Надстрояване на съществуваща постройка – Администрация

 Проектант: „ПОТС Студио“ ООД

Автор/Авторски колектив: арх. Християн Александров

 

Проектът представя НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОСТРОЙКА – АДМИНИСТРАЦИЯ, част от производствена база, разположена в село Полковник Ламбринова,община Силистра.

ЗАДАНИЕ:

Функционали зони - обособяване на нови зони с кабинети, учебна и конферентна част. Ориентация на сградата към облагородена зелена зона с южно изложение в парцела!

Формообразуване – надстрояване на съществуващата постройка. Височинно изявяване и вписване в архитектурния силует на населеното място!

АНАЛИЗ: 

Постройката АДМИНИСТРАЦИЯ - едноетажна сграда с четирискатен покрив, правоъгълно планово решение с неизползваем подпокривен обем. 

Постройки ПРОИЗВОДСТВО – високи, еднообемни постройки с плосък покрив, правоъгълни планови конфигураци, без междинни нива.

ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА:

Постройката АДМИНИСТРАЦИЯ - демонтаж на покривната констрикция, запазване и проучване на носещите конструктивни и ограждащи елемент!

Използване на съществуващите конструктивни елементи, като основа за надграждане.

Надградения обем е изцяло с метална конструкция и ограждащи стени от термопанели.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ - Предвиждат се 2 нови нива, връзки между новите фукционални зони, нова фасадна третировка!

На кота + 3,00 се разполагат учебна зала, кабинет,  кухня и санитарен възел.  

На кота +5,95 се разполага кабинет за управителя!

Осигуряване ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА - изцяло достапът на естествена светлина се осигурява през окачената фасада на юг и от покривните прозорци, разположени по източната и западна фасада! 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ