Конгресен Морски Център Бургас

Конгресен Морски Център Бургас

Проектантски колектив на Архитектурно бюро ВАНИКА:

арх. Георги Петров, арх. Красимир Джеджев, арх. Диляна Андрова, арх. Ана Маринова, арх. Ваня Мянкова

 

 

 

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ

 

На сграда за КОНГРЕСЕН, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ С ОФИСИ – Пристанище Бургас

 

ОБЕМНО - ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

Сградата на конгресния и научно изследователски център е част от зоната за обществен достъп на гр. Бургас и е разработена в съответствие с концепцията за бъдещото развитие на района. Ето защо, освен самата сграда, настоящата разработка включва още сцена на открито с амфитеатър за около 300 зрители, зони за експозиции и отдих, пешеходна пасарелка към стената на вълнолома, запазване на един от крановете като панорамна площадка с кафе-бар.

 

Самата сграда е ситуирана югоизточно от сградата на Магазия 1 и се намира в непосредствена обемно-пространствена връзка както с нея, така и с пространството към новата морска гара. Характерно за съществуващите сгради – магазия и морска гара, е техният подчертано хоризонтален силует. Това дава възможност за изграждане вертикален акцент точно на мястото, където пристанищния кей прави чупка на юг. Тази даденост, заедно с близостта до сградата на Магазия 1  предопределя обемно-пространственото и силуетно решение на новия център с цел хармоничното й вписване в околната среда. В северозападната си част – той е по-нисък и хоризонтален, без да конкурира или доминира над обема на магазията. На югоизток обемите нарастват терасовидно във височина, оформяйки характерен и динамичен силует. Тази градация на обемите е водеща и при функционалното зониране на сградата – едноетажна, многофункционална зала в близост до магазията и терасовидно нарастващ обем с по-малки зали, офиси и ресторант в посока на морската гара.

 

Пешеходният достъп е двустранен, което определя и двустранния достъп до входното фоайе. Сградата на конгресния и научно-изследователски център е максимално отдръпната на югоизток с цел създаване на пространства за дейности на открито.

 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ И ИНОВАЦИИ

 

Предлаганото идейно решение предвижда основното, приемно фоайе на кота ±0.00 да бъде достъпно както от улицата, успоредна на вълнолома, така и от пешеходната алея югозападно от сградата. Приемното фоайе е отворено към амфитеатъра със сцената на открито и фоайето на многофункционалната зала. Залата е изцяло остъклена по югозападната си фасада, пред която са предвидени зони за отдих и експозиции. Окачена козирка, излизаща шест метра напред по целия фронт на тази фасада, предпазва залата от преослънчаване и осигурява по-добри условия за активностите, провеждани отпред. Залата е с равен под за универсално ползване и е предвидено горно, естествено, шедово осветление, изцяло на север. Те ще се използват и като люкове за отвеждане на дим и топлина, а върху техните наклонени на юг покривни части, се монтират фотоволтаични панели и слънчеви колектори.

 

На втория етаж е зоната за образователна и научно-изследователска дейност, две по-малки многофункционални зали с възможност за делене или обединяване. Кафе-барът и терасата към фоайето на залите са с панорамни гледки към морето и вълнолома. Разполагането на залите и кафе-бара двустранно на фоайето дават възможност за използван и като общо пространство. От терасата на кафе-бара се предвижда изграждане на пешеходна пасарелка до стената на вълнолома. 

 

Третият и четвърти етажи са предвидени за офиси под наем клас „А. 

 

Ресторантът е на последния пети етаж, с гледка към морето и града. На покрива на ресторанта и многофункционалната зала са разположени фотоволтаични панели и слънчеви колектори за топла вода.

 

Паркингът за служителите е на полуподземно ниво, на което е предвиден резервоар за дъждовни води за поливане и хигиенизиране. 

 

Вътрешното разпределение отговаря на изискването за многофункционално ползване на сградата. Ефективното управление на техните пространства се осъществява  чрез подвижни, шумоизолиращи преградни стени, плътни или стъклени. 

 

Асансьорите в сградата ще бъдат енергийно ефективни, управлявани от система за синхронизиране на използването им за намаляване броя на междинните спирания. 

 

В офисите и в търговската зала на ресторанта се предвиждат модулни мокетни настилки, обработени с пречистващо въздуха покритие за неутрализиране на миризмите, цигарения дим и вещества, съдържащи алергени.

 

Предвижда се изпълнение на вакуумна система за централно почистване на сградата. Поддържането на микроклимата ще бъде със съвременни термопомпени аграгати с висока ефективност. Сградата ще е с целогодишна експлоатация. В проекта са предвидени индивидуални системи за отопление и охлаждане - VRV/VRF 

 

Осветлението в цялата сграда ще бъде с високоефективни LED осветители. Предвиждат се и съвременни слаботокови системи с оптично окабеляване, със структурна мрежа седма категория, пълно wireless покритие на обекта и системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

 

Всички системи в сградата – климатична, електрическа, водопроводна и слаботокови ще се управляват от централна система за сградно управление (BMS).

 

Предлаганото идейно решение зонира отчетливо функционалните зони, давайки възможност за тяхното самостоятелно ползване. Осигурени са оптимални връзки между тези зони и околното пространство, което дава възможност сградата да работи като единен организъм, неразделна част от зоната за обществен достъп на пристанището.

 

КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИКА НА АРХИТЕКТУРНИЯ ОБРАЗ

 

Обемът на многофункционалната зала е относително „спокоен” и съизмерим по височина с този на Магазия 1, което прави плавен преходът към по-динамичния и висок обем на останалата част от сградата. Наклонените фасадни плоскости и терасовидността на горните етажи придават характерна, динамична визия на обекта, пораждаща асоциация с корабен силует.

 

Архитектурно-художественият образ следва функционалната логика при изграждане на обемите. Прилагането на динамични декоративни решетки придават на тези обеми лекота и ефирност. Художественото осветление на тези части от сградата я правят атрактивна и нощем. Комбинацията от динамични, стъпаловидно градирани обеми и контрастни по структура, пластичност и цвят фасадни материали придават на сградата характерен, разпознаваем архитектурно-художествен образ, който се явява и обемно-пространствен акцент в тази част на пристанището. За това въздействие допринася  и запазването на пристанищния кран.

 

Използваните облицовки от алуминиев композит и мрежи от алуминиева ламарина с декоративни перфорации в бял цвят и окачените фасади с тонирано, огледално „стопсол” стъкло хармонират със стила на околните сгради от комплекса – магазията, морската гара и трафик-кулата.

 

Главният вход е акцентиран от косата стена и козирката над него. Фалтите на декоративната решетка по фасадата на многофункционалната зала „водят” посетителите към входа. 

 

Огледалната окачена фасада контрастира на декорираните и разчупени плътни обеми. Отраженията в нея на околното пространство са отчетливи, променяйки се непрестанно при движение на посетителите около сградата. Това прави сградата особено атрактивна  и динамична. Югоизточната и югозападната фасади са наклонени навън. Това, съчетано с тонираните „стопсол” стъклопакети, значително намалява ефекта на слъчевото греене. Фасадното решение предвижда окачени, изцяло остъклени, енергоспестяващи фасади чрез прилагане на стъклопакети с високо селективни стъкла с висока пропускливост на светлината и нисък соларен фактор, за  намаляване топлинното натоварване в помещенията и повишаване енергийната ефективност на сградата. Външното остъкляване се предвижда да бъде самопочистващо се чрез нанопокритие, което под въздействието на UV-лъчите разпада замърсяванията и се отмива от дъжда. Покритието е износоустойчиво и особено подходящо за трудно достъпните зони - покривното остъкляване на многофункционалната зала и наклонените фасади.

 

Сградата в план е с правилна правоъгълна форма, състояща се от две тела, на фуга – многофункционална зала и административно - офисна част. Многофункционалната зала е стоманобетонна безгредова  до кота ±0,00 и със стоманена покривна конструкция. Конструкцията на административната част е скелетна - стоманобетонна.

 

Озеленените площи са 31% от общата разработка и включват затревени площи на кота терен за изложби на открито, художествена пластика, перголи и шезлонги за почивка и покривни градини, перголи с екзотична растителност с места за почивка и консумация на открито. Паpкоустройственото решение осигурява привлекателност на средата и допълва обемно-пространственото изграждане, както и обособява пространствени зони и места за отдих на открито.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

Територия на проекта  4550 м²

Застроена площ 1986 м²

Брутна площ 7695 м²

Озеленяване 1400 м²  

31% от проектната територия

 

 

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори