доц. д-р арх. Мария Давчева

1997 -  Завършва архитектурното си образование в катедра Градоустройство в УАСГ, София
2004 -  Получава о.н.с. Доктор в ЦА - БАН
2005 -  Съвместно с доц. д-р арх. Орлин Давчев създават Архитектурно студио miodesign. 
2013 -  до момента - Главен редактор на сп. Архитектура
2014 -  Заема академичната длъжност ДОЦЕНТ, по професионално направление 5.7, научна специалност Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли, ИИИзк-БАН
2014 -  Ръководител на Сектор Архитектура в ИИИзк-БАН
2015 -  Съосновател на Платформа за изкуствата (platforma.artstudies.bg)

Автор е на две монографии (Съвременните търговски сгради в България. 1990-2010г. (2013) и Алтернативни решения на съвременните търговски центрове (2015)), една биографична книга (Арх. Пенчо Койчев (2016)), 54 статии и 25 доклада, публикувани в национални и международни архитектурни издания. Председател и член на жури в архитектурни конкурси, организирани от КАБ, САБ, УАСГ, Европейски съюз, Столична община, Идеал Стандарт, Velux и др.

Проектите и реализациите на архитектурно студио miodesign, което ръководи арх. Давчева се отличават с разнообразие в обем, локация, типология, но всички те с разпознаваем индивидуален почерк и подчертано лично отношение към средата, архитектурния образ, интериора и перфекционизъм в детайлите, избора на иновативни технологии и материали. 

По-големи обекти, които в момента се проектират и реализират, повечето от тях в резултат от успешно спечелен национален конкурс са: 
- Централна градска част гр. Враца- 65 000 м2 
- Макетен парк на открито "България на длан", с.Видраре, Правец- 20 дка (1 етап), общо 150 дка 
- Хотелски комплекс "Аква парадайз", Несебър- РЗП 50 000 м2 
- Разширение на Аквапарак "Парадайз", Несебър- 15 000 м2
- Хотел "Алгара Гарден", Хисаря- РЗП 17 000 м2 
- Интериори и реконструкции на хотели в Боровец, Слънчев бряг, Враца, Банско 
- Заведения за хранене в София, Гоце Делчев, Ботевград, Монтана, Правец, Мюнхен, Франкфурт 
- Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в София, Ботевград, Карлово, Монтана, Гоце Делчев, Слънчев бряг, Бургас, Хисаря, Шабла, Варна и др. 
- Интериори на частни и обществени пространства 

Награди от национални конкурси: 

I награда - Съвременен подход в дизайна (2005) за шоурум пространствата на фирма Крос (реализация), Софийски архитектурен салон (2009, 2011) за офис сграда на фирма Крос в Монтана (проект) и Реконструкция на централен градска част Лом (реализация); Реконструкция на ЦГЧ Враца- спечелен конкурс 2014, предстояща реализация 2018; Макетен парк "България на длан", Правец (2016) (проект с предстояща реализация до 2017)  

Награда на публиката - Софийски архитектурен салон (2011, 2012, 2013) за ЦГЧ Лом (реализация), социализиране на късно римска резиденция Скретиска, Костинброд (проект) и еднофамилна жилищна сграда в Панчарево (реализация), 

II награда - Баня на годината (2007), Фасада на годината (2008) за хотел North Beach, Приморско (реализация). 

Номинации: Фасада на годината (2009, 2014), Софийски архитектурен салон - Интериорът (2009), Интериор на годината (2006, 2007); Представяне на България на 12-тото Архитектурно Биенале Венеция’2010.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори