„Годишни архитектурни награди Арх Инова 2020“ -  категории 

Реализации 

1. Многофамилни жилищни сгради /мноофамилни жилищни сгради, жилищни комплекси/ 

2. Еднофамилни жилищни сгради 

3. Обществени сгради / университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, медицински центрове и болници, конферентни центрове, домове за възрастни хора и др./ 

4. Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, Сгради със смесено предназначение. 

5. Хотели, Ваканционни селища. Обекти за спорт, туризъм и развлечения и рекреация. 

Проекти 

6. Многофамилни жилищни сгради 

7. Еднофамилни жилищни сгради 

8. Обществени сгради 

9 Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, Сгради със смесено предназначение. 

10. Хотели, Ваканционни селища.  Обекти за спорт, туризъм и развлечения и рекреация. 

Концептуални проекти 

11. Концептуални проекти  /В тази категория могат да участват концептуални проекти. Участници могат да бъдат Архитекти и студенти по архитектура. Всички участващи проекти се оценяват общо без да се класифицират в категории./ 


Основни критерии за оценка на проектите и обектите:

• иновативност на проектното решение

• Устойчивост и вписване в околната среда

• Функционалтност на архитектурното решение

• Естетика

 

УСЛОВИЯ:

• Задължителни:  спазване на регламента и техническите изисквания  на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне- аргументирано към  критериите презентиране; 

• Препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;

 

РЕГЛАМЕНТ:

• Конкурсът е явен и официалният му език е български.

• В конкурса могат да участват български архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.

• В конкурса могат да участват чуждестранни архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и/или работещи в България.

• Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж, ако участвате в „Проекти“.

• Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта във всяка категория.

• Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.

• Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.

• Обектът трябва да е проектиран, съответно изпълнен не по-рано от 2015-та година. /5 години назад/

• Представителите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица.


ИЗПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ НА АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

• Дизайнът и изображенията остават авторски права на съответните им собственици. Всички изображения, използвани от archinova.bg , носят кредитната линия на дизайнера и фотографа, когато са предоставени. Archinova.bg  може да използва изображения във всякакви публикации на медийни спонсори.

• Всички участници разбират, че всяко изображение, изпратено на конкурса, може да бъде използвано от Archinova.bg  за маркетингови и промоционални цели, включително във всеки носител, като изложби, печат и цифрови медии, пряко свързани с дейността на Archinova.bg, въпреки че може да няма парична компенсация. 

• Като участвате или се класирате в конкурса, вие се съгласявате да бъдете включени в публикациите, церемониите, изложбите и рекламните материали з на Арх Инова  за победителите.

• Нито Archinova.bg, нито партньорите не поемат никаква отговорност за материали, изпратени в нарушение на правилата за конкуренция, или за тези, които нарушават разпоредбите за авторското право. Archinova.bg  ще разследва исковете за нарушаване на авторските права доколкото е възможно и ще премахне и дисквалифицира заявленията, за които е ясно доказано, че нарушават политиките за авторското право и / или конкуренцията.  Archinova.bg  ще действа, за да поддържа целостта на конкурса и свързаните с него дейности, но не носи отговорност за каквито и да е нарушения от страна на участниците.

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ