„Реконструкция и модернизация на общински пазар - ЧЕРВЕН БРЯГ“ гр.Червен бряг

„Реконструкция и модернизация на общински пазар - ЧЕРВЕН БРЯГ“ гр.Червен бряг

Проектант: „Цикалов и архитекти“ ЕООД – арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова

Обектът се намира в централната част на град Червен бряг в непосредствена близост до Община Червен бряг и до входната улица към града от път Плевен – София. Площта на имота е 5908м² и се използва за търговия със земеделски продукти, ограничен асортимент промишлени стоки и обществено хранене. В имота съществуват масивни сгради, както и зона с 48 маси за търговия на открито в ежедневен режим на работа на пазара. В дните, определение за пазарни дни, се използват допълнително още 44 места за търговия, като масите са собственост на търговците. 

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Проектното решение на "Цикалов и Архитекти" спечели първо място в открит национален конкурс за Обемно градоустройствено проучване за обект "Общински пазар - Червен бряг", организиран от Община Червен бряг. Към момента е изготвен и одобрен работен проект за пазара, който следва да се реализира в най-кратки срокове.

Проектното решение е разработено въз основа на задълбочен анализ на съществуващото положение и развива концепция за реконструкция и модернизация на пазара и прилежащите му части. 

В съответствие със задание за проучване и проектиране се запазват съществуващите масивни постройки. Останалите съществуващи павилионни модули се премахват. Входът на пазара е обособен в източната част на имота от улица „Любен Каравелов“, от където е и главния пешеходен достъп. Той е оформен между два новопроектирани обема. В южната част - покрит пазар с маси за търговия на открито, а в северната част – търговски обекти /магазини/, както и заведение за обществено хранене. 

Покритият пазар представлява правоъгълен модул с метална носеща конструкция и покривно покритие от ЛТ ламарина с полиестерно покритие и облицовка от HPL плоскости. Покривната конструкция е решена с разминаване във височината на скатовете с цел отводняване и лесно ревизиране на видимия улук. Модулът съдържа 36 маси за открита търговия с обособен проход за зареждане на стоката с усилена настилка от изоасфалт. 

В дясно от него се разполага втори модул с предназначение – търговия на закрито, съдържащ в себе си помещения за магазини. Конструкцията на този модул е идентична с тази на покрития пазар. Планировъчното решение позволява разделяне на предложените помещения и обособяване на малки и по-големи такива в зависимост от нуждите на пазара и търговците, тъй като няма носещи преградни елементи. Във втория модул са обособени два прохода, които подчертават основните пешеходни подходи от ул. „Княз Борис I“, съобразено със съществуваща спирка на градския транспорт. 

Между двата модула е проектирана широка пешеходна алея, от която са достъпни както пазарът, така и магазините. Настилката е решена с паваж от вибропресовани бетонни павета в два цвята. По цялото протежение на алеята в средната и ос се разполагат елементи на градската среда - кашпи с растителност, пейки и кошчета.

Алеята завършва в площадно пространство с естетично цветово решение на настилките, кашпа в центъра на площада и озеленена площ с фонтан на ъгъла на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Васил Априлов“. 

Зад основния модул на покрития пазар непосредствено до съществуваща масивна сграда се разполага още един г-образен модул с аналогична конструкция, който комбинира в себе си още маси за търговия на открито и магазини.  През него минава и другият важен пешеходен подход, който свързва  същинската /северната/ част на пазара със сградата на читалището. Този подход е връзката на пазара с още един новопроектиран модул в южната част на пазара, който съдържа допълнителен брой търговски обекти. 

Съществуващите масивни постройки в имота се запазват с лека намеса в облика им – бордове от HPL плоскости, които ги приобщават към общата визия на пазара.

Всички елементи в проекта са елементи на достъпна среда и се свързват помежду си с достъпен маршрут: достъп от улици към пешеходни пространства, достъп до вход на сгради, местата за паркиране, спирки и др. Това включва понижение в нивата на бордюрите до 0.5 сантиметра от уличното платно по всички пешеходни подходи като преход за преодоляване на високите бордюри с до 5% наклон. Всички пешеходни алеи и тротоари са с широчина не по-малко от 1.20м. Настилката при тези скосявания е релефна и различна от тази на околните пространства. На места ще бъдат осигурени рампи с подходящ наклон. На паркинга са обозначени няколко места за преференциално паркиране за хора в неравностойно положение. 

Съществуващата дървесна растителност се запазва в най-голяма степен. Целта на проектната разработка е създаване на неповторим архитектурен образ, постигнат чрез прости строителни техники и икономически изгодни решения. 

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ

 • ЗП (реконструкция на съществуващи сгради) = 457,50m²
 • РЗП (реконструкция на съществуващи сгради) = 457,50m²
 • ЗП (ново строителство) = 1006,80m²
 • РЗП (ново строителство) = 1006,80m²
 • ЗП (реконструкция на същ. сгради и ново строителство) = 1564,30m²
 • РЗП (реконструкция на същ. сгради и ново строителство) = 1564,30m²
 • ЗП (всички сгради в имота) = 1661,80m²
 • РЗП (всички сгради в имота) = 1759,30m²
 • Площ на имота = 4 400 m²
 • плътност - 38%
 • Кинт - 0.4
 • oзеленяване - 30%

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори