Магазин за яхти

Магазин за яхти

Проектант: ФАКТОР ЕООД, арх. Станимир Христов Савов

Сградата е проектирана за строителство в парцел находящ се в Западна промишлена зона на град Варна. Имота се намира на ул. „Девня”, която се явява крайбрежна за града и промишлената зона към Варненското езеро. Пред сградата се открива широка панорама към езерото и срещуположните части на града.

В обекта са разположени на три етажа по два магазина с общо стълбище и вход. Всеки от магазините има достъп до едно складово помещение, което се намира в сутерена на сградата и до което има достъп чрез стълбище или асансьор. Всеки един от магазините предлага стоки за оборудване и поддръжка на лодки, яхти, кораби и корабни механизми. На четвъртия (терасовиден) етаж са разположени две ателиета за собствениците на сградата.

Тематиката на стоките в търговската зона са отразени в композицията и естетическото оформление на сградата. Освен добрата функционалност е търсено модерно решение, с препратки към яхтите и ветроходството, което освен на критериите за естетика да отговаря и на желанието на инвеститорите, за използването на иновативни технологични решения в инсталационното оборудване на сградата. Освен използването на термопомпени съоръжения за отопление и охлаждане, се предвижда централно и автономно вентилиране на отделните магазини, както и вакуумно тръбни колектори за топла вода и фотоволтаични клетки. Целта е освен високата енергийна ефективност да се достигнат високи показатели за използване на възобновяеми енергийни източници с цел почти автономното функциониране на сградата.

Добрата топлоизолация от каменна вата, монтирана във вентилируема фасада, обшита с композитни панели с различен декоративен ефект, дава предпоставки за изпълнение на поставените цели към проекта за модерно решение с морска тематика, което не е за сметка на функцията и ефективността, като цяло. Изнесените високо прозорци позволяват да се разшири максимално търговската зона на магазините, като с това те остават достатъчно добре осветени и с жалузна система за защита от слънцето през горещите месеци на годината. Независимо от слънцезащитните съоръжения всеки магазин, чрез окачената фасада маркираща подхода към сградата, има по една панорамна витрина на юг към езерото.

Панорамния изглед към езерото е основната концепция за архитектурното оформление на терасовидния етаж, към ателиетата на който са оформени две големи панорамни тераси завършващи с масивни рамки, естествено продължение на конструкцията, между които могат да се монтират леки слънцезащитни тенти, които да се впишат успешно в околната среда на бъдещите яхтени пристанища на крайбрежната ивица срещу търговската сграда.

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори