Многофункционална Спортна Зала гр. Вършец

Многофункционална Спортна Зала гр. Вършец

Проектант: арх. Христо Пенчев - гл. проектант и проектант по част Архитектура

Колектив на „Де студио“ ЕООД: инж. Евгений Манолов- Конструкции, инж. Светла Николова- ОВК, инж. Ван Хачадурян- Ел, инж. Васил Тодоров- ВиК,

Проекта за Многофункционална спортна зала към спортен център в гр.Вършец е разработен през 2013 г. по възлагане на Община Вършец, реализацията се осъществява през 2015 г., като сградата е въведена в екплоатация септември 2015 г.

Градоустройство:

Територията предвидена за изграждане на Многофункционален спортен център в гр. Вършец е разположена в югозападната част на града. Терена е със спортно предназначение, съществува футболно игрище без трибуни, площадки за помощни игрища и открит плувен басейн. Терена е терасиран според съществуващите спортни игрища, от югоизточната част граничи с река Ботуня, заобиколен е от планински масиви, които допринасят за добрите гледки от територията.
Генералният план на комплекса предвижда оформянето на две основни зони в комплекса. Стадион с футболно игрище, лекоатлетическа писта и трибуни за публика и втора зона с Многофункционална спортна зала. Новопроектирана улица разделя двете зони и осигурява достъп до тях. Така разположени двата обекта образуват общо пространство и дават облик на целият спортен комплекс.
Спортната зала е разположена в югоизточната част на територията, непосредствено до реката.

Обемна и функционална структура:

Сградата е решена като два основни обема в които се разполагат залата и плувният басейн. Застрояването е изтеглено максимално към дъното на поземлените имоти, с цел да се осигури възможно най–голямото площадно пространство пред сградата. Основният подход е решен фронтално пред спортната зала в ос със стадиона, като така оформя пространството пред главната фасада на залата съвместно със стадиона. Така оформеното пространство ще се използва за изчакване преди мероприятия в залата и провеждане на събития на открито. Обема на покритият басейн е изтеглен по- навътре, като се оформя паркинг пред него.

Обема на залата е решен като динамично редуващи се елементи, следствие от конструкцията премостваща залата и ниско тяло, в което е разположено входното фоайе и обслужващите площи. Тази динамика подчертава спортният дух на сградата и спомага за изразителният образ на комплекса. Покритият басейн е „вързан“ с ниското тяло на залата, челната фасада е решена плътна, като така създава уют на плуващите, а другите две фасади- югоизточна и югозападна са изцяло остъклени и „отворени“ към реката и доброто изложение.

Обемно-пространственото въздействие на сградата се изразява и от единството на архитектурното и конструктивно решение. Основните конструктивни елементи се изразяват както в интериор, така и в екстериор. Членението на главната фасада, от към централния вход се подчертава от конструктивните рамки на основния обем. Така решените обеми осигуряват естествено осветление в залата и правят аналогия с планинските върхове около гр. Вършец, което допринася за вписването на обема в околната среда. Интериорно конструкцията също се подчертава и е в хармонично единство с отворите на фасада.

Конструкцията на сградата е два типа- стоманобетонна и стоманена. На растер 6/6м. със стоманобетонни елементи е решено ниското двуетажно тяло, трибуните на залата и „чашката“ на басейна. Върху тях стъпва стоманена конструкция през 6м. на подпорна ос 36м. за залата и 18м. за басейна. Стоманената конструкция на залата е видима, с бяла пожарозащитна боя, като нейните форми и елементи до голяма степен изграждат интериора на залата.

Разпределения:

Партер: основният достъп за публика е на кота 0,00= 421,00 от северозападната фасада. В обширното фоайе се разполагат гардероб, бюфети, санитарни помещения, връзка със стълбите за вертикална комуникация и двата основни входа към залата. В североизточната част на етажа са предвидени складове към залата и входа за зареждане с обемисти предмети. Между басейна и залата е служебният вход, откъдето влизат спортисти, журналисти и служебни лица при провеждане на състезания. Този вход се използва и при самостоятелното функциониране на плувният басейн, независимо от залата. Непосредствено след служебният вход се разполагат: две съблекални за по 21 спортиста, две съблекални към басейна, две съблекални за хора с двигателни затруднения, две съблекални за съдии, лекарски кабинет с манипулационна. Съблекалните са организирани около фоайе, от което става достъпа на спортисти и съдии към залата и достъпа към басейна. Плувният басейн е с размери 12,50/ 25 м., като позволява провеждане на тренировки и състезания.

Залата е с размери 36/47,50 м., от които 30/47,50 м. е спортното поле, светлата височина е 12,80 м. Решена е с едностранно поставени трибуни с редове през 90 см. и височина 51 см. Седалките са през 49 см., като се сгъват при ставане. Стълбите за достъп ги разделят на сектори с 22 седалки при двустранна евакуация и 10 при едностранна. Местата за съдии и състезатели са срещу трибуните за публика. Общият капацитет на залата е 714 места, в това число 8 места в официалната ложа и 8 места за хора с инвалидни колички.

Сутерен: това ниво на кота -3,00 е решено само под обема на покритият плувен басейн. В частта му с публичен достъп се разполага малък СПА център в непосредствена връзка с басейна. Той включва сауна, парна баня, хамам и релакс зона, както и санитарни помещения. В сутерена се разполагат и технически помещения за ОВК-котелно, за басейна- резервоар, помпи, склад за химикали и резервоар за противопожарни нужди. Техническите помещения имат независим външен достъп.

Първи етаж: тук на кота +4,59 се разполагат официална ложа, офиси, методически кабинети, фитнес, евакуационни изходи от залата, контролна зала и открити технически помещения за ОВК инсталации.

Конкретното разпределние по нива, размери, площи и функционални връзки са видни от приложените чертежи.

Освен чисто спортни мероприятия, залата дава възможност за провеждане на широк спектър от културни и образователни събития. Със своите зали и различни по функция помещения, многофунционална зала се превръща в едно съвременно читалище.

Материали:

Фасади- многослоен фасаден панел (бял отвън и сив отвътре), окачена фасада (частично с матирано остъкляване за залата), еталбонд, структурна мазилка.

Покрив- PVC мембрана и полимерно- бирумна хидроизолация.

Интериор- гранитогрес, фаянс, латекс, окачен таван тип армстронг, акустичен панел, многослоен панел (от фасадата).

Проекта е разработен с пълен комплект от детайли, за всяка една част от сградата, което позволява пълна единтичност на проектното решени с реализацията две години по- късно

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори