Училище и детска градина в Сирия, Алепо

Училище и детска градина в Сирия, Алепо

Проектант: ПАМ Консулт ЕООД, арх. Р. Първанов, арх. И. Галев, арх. Ю. Дукова , арх. Е. Желязкова

Причини за изготвяне на проекта

Опустошителните конфликти в Близкия Изток продължават да причиняват страдания на милиони хора. Една от най-пострадалите страни безспорно е Сирия, където наред със стотиците хиляди жертви, още милиони хора останаха без дом. Огромната бежанска вълна доведе до тежка хуманитарна обстановка в много от съседните държави, бежанския проблем донесе и сериозни сътресения в Европа. Много сирийски градове и инфраструктурата им са в голяма степен разрушени.

Проектът цели да предложи ефективно решение за след-военната реконструкция на сирийските градове и възможност за огромна част от бежанците да се завърнат в родината си и активно да участват в нейното възстановяване. Използваната технология за строителство с употребявани морски контейнери дава възможност за бързо и евтино изграждане на различни типове социални сгради на модулни принцип и предлага висока енергийна ефективност, възможности за лесен демонтаж и рециклиране.

Местоположение

В близост до големи урбанизирани структури, като Алепо и Хомс се изграждат квартали за временно настаняване и необходимото обществено обслужване. По подобие на планът „Маршал“ след Втората световна война, се дава възможност на хората да се завърнат по родните си места, въпреки, че на много от тях домовете им са разрушени, като им осигурява подслон, здравно обслужване, образование и работа по възстановяването на градските структури.

Проект

Конкретния проект е за училищен комплекс: основно училище и детска градина във временна социална структура. Сградата е на два етажа и е съставена от различни корпуси за детската градина и отделните класове в училището. Разположението на корпусите разделя външното пространство на отделни, озеленени дворове и осигурява оптимална ориентация на помещенията за получаване на разсеяно естествено осветление и слънцезащита. Към учебния комплекс са предвидени и необходимите обслужващи функции: медицински кабинет, библиотека, спортен салон и др.

За всички части от комплекса с изключение на спортния салон и библиотеката се използват употребявани морски контейнери, които се модифицират за конкретната функция в заводски условия на различни места с производствени бази с лесен транспортен достъп до засегнатите райони. Подготовката в заводски условия би отнела приблизително 6 месеца, а изграждането на място между 2 и 3 месеца. Предвижда се социалните комплекси изградени по тази технология да бъдат експлоатирани в продължение на 5-10 години, време достатъчно за възстановяването на постоянните градски структури. Трайността на материалите позволява при необходимост временните комплекси от морски контейнери да бъдат използвани до 50 години. След като изпълнят предвидената им функция, модулните сгради могат да бъдат демонтирани и транспортирани на друго място или да бъдат рециклирани.

Предимства

 • Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.
 • Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )
 • Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.
 • Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)
 • Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.
 • Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място. 
 • С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването, въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.
 • Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.
 • Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.
 • Ниска цена

Параметри:  

 • Застроена площ: 4830 кв.м
 • Разгъната застроена площ надземно:7599+368 7680 кв.м
 • Етажност: 2 етажа
 • Използвани контейнери 20“ 34 бр.
 • Използвани контейнери 40“ 189 бр.

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори