Amfion медицински център

Amfion медицински център

Проектант: АМФИОН ЕООД арх. Борислав Богданов

Сградата изпълнява функциите на медицински център. Главният вход към сградата е от югоизток, от ул.“Бадемова гора“. Вертикалните комуникации са осигурени чрез асансьор и стълбищна клетка, които свързват всички нива - от сутерена до мансарда 2.

Капацитетът на сградата е 50 души / 20 персонал и 30 пациенти /

Архитектурата на сградата е съчетание от изчистена форма с динамични фасадни компоненти и неповтарящ се растер. Така се символизира непрестанното развитие и иновативността на технологиите, използвани в медицината. Резултатът е изграждането на модерен естетически образ, различаващ се категорично от останалите подобни функционално сгради. Смяната на декоративните елементи пробужда любопитство и интерес в посетителите, подсказва им за функционалните качества на сградата. Те служат и като слънцезащитни устройства, създаващи комфорт на пациентите. Сутерен/ Кота -2,90 м На сутеренно ниво са разположени 13 паркоместа. То е достъпно чрез рампа, която го свързва с ул. „Бадемова гора“ на югоизток. Тук се намират и стълбищна клетка с двураменна стълба, асансьор, помещение за охрана, техническо помещение със санитарен възел, инсталационно помещение и обслужващо помещение. Партер/ Кота +0,00 м

Подходът към сградата е директно на кота ±0.00 и въвежда в просторно фоайе с рецепция, кафе, аптека със склад и чакалня. На това ниво се намират и два лекарски кабинета, стая за персонал със санитарен възел и съблекалня; тоалетни мъже, жени и аусгус. Партерът се развива на две полунива, с разлика във височината от 65см. Разликата в нивата се преодолява посредством 4 стъпала. На същото ниво се разполагат и стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор.

 • Първи етаж/ Кота +3,50м

Вертикалните комуникации (двураменна стълба и асансьор) ни отвеждат в просторно фоайе/ чакалня с рецепция със склад. На същата кота са разположени 4 лекарски кабинета, аг. кабинет, дст. Кабинет, манипулационна 3, тоалетна мъже/инвалиди, тоалетна жени и аусгус.

 • Втори етаж/ Кота +6,30м

Чрез двураменна стълба и асансьор отново се озоваваме в просторно фоайе/ чакалня с рецепция със склад. На същата кота се разполагат и три лекарски кабинета, три аг. кабинета, миално със склад, тоалетна мъже, жени и аусгус.

 • Трети етаж/ Кота +9,30

На кота +9,30 се разполагат стълбищна клетка с двураменна стълба, асансьор, фоайе, две манипулационни, три стаи с легла с отделни санитарни възли, стерилизационно, стая за почивка, склад , съблекалня със санитарен възел и аусгус.

 • Четвърти етаж/ Кота +12,20

На кота +12,20 се намират вертикални комуникации (двураменна стълба и асансьор), просторно фоайе с чакални, рецепция със слкад; три лекарски кабинета и 2 аг. кабинета, тоалетна жени, мъже и аусгус.

 • Мансарда 1/ Кота +15,10

На кота +15,10 се намират вертикални комуникации (двураменна стълба и асансьор), просторно фоайе, кабинет д-р Марков с кухненски кът, санитарен възел и тераса; конферентна зала, лекционна зала с 30 места, обслужващо пом. и балкони; офис, тоалетна мъже, жени.

 • Мансарда 2/ Кота +18,20

На тази кота се разполагат вертикални комуникации (двураменна стълба и асансьор), дневна с кухненски кът, спалня със санитарен възел и дрешник, балкони.

Конструктивно решение

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, с вертикални носещи елементи - колони и шайби, за поемане на сеизмичните сили. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон, а външните от алуминиеви панели- еталбонд. Покривите са плоски.

Достъпна среда

Сградата е достъпна от всички страни. Кабинетите по различните нива са достъпни чрез асансьор разположен в главното фоайе при входа. Достъпна тоалетна се предвижда на 1ви етаж. На трети етаж стая 3.14 е достъпна за инвалиди. На партерно ниво се предвиждат 2 кабинета, до които се достига по стъпала, но кабинети със същото предназначение има разположени и до достъпните с асансьор по-горни етажи, така че пациентите със специални нужди да могат да бъдат обслужвани. Осигурено е паркомясто в сутерена за инвалиди - ПМ10.

Обемно и архитектурно решение

Сградата е със съвременен архитектурен облик. Проектирана е в един обем. Фасадното оформление на цокъла и мансардните етажи са решени с бяла минерална мазилка. Към стълбищната клетка се предвижда окачена фасада. По издадените обеми по всички четири фасади от първи до четвърти етаж се полагат алуминиеви панели- еталбонд. Акцент са издадените обрамчващи елементи около повечето прозорци на четирите фасади от първи до четвърти етаж, отново от еталбонд. Прозорците са с PVC дограма. За довършителни работи ще бъдат използвани съвременни материали както в екстериора (облицовки от композитни материали, алуминива дограма, стъклени парапети), така и в интериора (гранитогрес, теракота, хомогенни PVC настилки - износоустойчиви, антибактериални, антистатични).

Технически показатели

 • Площ на имота: 679,142 м2
 • ЗП: 272,6 m2
 • РЗП: 2023,3 m2
 • Кинт: 2.98
 • Плътност: 40%
 • Озеленяване: 40%

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори