КАТЕГОРИИ:

1. Многофамилни жилищни сгради

2. Еднофамилни жилищни сгради

3. Жилищни комплекси 

4. Сгради с културно и образователно предназначение

5. Болници и медицински центрове

6. Търговски сгради

7. Спортни сгради

8. Бизнес хотели

9. Ваканционни хотели

10. Ваканционни селища

11. Бизнес и административни сгради

12. Атракциони , СПА и уелнес центрове

13. Производствени сгради

14. Складове и логистични бази

 
КРИТЕРИИ:

Основните критерии за оценка на проектните предложения са:

 • иновативност на проектното решение
 • Устойчивост и вписване в околната среда
 • Функционалтност на архитектурното решение
 • Естетика

 УСЛОВИЯ:

 • Задължителни: спазване на условията на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне- аргументирано към  критериите презентиране; иновативност при архитектурните и техничeските решения
 • Препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;

РЕГЛАМЕНТ:

 • Конкурсът е явен и официалният му език е български.
 • В конкурса могат да участват български архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.
 • Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж.
 • Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта във всяка категория.
 • Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.
 • Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.
 • Обектът трябва да е проектиран не по-рано от 2014-та година. /5 години назад/
 • Представителите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица.

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ