„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково"
ОУ „Шандор Петьофи“; Училищен комплекс „Христо Смирненски“; Училищен комплекс „Иван Рилски“

Проектант: „Цикалов и архитекти” ЕООД, Обединение „Устойчиво развитие“ – арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова

 

"ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА"

Проектанти: АРХ БГ, арх. Багряна Тотева, арх. Георги Бачев, к. арх. Васил Бръшков

„Ларгото“

Проектанти: Арх БГ,  арх. Багряна Тотева, арх. Георги Бачев, к.арх. Васил Бръшков

28 СОУ „Алеко Константинов“

Проектанти: АМФИОН ЕООД

 

Спортна база „БОЯНА“ - БФС “Футболни игрища 

Проектанти: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

„Късноантичен Мавзолей“, жилищна група Южен парк, гр. София

Проектанти: Амфион ЕООД арх. Борислав Богданов

Реконструкция на културен център Ататюрк - Истанбул 2013

Проектанти: БД АРХ, арх Божидар Хинков, арх. Даниела Славова

Халич Конгрес Меркези - Златния рог - Истанбул 2014

Проектанти: БД АРХ, арх. Божидар Хинков, арх. Даниела Славова

Дунавски център за спорт и култура - Силистра 2016

Проектанти: БД - АРХ, арх. Божидар Хинков, арх. Даниела Славова

Разширение на регионална библиотека „Сава Доброплодни“ гр. Сливен

Проектанти: E House Architects, арх. Анна Неврокопска

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори