ГРАНИТИ- Търговска сграда за строителни материали Бургас

ГРАНИТИ- Търговска сграда за строителни материали Бургас

Проектант: YGA- Йорданка Георгиева Архитектс

Описание на сградата

 • Първи етаж- 1669 м2
 • Атриум - търговска изложбена зала
 • Търговска Изложбена зала 1
 • Мострена зала за Вип клиенти
 • Стълбища, тоалетни
 • Склад материали
 • Втори етаж - 1538 м2
 • Атриум- търговска изложбена зала за плочки и бани
 • Търговска изложбена зала за луксозни бои
 • Банка- финансиране на клиенти
 • Трети етаж - 1538 м2
 • Специализирани Търговски площи за отдаване под наем
 • Конферентни зали
 • Администрация - директор, менажер, счетоводител, деловодство

Общо РЗП - 4745 м2

 

В този проект е характерен с функционалните връзки на помещенията в сградата, решаващи за цялостната визия на сградата.

Предложени са функционални връзки между помещенията в сградата съобразени с основните потоци на движение и изискванията за бърза евакуация. Проектираното е представено през призмата на предмета на инвеститора в чието задание визията на сградата бе от съществено значение.

Организация на функционалите връзки във вертикална и хоризонтална посока

Търсени са къси непосредствени хоризонтални и вертикални връзки между отделните зони в сградата. Предложени са стълбища, ескалатори за гостите и атрактивен панорамен асансьор.

Обемно пространствено решение

Предложено е убедително съвременно обемно пространствено решение съобразени с конкретните  иновативни инженерни решения  за оползотворяване на дъждовната вода, алтернативни източници за генериране на енергия. 

Представено е решение което е иновативно в композиционно и дизайнерско отношение, с цел разчупване на дългата фасада и създаване на разпознаваем индивидуален облик на сградата, който не може да бъде незабелязан идвайки от главната улица водеща до к-с “Меден Рудник“ Бургас. 

Осигурена е много функционалност на пространствата, които в определени участъци преливат едно в друго, неусетно става преминавато от зала в зала където клиентите могат подробно да разгледат търговските експонати 

Преминаването  от пространство в пространство е обединено от зоната на стъкления атриум обединяващ 4 нива създава чувството за цялостност и лесно опериране в общият обем, който е напълно климатизиран.

Постигнат е забележителен пространствен ефект- когато композиционно в стъкления атриум е добавен стъклен асансьор предоставящ възможност на посетителя да види и пространството пред търговската сграда с паркинга и главната улица. 

Постигнат е момент на изненада, където още от партерно ниво посетителя е увлечен от пространствата и мащаба на стъклената конструкция, обединяваща в единно пространство всичките нива. По този начин се приобщава покритото и откритото пространство като се дава възможност за изграждането на една монументална структура - стъклената стена през 3 нива която осигурява чувството за непосредствена връзка с околната среда.

Целенасочено е търсена връзката между екстериор и интериор, като всички интериорни пространства са обърнати към главния път и паркинга с който се търси визуална връзка.

Климатизация на сградите

По отношение климатизирането на сградата са предвидени слънчеви панели на покрива за генериране на електроенергия, предвидено е ползване на дъждовните води за напояване на растенията  в градинките заобикалящи сградата

Предвидени са и мерки за енергийна ефективност. Цялата стъклена западна фасада е изградена от система от термоустойчиви стъкла, зад които стои бленда Sunscreen, контролираща количеството слънчева светлина проникваща в сградата за намаляване на прегряването от директни слънчеви лъчи.

Остъклена е само фасадата с лице към главната улица за да се постигне, както максимално ослънчевяване, така и визуална връзка.

Предвидена е също цялостна система с геотермални помпи циркулираща течност през тръби прекарани на дълбочина в земята ,така се осигурява постоянен климатичен комфорт в цялата сграда и най вече зоната на стъкления атриум.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори