Учебен корпус към Детски научно-образователен център - Музейко

Учебен корпус към Детски научно-образователен център - Музейко

Проектант: А и А Архитекти, арх. Ангел Захариев, арх. Асен Милев, арх. Женя Атанасова 

Фотографии: Мария Съботинова – Градът Медия Груп

Учебният корпус към Детски научно-образователен център Музейко е уникален проект заради комбинацията от няколко различни необикновенни събития свързани с него: стара и занемарена сграда заживява нов живот за да се обучават в нея деца по иновативни методи, допълващи традиционното образование; сградата се наема дългосрочно от държавна институция, като реконструкцията и дейностите се финансират изцяло от частна фондация; извършва се сложно укрепване и преустройство на сградата с много оскъден бюджет; използват се иновативни методи за включване на външни частни компании в проекта и партньорство в обучителните дейности. 

Музейко е пътвият детски музей в България и най-големият в Югоизточна Европа. Музейко е окрит е през есента на 2015г по съвместен проект на LHSA+DP от Ню Йорк и AиА Архитекти. Проектът е изцяло финансиран от Фондация Америка за България. Музейко е място където децата и техните родители научават за науката, природата, историята и културата чрез игри, забавление и откривателство. 

Важна част от концепцията „детски музей” са учебните и извън класни занимания, работилници и ателиета, които допълват и разширяват учебната програма на училищата и ангажират децата в свободното им време. 

По време на изграждане на основната сграда на Музейко стартира работата по разширението на комплекса с обособен учебен корпус и започват преговори за дългосрочно наемане на съседната едноетажна сграда. Тя е собственост на ХТМУ и е била използвана за лаборатории и хранилище за химикали. 

През последните 10 години сградата е използвана само частично за отдаване под наем на частни фирми за производство на лепила. В края на 2015г. Фондация Америка за България сключва дългосрочен наем за сградата и започва нейното трансформиране в Учебен център по проект на АиА Архитекти. Учебният център е официално открит през септември 2016г.

Сградата е строена през 70-те години на 20-и век, без да е запазена никаква проектна документация. Физическото й състояние беше компроментирано от дългогодишната липса на подръжка, течове от покрива, слягане в основите, лоши преустройства засягащи конструкцията, неработещи инсталации и т.н. Също така, качеството на строителството през 70-те години е било на много ниско ниво, а и нормите за сигурност са се завишили многократно от тогава. Всичко това доведе до мащабна рекострукция на сградата с цел физическото й укрепване, привеждането й в съответствие с действащите норми и удовлетворяване на програмата на възложителя. Липсата на всякаква проектна документация и непрекъснатите изненади съспътстващи проектирането и строителството бяха основна трудност в процеса. 

Друг голям проблем беше силно ограниченият бюджет, който предполагаше търсенето на най-икономичните решения, които да изпълнят програмата на възложителя. От друга страна, това доведе до прилагане на иновативни методи за привличането на външни инвеститори в проекта за неговото завършване. 

Сградата е едноетажна, като под част от нея има сутерен. 

На запад граничи с основната сграда на „Музейко”. На юг се намира учебна сграда на ХТМУ. 

След реконструкцията, на първи етаж се изграждат зали за обучение, химико-физична лаборатория, работилница с пещ за керамика, зала за физически занимания, зала за събития, кухня, санитарни помещения. 

На подземно ниво се разполагат технически помещения и складове. 

В изградените зали на Учебния център, децата посещават научни ателиета по химия, физика и биология в специално оборудвана лаборатория, посещават специализирани класове по езици, математика и други предмети, четат и разменят книги в уютна читалня, участват в работилници по керамика и по готварство, спортуват или се включват в други разнообразни инцитиви под формата на специализирани ателиета. В Учебният корпус на Музейко се провеждат и заниманията на Научния клуб на Музейко за деца между 5 и 7 клас и партньорски програми.

Част от учебните зали се изпозват и за учебната програма на ХТМУ.

Част от помещенията на Учебния център са оборудвани благодарение на иновативното партньорство между Музейко и външни частни компании. 

ИКЕА се ангажираха с обзавеждане на част от пространствата с изграждане на комфортна и уютна среда, целяща формиране в децата на по-устойчив начин на живот у дома.

В изградената с партньорството на Da Vinci Learning научна лаборатория децата получават възможност за практически подход към науката и навлизат по-дълбоко в теми, свързани със света, в който живеем. 

В партньорство с FOX Networks Group и съвместно с кулинарния канал 24kitchen, Музейко провежда работилници, в които децата се ангажират и обучават в приготвянето на здравословни рецепти. Целата е още в детска възраст да се възпитава позитивно отношение към качествената, здравословна и свежа храна, както и да се вдъхновяват хората да си я приготвят сами. 

Читалнята е снабдена с албуми и книги благодарение на партньорството с Книгомания. 

Включването на виншни партньори в изграждането на Учебния център и в процеса на работа на Музейко се оказа много успешен иновативен подход. Този подход може лесно да се прилага на много други места и да доведе до бърза и качествена промяна в нивото на образованието в България.

Технически параметри:

  • РЗП надземно: 661,00 m2
  • РЗП подземно: 200,00 м2

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори