Разширение на регионална библиотека „Сава Доброплодни“ гр. Сливен

Разширение на регионална библиотека „Сава Доброплодни“ гр. Сливен

Проектанти: E House Architects, арх. Анна Неврокопска

Ситуация

Сградата на регионална библиотека „Сава Доброплодни” се намира в центъра на гр. Сливен. Построена е през 1910-1912 год. като дом на Георги Русчев. През 60-те години на миналия век към къщата е пристроен двуетажен обем в югозападна посока. 

Настоящият проект за пристройка-разширение на библиотеката е изготвен по задание на община Сливен и предлага едно съвременно решение, касаещо ценен паметник на културата.a

Новата сграда е ситуирана в двора на библиотеката, като основният подход към нея е от изток. Тя е триетажна с две подземни нива. Свързана е със съществуващата сграда посредством топла връзка.

Концепция

Водещата идея в проекта за новата пристройка се развива в две насоки:

  • Първата е да се създаде една модерна, функционална, високо технологична сграда от началото на XXI век, която с архитектурната си форма засвидетелства респект към съществуващия паметник на културата. Тук не е търсена имитация на стила на старата сграда, а по-скоро едно отражение на вибрациите на старото върху „екрана на новото”.
  • Втората насока е изключителната важност на сградата като просветен и културен форум, отговарящ на нуждите на обществото. В този смисъл е търсено максимално „отваряне към улицата” – функционално и пространствено. Стремежът е към привличане на максимален брой посетители, които биха намерили вътре нещо повече от прашни лавици с книги. И тъй като в новата пристройка ще се помещава и детският отдел на библиотеката, тази идея придобива още по-голямо значение.
  • Функционално решение

По задание на инвеститора в обема на сградата са включени:

  • Партер – фоайе с топла връзка със съществуващата част на библиотеката; регистрация; гардероб; читалня за инвалиди; зала за свободен  достъп за деца и детска читалня.
  • Първи  етаж – зала за мероприятия, свързана с кафе-бюфет; компютърна зала и зала за чуждоезиково обучение.
  • Втори етаж – директорски кабинет; счетоводство с архив; два офиса.
  • Първи сутерен – архив; тоалетна за инвалиди, дамска и мъжка тоалетна, фоайе с умивални.
  • Втори сутерен -  архив

Функционалното решение предлага възможност за лесно и удобно прегрупиране на някои от основните помещения при промяна на нуждите на библиотеката. По този начин могат да се обособят удобни и интересни кътове за обучение, тихи игри, аудио и видео представяния, театър и т.н. 

Конструкция

Конструкцията на пристройката е монолитна стомано-бетонна, гредо-колонна. Тя е независима от конструкцията на съществуващата сграда. Топлата връзка между двете сгради не нарушава по никакъв начин съществуващите зидове, греди или колони.

Обемно-пространствено решение

Фасадите на новата сграда са напълно остъклени от север към улицата и частично от изток към библиотеката. От изток се намира т.нар. „екран” зад който се намират стълбищната клетка и асансьора. Това е бяла стена, символизираща белия лист, книгата, информацията. В същото време този екран отразява слънчевите лъчи  и осветява северозападната фасада на паметника.

Търсен ефект е  фасадата на съществуващата сграда да „влезе” и активно да участва в интериора и живота на  новата сграда. Този ефект е подчертан от оберлихт, който естествено откроява старото в новото.

Фасадата откъм улицата е максимално прозрачна. Това позволява на минувачите да проникнат с поглед в сърцето на сградата.

Последният щрих към архитектурната идея е „малкият екран” от север, зад който се крият три малки балкона. Той повтаря в умален вид „емблемата” на новата сграда и асоциативно се свързва с балкона на северозападната фасада на старата библиотека.

Достъпност на средата

С цел създаване на достъпна среда за инвалиди сградата е осигурена с рампа, асансьор за инвалидни колички, стълбища и парапети, съобразени с нормите. На практика всяко помещение е достъпно за хора с увреждания, които не само могат свободно да посещават библиотеката, но и да се трудят в нея.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори