Преустройство двора на Градска Художествена Галерия, гр. Пловдив

Преустройство двора на Градска Художествена Галерия, гр. Пловдив

Проектанти: АРКО Студио, арх. Иван Костадинов, арх. Росица Митева

Сградата се намира в Старинна градска част - Пловдив,  ул. „Съборна“ 14 А

Постоянната експозиция на Градска художествена галерия – Пловдив се помещава в сграда, дело на Йосиф Шнитер, която първоначално е била на някогашното Девическо училище. Днес тя е със статут на архитектурно-строителен паметник на недвижимото културно наследство с категория „местно значение“. Това налага нуждата от добре развито и приобщаващо дворно пространство, което да експонира сградата в цялата й архитектурна и културна значимост. 

Сградата е ситуирана в югоизточната част на имота – на най-високата му част. Денивелацията от улицата до нея е осезаема – над 5,00 м. Състоянието на двора към момента не отговаря на статута на сградата и изискванията на ГХГ - Пловдив. Свободният достъп на хора в неравностойно положение е невъзможен. Липсва достъп на линейка, пожарна, както и автомобилен достъп за обслужване нуждите на галерията. 

Дворът е развит на тераси, обрасли в саморасла растителност, които са на практика недостъпни за посетителите от прилежащата улица. Съществуващата стълба, която е основен подход към сградата е силно компрометирана. Тя се развива покрай съществуващ подпорен зид, който е с нарушена контруктивна. Този подход не дава възможност на посетителя да възприеме сградата в цялостната й обемно-пространствена структура. 

Осезаема е липсата на адекватно площадно пространство с приемствена функция пред главния вход на галерията. На негово място - непосредтвено пред входа на сградата има съществуващ изкоп с наличие на археологически структури, проучени през 2006г., които с констативен протокол от Министерството на културата е разпоредено да се консервират посредством засипване. 

Културна реперна точка от двора е реставрираният наскоро стенопис на Георги Божилов – Слона, който с времето е станал неразривна част от пространството пред сградата. 

Настоящият проект развива до максимална степен потенциала на ситуационната специфика. Ключов елемент от него е силно представителната въшна стълба от видим бетон, преразказваща начупената линеарност на уличната мрежа в Стария град по нов, съвременен начин. Новата стълба се развива свободно, без да контактува със съществуващите подпорни зидове, заобградена от затревени площи. Това превръща подходът към галерията в живописна разходка в паркова среда и позволява на посетителя да се наслади на изяществото на богатоорнаментираната главна фасада на сградата. Стълбата води към своеобразен микроплощад, какъвто се очаква да има пред подобна неокласическа сграда. Площадът разкрива на посетителя впечатляваща гледка към града.

Обширното дворно пространство следва естетсвения наклон на терена. Запазен е терасираният характер на двора, но отделните нива са ангажирани с различни социални функции – достъп до стенописа на Георги Божилов, места за отдих и срещи, възможност за аранжиране на експонати на открито и др. 

Проектът се стреми в максимална степен да запази доминирането на зелените площи и растителността в този своеобразен парков ансамбъл. Заложените материали са естетвени и неутрални – видим бетон – за новите подпорни стени, стълбата и парковите елементи, употребявани сиенитни павета – за настилка, дърво и метал. Опростените детайли и изчистеният дизайн на отделните елементи – парапет, пейки, места за сядане – силно подчертават спокойното, съвременно звучене на обширното дворно пространство пред сградата. 

Проектът запазва всички съществуващи каменни подпорни зидове, които са в добро състояние, укрепва конструктивно зида със стенописа на Георги Божилов и подменя компрометираните подпорни зидове с нови от видим бетон. Запазват се и всички дървета в добро състояние, като ландшафтната разработка предвижда нови насаждения и дървесни видове. Заложеното осветление е дискретно и разположението му подчертава естествения подход към галерията, маркира различните направления на терасираните пространства и акцентира върху сградата. 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори