арх. Радомир Серафимов

Арх. Радомир Танков Серафимов е роден през 1973 г. в София в семейството на арх. Танко и Ваня Серафимови. Израствайки в архитектурните творчески среди на столицата, през 1997г. завършва Университета за Архитектура, Строителство и Геодезия, София. Оттогава  практикува професията на архитект, а от 17 години е управляващ партньор в „Ателие Серафимов Архитекти“ООД. 

Член на:
•   Съюза на архитектите в България
•   Камарата на архитектите в България.


Стремежът към качество и професионални достижения при следване на високите международни стандарти превръщат всеки негов проект в съзидателен, интелигентен и в същото време реален и запомнящ се резултат от усилието за подобряване на жизнената среда и развитието на българската архитектура.

С 20 годишна практика в архитектурното проектиране, арх. Серафимов, сам и в колектив, участва в 11 национални конкурса, като в резултат са му присъдени 11 първи награди :

   Болница „Токуда” - национален конкурс „Сграда на Годината 2006”
    в категория "Сгради със специално предназначение", 
  „Порше център”- национален конкурс „Сграда на Годината 2007”
    в категория „Обществени сгради с бизнес предназначение”,
    Наградата за архитектура на Столичната община– 2007г,
   „Еъртрейд Център София” - Награда за реализация на Съюза на Архитектите в България – 2007,
    национален конкурс „Сграда на Годината 2008”, специална награда за оригинално,
    нетрадиционно архитектурно решение на производствено административна сграда;
  „ИКЕА София“ национален конкурс „Сграда на Годината 2011”
    в категория „Търговски сгради“;
  Централно управление на Alpha Bank България, София - национален конкурс „Сграда на Годината 2012”
    в категория „Корпоративни и административни сгради“;
•  „Булстрад Арена, Русе“- национален конкурс „Сграда на Годината 2011”
    в категория „Сгради спортна инфраструктура“;
    Втора награда „Архитект на 2015“ в категория „Нежилищно строителство“ 
•  Метростанции 22 и 23 на Метрополитен АД- първа награда Инфраструктурни обекти 2016
    за принос в развитието на инфраструктурата на България
    в категория „Метрополитен транспортна инфраструктура“ на МРРБ;
    Арх. Серафимов е удостоен с Грамота за заслуги към Столична община
    за принос в проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и разширението на метрото в София
    и активно участие в подобряване на транспортната инфраструктура на столицата.
•  Завод на Столична Община за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци-
    национален конкурс „Сграда на Годината 2015” в категория „Производствени и индустриални сгради“,
    Първа награда Инфраструктурни обекти 2016 за принос в развитието на инфраструктурата на България
    в категория „Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци“ на МРРБ
•   Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта – Варна
    национален конкурс „Сграда на Годината 2016” в категория „Сгради спортна и туристическа инфраструктура“;
•   Административна сграда “Биовет”, Пещера- „Сграда на Годината 2016”;
•   Бизнес комплекс „Офис Парк Пловдив“ -„Сграда на Годината 2016.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори