„Училище Дружба“

„Училище Дружба“

Проектант: Аркиграф ООД, арх. Милена Колева

Настоящият проект представлява учебно-възпитателна сграда, допряна до съществуващ корпус, разширение  на  съществуващ учебен комплекс - частно „Училище Дружба”. Сградата се състои от един корпус на три етажа с различно предназначение, функциониращи самостоятелно с общи стълбища, в който се разполагат основните помещения на коридорна система, и обслужващ обем със столова и спортно-музикална зала.

Новопроектираната сграда помещава детска градина, разположена на първи етаж, начално училище – на втори, и администрация към училищен комплекс „Дружба“ на последното ниво. Първи и втори етажи са самостоятелни, отделени със самосотятелни входове и врати и имат достъп от двете стълбищни клетки. Училището и Детската градина разполагат със собствени обособени дворове, предназначени за нуждите им. Третият етаж има достъп от двете стълбищни клетки.

Функционалните зони в сградата са както следва:

Първи етаж - Детска градина със самостятелен вход и отделен двор

А. Фоайе 

Б. Коридор

В. 5 бр.стаи за занимания със спални и обслужващи помещения

Г. Санитарни помещения и за учителите

Д. Медицински кабинет

Е. Столова

Ж. Умивални

З. Фоайе и стълбище за началното училище

За детската градина се предвиждат открити детски площадки, открита спортна площадка с директен достъп към тях от север. Спортната зала ще се ползва като спортно-музикален салон по график с началното училище.

Втори етаж - Начално училище с отделен вход.

А. 8 класни стаи (стаи за занимания) по 20 ученика

Б. Коридор 

В. Санитарни помещения

Г. 4 кабинета за административния персонал

Д. Спортно музикален салон 

Е. Компютърен кабинет.

За началното училище се предвиждат ползването на открити спортни площадки на основното училище.

Трети етаж – администрация и специализирани кабинети

За всички по-специални предмети са предвидени съответните учебни зали. Общо за сградата са организирани: административен блок, столова, спортно-музикален салон, спомагателни, санитарни, технически и др. помещения.

Фасадното оформление е съобразено със съществуващите сгради в комплекса, решени с декоративни рамки около прозорците. При решението на новия корпус те са разположени свободно, като е създадена игра и с цветовете. Непосредствено до главния вход на началното училище с помощта на окачена фасада е изявена вертикалната комуникация, а във фоайетата на горните етажи чрез композиция от малки прозорци е създадена игра на севтлина и сянка.

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори