Търговска верига – PRAKTIKER

Търговска верига – PRAKTIKER

Проектант: Архитектурно студио „АТЕК-ВД“ ЕООД, доц. д-р арх. Валери Иванов, арх. Калоян Колев

„Практикер“ (на немски: Praktiker) е европейска верига магазини за инструменти, пособия, материали за строителството, ремонта, градината, обзавеждането и поддръжката на дома.

Концепция

След провеждането на конкурс за нова, концептуална визия на магазините от веригата е избран проектът на архитектурно студио АТЕК, с управител доц. д-р арх. Валери Иванов. Автор на концепцията е водещият проектант в студиото арх. Калоян Колев. Идеята на новата визия от една страна е свързана с преструктуриране на фасадите и по конкретно входно-изходния вестибюл, чрез трансформирането му в архитектурен елемент с портален характер и емблематична визия, декориран с нарези символизиращи дейности с дърводелски и строителни машини. Декорът е пренесен и по фасадните плоскости във вид на фигура наподобяваща разгъващ се, дърводелски метър.  

От друга страна е въведена и цялостно нова организация на интериора на магазините. Функционалната структура е значително подобрена. В интериора има повече светлина и цвят. Изградени са три нови магазина – във  Варна, Пловдив и Ямбол. Преустроени са три съществуващи магазина – в Стара Загора, Русе и Бургас. В момента се извършва строителството на още един магазин - в Шумен. 

Технически характеристики

Характерни архитектурни особености за този тип сгради са:

 • Обемът на сградата е голям, свободно стоящ, правоъгълен паралелепипед, обикновено на един етаж;
 • Конструкцията на сградата е сглобяема с големи междуосия; 
 • Покривът е плосък;
 • Фасадните стени са панели или послоен монтаж;
 • голям, павиран или асфалтиран паркинг, позициониран пред сградата.

Обикновено сградите се ситуират свободно в рамките на имота, максимално близо до дъното, с цел осигуряване на площ за открит, наземен паркинг пред главната фасада на магазина. В задна или странична част на имота се проектира стопански двор с достатъчни размери за маневриране на тежкотоварни автомобили. Търси се разделяне на входа за клиенти с леки автомобили от служебния вход за зареждане. В много случаи във връзка с електрическото захранване на обекта се налага поместването на БКТП, обикновено в непосредствена близост до улична регулация и на изискуемото, в зависимост от класа на улицата, отстояние. Имотите се ограждат с ажурна ограда, разположена изцяло в имота на възложителя. 

Проектната сграда е едноетажна, с частично междинно ниво (двуетажна част). 

Функционалност

Магазините на търговската верига „Практикер“ са разделени на три основни функционални зони:

 • Търговска зона

Търговската зона заема основната част от сградната площ, достъпна за клиенти. Разположена е на кота ±0,00 и се състои от: 

- Главна търговска зала  със сектор „Градина“ с обща площ около 4300 м2; 
- Зала „Строителство“ с площ около 800 м2.

Главната търговска зала е достъпна за клиенти от главния вход на сградата през виндфанг и е в пряка връзка със зала „Строителство“ и складовата зона. Зала „Строителство“ е достъпна през Главната търговска зала и външно през обособена товарна зона за клиенти. Осигурена е директна връзка между зала „Строителство“ и складовата зона. 

 • Складова зона. 

Складовата зона се състои от склад за стоки с площ около 1400 м2, в която са обособени, помещения за приемчик и за техник, аусгус и санитарен възел. Складът за стоки е в пряка връзка с Главната търговска зала, Зала „Строителство“, помещението за рязане на плоскости и външния стопански двор.

 • Обслужваща зона.

Обслужващата зона е разположена в двуетажната част на сградата, от двете страни на главния вход. Тук, в рамките на височината на Търговската зона, е обособено междинно ниво на кота +3,50. 

 Конструкция

Конструкцията на магазините е един от основните компоненти на бюджета за строителство, който се оптимизира в няколко направления: 

 • Функционалност 
 • Време за изпълнение 
 • Себестойност 
 • Местни възможности за строителство 

Обикновено оптималните решения са сглобяема, стоманобетонова конструкция с максимално големи междуосия – 12/12, 12/18, 18/18 м, позволяващи използването на ненапрегнати стоманобетонови конструктивни елементи. Двуетажната част се решава като монолитна, стоманобетонова, гредова конструкция. 

Покривът е от LT ламарина, върху която са положени два пласта по 8 см. твърда минерална вата. Върху тях, механично фиксирана към ламарината, е положена TPO хидроизолация. В рамките на покривната равнина се  оформят ивици за осветление с отваряеми части за вентилация и димоотвеждане.  

Подовата конструкция на основното ниво е шлайфана армирана бетонова настилка, върху трамбован насип. Върху нея се полага саморазливна полимерна настилка. 

Фасадните стени са от панели с минерална вата с дебелина 12см. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон, като на определени места са предвидени пожарозащитни стени със съответната степен на огнеустойчивост.

В процеса на проектиране, особено внимание се отделя на условията за противопожарна безопасност. Системи за димо- и топлоотвеждане се изискват за склада, главната търговска зала и зала „Строителство“. В проектното решение те са реализирани чрез самостоятелни или вградени в светлинни ивици димни люкове в покрива. Двете части от сградата – търговска и складова, са разделени чрез вертикални брандмауери от основите до негоримото покривно покритие и може да се разглеждат самостоятелно по изискванията за степен на огнеустойчивост.

Достъпна среда

Сградата проектирана в съответствие с Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

На кота ±0,00, в непосредствена близост до главния вход, е предвиден санитарен възел за хора с увреждания. Подовете на търговските зали са без прагове и стъпала. Всички настилки в рамките на пешеходните пространства извън сградата са противохлъзгави. В рамките на открития паркинг са предвидени необходимият брой паркоместа за хора с увреждания, които са ситуирани в непосредствена близост до главния вход на сградата.

Възложител: „Практикер Ритейл“ ЕООД

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ