145 Основно Училище „Симеон Радев“, р-н Младост 1а, гр.София

Проектанти: ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД проф. д-р. арх. Стефан Попов, д-р арх. Анета Славова, д-р арх. Васил Кашукеев

Проект Шипка 6 - галерия на Съюза на Българските художници

Проектант: А-проект Архитекти, арх. Александър Димов, арх. Александър Брайнов, арх. Зорница Нинова

Консултант: Марина Гаева

Проект за историческа възстановка на Самокóв - действащ музей на металургично съоръжение

Проектант: А-проект Архитекти, арх. Александър Димов, арх. Александър Брайнов, арх. Зорница Нинова

Съвременен музеен център, т.нар. Български Лувър, в кв.500 - гр. София

Проектант: А-проект Архитекти, арх. Александър Димов, арх. Зорница Нинова, арх. Александър Брайнов, проф. Валентин Старчев, Камен Старчев

Център „Джон Атанасов“, София

Проектант: НОВАЛ ЕООД  инж. арх. Алеко Христов

Страница 4 от 4

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори