Църква „Стълба към небето“, Пулпит Рок, Норвегия

Проектанти: НП Архитекти

Автор/Авторски колектив: арх. Пламен Русев, арх. Невена Русева

С този проект нашият екип участва в международно архитектурно състезание организирано от AWR Competitions. Задачата бе да се разработи идея за временна /съвременна църква върху масив от скали в Норвегия. Проектното предложение е в строго идеен формат.

ИДЕЯ:

Необходимостта от допълнителни намеси в природна среда, която е самостоятелно обособена като знакова локация винаги е със субективна тежест. Съответно целта на проектното предложение е структура с характер на импресия, която да подчертава природната среда, но да въздейства като тектоника, тъй като преди всичко конкурсът е на тема „Архитектура“.

След като името на скалния масив с годините е станало „амвон“, за нас беше логично да изградим стъпаловидна структура, която да позволява посетителите да се изкачат върху нея.

Искахме останалата част от обема да бъде екран, който да се вижда от ниските точки на местността.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ:

Структурата е ситуирана върху сравнително равен участък от скалния масив. Предвидено е различно от стандартното решение за вход към капелата-той е по надлъжната страна, а не по напречната. Това ни позволява да разположим обслужващите помещения за свещеници и посетители двустранно от входа. По този начин всички компоненти, които са необходими за нормалното функциониране на подобен род съоръжение са част от единно цяло, без да бъдат подчинени на общ обем.  Също така това ни дава възможност да превърнем предимно обслужващите помещения в част от активна зона, която да играе ролята на завет от ветрове, събирателна зона, а в същото време начало на стъпаловидната структура. Останалата част от църквата е прозрачен екран, който да не препречва гледката. Абсидата и камбанарията са общ обем, който дава класически вид на иначе „различната“ църква.

НАЧИН НА ИЗГРАЖДАНЕ И КОНСТРУКЦИЯ:

Идеята е структурата да бъде изградена от сглобяеми, стоманени, тръбни елементи с многоточкови възли и шарнири връзки, което дава възможност за сравнително лек транспорт, монтаж, демонтаж и многократна употреба. Елементите образуват между себе си цялостна пространствено-прътова конструкция, която в определени зони е в растер от 150см.  Плътните части са предварително заготвени плоскости от кръстосано слепена дървесина, които имат вградени стоманени детайли за монтаж към останалите елементи. Те играят ролята на диафрагми, които придават коравина на конструкцията. Екранът е предвиден с панели от поликарбонат.

ЕСТЕТИКА: 

Няма нищо по-въздействащо от природната гледка, затова предпочетохме да заложим по-сурово и дори инфраструктурно усещане в самата църква, което да напомня за нейния временен характер. Опитахме се да получим единство между конструкцията и самата визия без да използваме други елементи.

  • Вид: идеен конкурс
  • Статус: нереализиран
  • Организиатор: AWR Competitions
  •  Площ (ЗП): 250 кв.м. 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ