28 СОУ „Алеко Константинов“

28 СОУ „Алеко Константинов“

Проектанти: АМФИОН ЕООД

 

Ситуиране на обекта
Сградите на 28 СОУ „Алеко Константинов”се намират на бул. ”Възкресение” № 60, р-н „Красна поляна”, гр. София.

Функционално решение
Сградата изпълнява функциите на средно училище, разположено в сграда с четири корпуса – А, Б, В и Г /физкултурен салон/. Основното училище е разположено в допълнителна, едноетажна, сглобяема сграда.

Централните входове към четирите корпуса са два. Единият е от източната страна откъм ул. „Булина ливада”. От него се влиза във фоайе, разположено между корпуси А и Б. Вторият вход е от южната страна на сградата в корпус ”В”. Освен тях има и два входа към вътрешният двор на училището. Първият е от южната страна на корпус А и е съоръжен с рампа  и асансьор за инвалиди. Вторият вход е от северната страна на корпус В и води към сутерена на корпуса, в който са разположени фитнес и столова.  До Корпус „Г” – Физкултурен салон се стига през свързващо  едноетажен коридор откъв корпус А.

Корпус „А”  е триетажен със сутерен, в който са разположени складови  и технически помещения, абонатна станция и противобомбено убежище. Корпусите „Б” и „В” са двуетажни с полувкопан сутерен, в който са разположени складови помещения, учителска стая, домакин, кухня със столова и фитнес. Корпус „Г” е двуетажен /състои се от физкултурен салон и частично второ ниво със съблекални и складове/. В корпуси „А”, „Б” и „В” се намират се намират класните стаи и кабинетите.  В Корпус „А” има две стълбища. Едната стълба /двураменна/ е откъм централния вход и свързва телата на корпуси „А” и „Б”. Втората стълба е от западния край на корпуса – трираменна. В Корпус „В”   е разположена централно двураменна стълба, свързваща етажите на корпуса. Коридорите на трите корпуса са проходими един към друг и осъществяват връзка между трите корпуса в хоризонтално отношение. Асансьорът е изграден така, че осигурява достъп както до етажните нива на корпус „А”, така и до етажите на корпус „Б”. 

Сградата на основното училище е едноетажна, самостоятелно разположена с „П” образна форма. Състои се от 8 класни стаи, коридор, входно преддверие, санитарен възел и кабинети.

Конструктивно решение
Конструкцията на сградата е скелетна, гредова. Покривите са четирискатни с дървена подпокривна конструкция. Сградата е сглобяема, с метална носеща конструкця и трислойни панели с пълнеж от минерална вата и стени от талашитени плоскости. Цялата сграда е обезопасена с метална телена мрежа.

Обемно и архитектурно решение
Входното пространство е обособено като атриум, обединяващ всички класни стаи. Остъкляването му заздравява връзката “вън-вътре” и обвърза обитателите с околната среда.

Фасадното решение е съвременно и естетически издържано, като са използвани два материала: кафеникава мазилка и бял еталбонд.  Мазилката е гладка, на места със хоризонтални членения, докато еталбонтът е разчленен и в двете направления.

Цел на проекта
Основни цели на проекта са създаването на обект с облик, който да се вписва хармонично в средата и да удовлетворява нуждите на учебното заведение. Създаването на среда, която да превърне образованието в креативен процес и която да формира личности със знания и отношение.

Технически показатели

  • Тяло А– Застроена площ – 645,51 кв.м.; РЗП – 1936,53 м2
  • Тяло Б и В – Застроена площ – 782,81 кв.м; РЗП – 1565,62 м2
  • Тяло Г / Физкултурен салон с топла връзка/ - Застроена площ – 431,99 кв.м.; РЗП – 525,68 кв.м;
  • ОБЩА ЗП на основната сграда на 28 СОУ: 1860,31 кв.м.
  • ОБЩА РЗП на основната сграда на 28 СОУ: 4027,83 кв.м.
  • Сграда на основното училище – едноетажна 
  • Застроена площ  - 665,60 кв.м;
  • РЗП – 665,60 кв.м.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори