"Архитектурно училище" гр. Пловдив

"Архитектурно училище" гр. Пловдив

Проектант: арх. Вяра Запрева

Този проект е концептуален. Той няма инвеститор. Има автор, изразяващ позициите и мечтите си свързани с архитектурното образование и цялостната среда на обучение - чрез проекта си.

Устойчивост и вписване в околната среда:

Намирайки се на остров Адата, ти приемаш подсъзнателно ролята на наблюдател и изследователна заобикалящата те среда. Имаш възможността да мислиш необезпокояван, концентрирайки себе си в посоката, която пожелаеш. Архитектурата има нужда именно от това - среда, в която да наблюдаваш и да анализираш случващото се около теб. Разполагайки с иновативния двигател на едно общество, а именно децата, в индиректна изолация от външния свят, концентрирайки умът и усилията им в конкретна посока е основната причина да избера остров Адата на река Марица в гр. Пловдив за мястото на архитектурното училище.

Целта на проекта е да бъде създадена контекстуална сграда - сграда, която е динамична и развиваща се - каквото е и самото образование. За да бъде устойчива във времето тя трябва да има способността да се променя, спрямо нуждите на ползвателите си.

Иновативност на проектното решение:

Функцията на сградата е основна предпоставка за иновативната си визия. Тя трабва да провокира, да създава общуване, да ражда идеи. Пространствата трябва да вдъхновяват и да създават необходимия уют на всеки един творец. Тук природата и архитектурата са приятели - сградата сякаш се намества между растителността на острова, без да нарушава целостта му.

Функционалност на архитектурното решение:

Напълно естествено е при такъв подход да бъдат посочени десетки функционални несъвършенства, като дълги пътища, сложни връзки, необоснован разход на обслужващи площи и тн. Ако разгледаме детайлно изграждането на общия ансамбъл и цялостното усещане на пространството ще открием, че на пръв поглед функционалните дефекти на сградата се превръщат в основен ефект.

Естетика: 

В този проект естетическите качества на сградата трябва да се поставят на последно място, като критерий за оценка. Не защото не вярвам в нейната естетическа стойност, а защото вярвам, че нейната най-голяма сила се крие в пространствената връзка и организация. Сградата създава усещане за движение, усещане за "анти"гравитация, усешане за полет - полет на въображението, от което всеки архитект има нужда
 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ