Тема на петите „Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2018” : 

„Индустриални сгради”   в три категории:

1. Категория  -  Производствени сгради

В тази категория могат да участват проекти на производствени сгради, фабрики, заводи, предприятия, аграрни сгради, авторемонтни центрове и сервизи и др.

2. Категория -  Складове и логистични паркове

В тази категория могат да участват проекти на: складове, складове с административна част, логистични паркове и др.

3. Категория -  Винарни

В тази категория могат да участват проекти на: Винарни, комплекси винарни плюс шато , обекти за винен туризъм,  Винарни с хотелска част и ресторанти..

 

Критерии:

Основните критерии за оценка на проектните предложения са:

- иновативност на проектното решение

- Устойчивост и вписване в околната среда

- Функционалтност на архитектурното решение

- Естетика

 Условия:

• задължителни: спазване на условията на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне- аргументирано към  критериите презентиране; иновативност при архитектурните и техничeските решения

• препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;

 Регламент:

• Конкурсът е явен и официалният му език е български.

• В конкурса могат да участват български архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.

• Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж.

• Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта във всякя кятегория.

• Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.

• Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.

• Обектът трябва да е проектиран не по-рано от 2008-ма година.

• Представителлите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ