Преустройство и разширение на Медицински център на УМБАЛСМ ПИРОГОВ

Преустройство и разширение на Медицински център на УМБАЛСМ ПИРОГОВ

Проектант: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

Преустройство и разширение на Медицински център на УМБАЛСМ ПИРОГОВ

Ситуиране на обекта - Сградата е ситуирана в гр.София, м.Буката, с основен вход откъм бул. Пенчо Славейков.

Иновативност на архитектурни решения и приложени технологии 

В иновативно и технологично отношение сградата се характеризира със специфичното зониране и организиране на средата продиктувани от нейната функция. “Високи технологии в служба на живот”. Динамичното членение на перфорираната ламарина на места минава върху съществуващите отвори на сградата явявайки се като “втора кожа” засягаща понятията - шум, ослънченост, откритост, но и непроницаемост за нежелано любопитство... 

Функционалност

Съществуаващата сграда функционира като пълноценен медицински център с кабинети и обслужващи помещения. Настоящият проект не предвижда промени по тази част на сградата освен съществуващото фоайе, което се разширява и преструкторира. Основна преработка търпи съществуващата пристройка, намираща се откъм Детското отделение на Болницата и е функционирала като кафене. Сградата, която в момента не функционира, се реновира и се добавя пристройка към нея. Тази пристройка има за цел да обедини цялото пространство пред Медицински център на УМБАЛСМ ПИРОГОВ.

Устойчивост на архитектурата и хармонично вписване на сградите в околната среда 

Проека ще се впише в средата, откроявайки лечебното заведение с оригиналността на решението и класата си. Съществено при разработването на проекта бе да успеем да създадем представителен и съвременен образ на сградата с което тя да се превърне в акцент 

Визията от XXI. век в съзвучие с  естетиката на динамичната фасада и вложените материали са основни предпоставки за устойчивост и хармония на сградата спрямо средата. 

Eстетика

Естетиката на сградата кореспондира хармонично със съществуващата застройка. Архитектурата на сградата съчетава съвременна екстериорна визия и  приветливи интериони пространства. 

В пространствено отношение, фоайето и централния вход към МБСЛМ “Пирогов” създават втори обем, който подхожда на извисената съществуваща вертикална структура на сградата.  

Технически показатели

  • Тяло А– Застроена площ – 645,51 кв.м.; РЗП – 1936,53 м2
  • Тяло Б и В – Застроена площ – 782,81 кв.м; РЗП – 1565,62 м2
  • Тяло Г / Физкултурен салон с топла връзка/ - Застроена площ – 431,99 кв.м.; РЗП – 525,68 кв.м;
  • ОБЩА ЗП на основната сграда на 28 СОУ: 1860,31 кв.м.
  • ОБЩА РЗП на основната сграда на 28 СОУ: 4027,83 кв.м.
  • Сграда на основното училище – едноетажна
  • Застроена площ  - 665,60 кв.м;
  • РЗП – 665,60 кв.м.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ