ЦДГ „ЧАЙКА“, гр. Пловдив

ЦДГ „ЧАЙКА“, гр. Пловдив

Проектант: КОБ Проект ЕООД, арх. Константин Божков

По решение на ГНС Пловдив от 1947 г. започва строежът на санаториална детска градина за две групи за белодробно болни деца в източния край на града. Дворът е 8 декара и граничи с овощни и зеленчукови градини. В последствие кварталът се населява и се откриват още 2 групи в мансардния етаж. През 1950 г. градината е именувана "Чайка" и приема децата на квартал Втора Каменица.

Съгласно новите демографски условия, Община Пловдив взима решение да инвестира в напълно нов обект, и през 2015 г. гореспоменатата сграда се събаря, за да се построи най-модерното детско заведение в България. На мястото й вече завършва изграждането на уникална за страната детска градина. Проектът на ЦДГ "Чайка" е на два етажа с разгъната площ от 2700 кв. метра. Капацитетът й е предвиден за 8 групи по 22 деца при целодневен режим на престой. 

Осигурена е необходимата площ за едно дете, съгласно изискванията на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и Наредба № 3 / 2007 г. здравните изисквания към детските градини.

Сградата е ситуирана, така че детските групи да са ориентирани на юг-югоизток, и едновременно с това да има повече зеленина пред тях. Детската градина се намира в паркова среда и всяко едно дете ще има досег с природата. Разположението е замислено с цел едро размерната растителност да бъде максимално запазена. Предвидено е и бъдещо застрояване на допълнителен модул за още две групи, ориентирани на изток. 

При проектирането на детската градина е търсен запомнящ се архитектурен образ. Дизайнът е вдъхновен от съвременните архитектурни тенденции. Сградата се развива спираловидно във височина, като плавното изкачване улеснява достъпа до покрива. Същевременно кръглите й форми я правят по-органична и отворена, търсейки допир с природата и нейните творения.  

Освен модерна и красива, новата Чайка се отличава със своята функционалност. Проектът е иновативен и уникален за България. Градината разполага със собствена връзка с ТЕЦ, а за всяка група е предвиден отделен вход. Детската градина притежава и двузонова кухня, която играе и ролята на млечна кухня и ще обслужва нуждите на децата и майките от района. Предвидено е изграждането на климатична и вентилационна система.  

Всяка от 8-те групи ще има зона за игра на открито, а дворът ще е богато озеленен и оборудван с най-новите атракции за деца. В градината е предвиден и басейн. Сградата е снабдена със соларна система на покрива, която ще се използва за затопляне на водата в помещенията, както и в басейна, с цел енергоспестяване и постигане на и цялостна енергийна ефективност. В проекта на детската градина има също физкултурен салон и паркинг за 25 автомобила. 

Информация за доставчици на  материали, технологии и решения, използвани при реализацията на сградата:

Основната настилка в помещенията на детските групи е екологичен линолеум, a дограмата е петкамерна PVC. Детските съоръжения за игра навън са монтирани на ударопоглъщаща настилка и са сертифицирани по европейски стандарти.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РАЙОН ИЗТОЧЕН – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

  

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори