Биовинарна „Орбелус”, Първата в България сертифицирана изба за производство на биовино

Биовинарна "Орбелус" Първата в България сертифицирана изба за производство на биовино

Проектант:  Архитектурно бюро „Сдружени архитекти”

 

 „Масово природозащитата се разбира като проблем на общността, на обществото, държавата или дори абстрактно на човечеството, но винаги като нечий друг проблем. Ние го разбираме различно. Винаги сме го приемали като непосредствен и персонален проблем, въпрос на лично решение, на лично ежедневно поведение.”

Архитектурно бюро „Сдружени архитекти”, солидарно със своите приятели- клиенти, опита да материализира кредото им в своя проект.

Биовинарната „Орбелус” е разположена на терен от 10 дка сред 25 ха собствени лозя в подножието на планината Пирин, чието име от времето на траките носи. От незапомнени времена районът е известен с винопроизводството си, славата на което се дължи на местния сорт „Широка мелнишка лоза”, донесен в този край от войниците на Александър Македонски.

Безкрайната редица покрити с лозя обли хълмове – чак до Бяло море, опазили се досега от строителна намеса, в крайна сметка вдъхнови образа на това иначе високотехнологично предприятие, с европейски сертификат за производство на 170000 бутилки органично вино – Бъчва, „заседнала” сред лозята.

Избрахме го заради лесната разпознаваемост, съчетана с подсъзнателна представа не само за предназначението, но и за мащаба на предмета. В случая образът на бъчвата действа като архетип, особено от средна и далечна дистанция, внушавайки на наблюдателя,  че колкото и голямо да е съоръжението, то е просто една бъчва, а значи и размерите му съответстват на понятието „бъчва”, залегнало в представите му. По тази причина сградата, имаща сравнително големи линейни размери, е поставена в подчинено положение спрямо пейзажа и играе ролята на негово допълнение. Меките очертания на силуета на избата подчертават и допълват свободните линии на ландшафта.

Едва след като влезе зад оградата от ломен камък по традиционна местна технология и получи възможност за сравнение с паркираните автомобили, човек си дава сметка за размерите на бъчвата. Но тогава вече природата е останала вън от полезрението му, ролята й на доминанта е изчерпана и „порасналата” до истинските си размери сграда на избата не влиза в конфликт с нея.

Образът на „бъчва” доминира и в интериора – въпреки подчинението на технологията, съзнателно е търсено и максимално освобождаване на пространството от прегради пред погледа на посетителя – „отлепване” на ограждащата конструкция от междуетажните плочи, „плуващи” нива – целта е усещането, че наистина си в бъчва.

Разполагането на избата перпендикулярно на хоризонталите на хълма позволява директен достъп от терена до двете основни производствени нива: суровината влиза от по-горната част на хълма на ниво 2 / +4,25м /, обработва се под сенчестия северен навес, охлажда се в голяма хладилна камера, ферментира и се бутилира, а отлежава в дъбови бъчви и бутилки на ниво 1 / 0,00 м /, където е и входът за посетители. Третото ниво / + 7,70 м / „плува” в обема на сградата, с визуална връзка с производствената част – там са лабораторията, кабинетите на технолозите и някои технически помещения.

„Забиването” на бъчвата в ската има още едно предимство – част от долното й ниво остава изцяло под земята, което - заради постоянната температура - е много благоприятно за отлежаването в дъбови барици. Всички останали помещения, освен климатизация и принудителна вентилация според технологичното задание, се осветяват и проветряват през „обръчите” на бъчвата, решени като нискоемисионно ивично остъкляване с отваряеми крила.

Заради желанието на Възложителя да включи обекта в програми за винен туризъм, южният край на горното ниво е решен като дегустационна зала с енотека, естествено засводена от формата на сградата, с витрина през цялата фасада към великолепната гледка.

Формата на избата предопределя и решението на ограждащата конструкция: система от седем стоманобетонови черупки, запънати в обща фундаментна плоча заради песъчливия терен, без връзка както помежду си, така и с вътрешната конструкция.

Избата се захранва с вода от собствен сондаж, има пречиствателна станция, собствено постоянно и аварийно ел.захранване.

Съфинансирана е по европейска програма.

Построена е в рамките на една календарна година от „Александър 49” ЕООД - Петрич и е официално открита на 31.05.2014 г.

Продукцията й е отличена с многобройни златни медали от международни изложения.

Данни за обекта:

 • Наименование: Биовинарна „Орбелус” в м.Циганско гробе, земл. на с. Кромидово, общ. Петрич
 • Инвеститор: „Биоагрофудс2000” ООД
 • Архитектура: Архитектурно бюро „Сдружени архитекти”
 • Технология: доц. Николай Стоянов, доц. Панко Митев
 • Конструкции: на сградата - инж. Новомир Грозев, на оградата – инж. Петър Иванов
 • Ел.инсталации: инж. Радосвет Попов
 • ОВК инсталации и Енергийна ефективност: инж. Ирина Петрунова
 • ВК инсталации: вътрешни - инж.Гинка Димова, външни - инж. Евделина Гешева
 • Геодезия: инж. Христо Божинов
 • Паркоустройство: инж. Донка Диловска
 • Пожароизвестяване и ПАБ: инж. Пламен Узунов
 • Главен изпълнител: „Александър 49” ЕООД – гр. Петрич

Технико-икономически показатели:

ЗП: 564 м2

РЗП: 1263 м2

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ