Победители

Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради и жилищни к-си

winner-1

ЖИТНИЦА - ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ - Победител

Проектант: SKICA Studio, арх. Кристина Радева, арх. Елица Панайотова

winner-1

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "АЗИМУТ" - Участник

Проектант: ФИЛОМЕНА ЕООД, арх.Наталия Никова

winner-1

СЛЪНЧЕВИ КЪЩИ В ПАНЧАРЕВО, ГР. СОФИЯ - Участник

Проектант: БУРОВА АРХИТЕКТИ ЕООД, арх. Росица Бурова

winner-1

СИЯНИЕ - Участник

Проектант: АРТЕКС ПРОЕКТ ЕООД, арх. Пламен Пламенов Мирянов

winner-1

ХАРМОНИЯ - Участник

Проектант: АРТЕКС ПРОЕКТ ЕООД, арх. Лъчезар Данаилов, арх. Диана Дамянова, арх. Пламен Пламенов Мирянов

winner-1

РЕБУС - Участник

Проектант: SKICA Studio, арх. Георги Грудлев, арх. Елица Панайотова

Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

ВЪЗДУШНА КЪЩА В ПОКРАЙНИНИТЕ НА СОФИЯ - Победител

Проектант: ХЕЛИКС СМ ООД, арх. Севдалина Недева, арх. Емил Пелитев, арх. Камен Неделчев

winner-1

КЪЩА В СИТОНИЯ - Номиниран

Проектант: L6 STUDIO, арх. Адриана Димитрова, арх. Ивайло Захариев, арх. Атанасиос Аргирудис, арх. Мирослав Желязков

winner-1

КЪЩИ H1 и H2 - Участник

Проектант: НЮАРХ ООД, арх. Калин Велчев, арх. Марин Велчев

winner-1

КЪЩА В ДРАГАЛЕВЦИ - Участник

Проектант: SGI ARCHITECTS & MASTERPLANNERS, арх. Мария Мишинева, арх. Тихомир Казаков

winner-1

ПРОВИНЦИАЛЕН КОМФОРТ - Участник

Проектант: МОНБЛАН ДИЗАЙН ЕООД, арх. Петър Костов

winner-1

GENTLE HOUSE IV - Участник

Проектант: ПРОЕКТТА СТУДИО ООД, арх. Андрей Арнаудов, арх. Таня Митакева

winner-1

КЪЩАТА НА ГРАДИНАРЯ - Специална награда

Проектант: GINN STUDIO, арх. Игнат Тодоров, арх. Незабравка Тушнина

Категория: Реализации - Обществени сгради

winner-1

КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ,, МЕЛНИЦАТА" - Победител

Проектант: STUDIO NADA, арх. Антонина Тритакова, арх. Георги Събев

winner-1

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" - Участник

Проектант: СТУДИО ДИЗАРХ ООД, арх. Делян Жечев

winner-1

ПАВИЛИОН НА ЗАДРУГАТА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ (ЗМНХЗ), УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, БУРГАС - Участник

Проектант: АРХИТЕКТИ УРБАНА, арх. Росица Златанова, арх. Галина Милкова, арх. Владимир Милков

winner-1

ENTRACT 127 - Участник

Проектант: MOVE ARCHITECTS, арх. Виктор Банарев

Категория: Реализации - Бизнес, админ, търговски и индустр. сгради

winner-1

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ХИДРОБЕТОН - Победител

Проектант: MI CONCRETE LTD, арх. Михаела Димитрова

winner-1

НИКОС - Номиниран

Проектант: ФУНКТ ООД, арх. Валентин Денков

winner-1

ОФИС СГРАДА ЛОЗЕНЕЦ - Номиниран

Проектант: SKICA Studio, арх. Руслан Гинчев, арх. Елица Панайотова

winner-1

БИЗНЕС СГРАДИ С ОФИСИ, АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - Участник

Проектант: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД, арх. Марин Бакалов, арх. Ангела Малинова

winner-1

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР КАБИЛЕ - Участник

Проектант: БУРОВА АРХИТЕКТИ ЕООД, арх. Росица Бурова

winner-1

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА CNC МАШИНИ - Участник

Проектант: АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД, арх. Иван Щерев

winner-1

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК С ОФИСНА ЧАСТ - Участник

Проектант: АРГИРОВ ДИЗАЙН ЕООД, арх. Благой Аргиров

winner-1

VIA OFFICES - БИЗНЕС ПАРК - Участник

Проектант: RT CONSULT LTD, арх. Радо Тодоров

winner-1

CITY CENTER BANSKO - Участник

Проектант: арх. Шабан Шабан, арх. Драгомир Николов

Категория: Реализации - Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове

winner-1

ХОТЕЛ "AMARA SUGAR" - Победител

Проектант: ПРОЕКТТА СТУДИО ООД, арх. Таня Митакева, арх. Андрей Арнаудов

winner-1

ВИЛА ФЛАВИЯ - Участник

Проектант: АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД, арх. Иван Щерев

winner-1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА - Специална награда

Проектант: АРХИТЕКТ КИРЯКОВ ЕООД, арх. Иван Киряков

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

winner-1

ОБОРИЩЕ 26 - Победител

Проектант: NiMa Design, арх. Николай Марио

winner-1

THE VALE - Номиниран

Проектант: SGI ARCHITECTS & MASTERPLANNERS, арх. Владислав Дечев, арх. Тихомир Казаков, арх. Александър Доу, арх. Мария Мишинева, арх. Димитрина Иванова

winner-1

ДВУФАМИЛНА СГРАДА В СОФИЯ - Номиниран

Проектант: СТУДИО 17,5-С, доц. д-р арх. Йордан Ликов, арх. Дончо Дончев

winner-1

ЖИЛИЩНА СГРАДА 3A - Номиниран

Проектант: STUDIO 5R, арх. Ралица Зортева

winner-1

LMS RESIDENCE - Участник

Проектант: DB ARCH STUDIO, арх. Димитър Батчиев

winner-1

SOZOPOL RESIDENCE - Участник

Проектант: STUDIO MESS, арх. Яни Бъчваров, арх. Христо Тритаков

winner-1

ЖИЛИЩНА СГРАДА NA - Участник

Проектант: Architecture Studio Georgiev, Красимир Георгиев

winner-1

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ГРАДИНА - Участник

Проектант: ФУНКТ ООД, арх. Илиан Хаджиин, арх. Вероника Бонева

winner-1

ЖИЛИЩНА СГРАДА ГЕОРГИ РУСЕВ - Участник

Проектант: ФУНКТ ООД, арх. Илиан Хаджиин, арх. Вероника Бонева

winner-1

БИСТРИЦА ГАРДЪНС - Участник

Проектант: SGI ARCHITECTS & MASTERPLANNERS, арх. Александър Доу, арх. Никола Георгиев, арх. Катерина Димитрова

winner-1

HARMONY RESIDENCE - Участник

Проектант: SGI ARCHITECTS & MASTERPLANNERS, арх. Тихомир Казаков, арх. Александър Доу, арх. Мария Мишинева, арх. Никола Георгиев, арх. Димитрина Иванова

winner-1

ЖИЛИЩНА СГРАДА FK BUILDING - Участник

Проектант: АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД, арх. Иван Щерев

winner-1

БУТИКОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА "ТРИО" - Участник

Проектант: RT CONSULT LTD, арх. Радо Тодоров, арх. Николета Балабанова

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

HOUSE N1 - Победител

Проектант: NiMa Design, арх. Николай Марио

winner-1

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В ГЪРЦИЯ - Победител

Проектант: SIMPLE.ARCHITECTURE, арх. Александър Йончев, арх. Моника Стойкова

winner-1

КЪЩА С БУНКЕР 2 - Номиниран

Проектант: арх. Христо Тритаков, арх. Христо Ризов, арх. Марина Стоева

winner-1

OBLA HOUSE - Номиниран

Проектант: E HOUSE ARCHITECTS, арх. Анна Неврокопска, арх. Любомира Момчева - Петрова

winner-1

КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ С. БЕЛАЩИЦА - Участник

Проектант: RT CONSULT LTD, арх. Радо Тодоров, арх. Мартин Димитров

winner-1

THE TREE HOUSE - Участник

Проектант: RT CONSULT LTD, арх. Радо Тодоров, арх. Мартин Димитров

winner-1

КЪЩА НА ВРЕМЕТО - Участник

Проектант: THINK FORWARD, арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, Недко Николов

winner-1

КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ - Участник

Проектант: ИДИА, арх. Ирина Тамбукова, арх. Антон Попов

winner-1

TERRACE HOUSE - Участник

Проектант: АРХИТА ЕООД, арх. Шабан Шабан

winner-1

KS HOUSE - Участник

Проектант: BAHATUROV ARCHITECTURAL STUDIO, арх. Стоян Бахатуров, VIKWAY, арх. Кирил Димитров

winner-1

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В ГР. БАНКЯ - Участник

Проектант: Architecture Studio Georgiev, Красимир Георгиев

winner-1

HAUS 488_1 - Участник

Проектант: СОВА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ЕООД, арх. Павел Цочев

winner-1

ЛЯТНА КЪЩА В СИТОНИЯ - Участник

Проектант: MAKEROOM, арх. Славчо Филипов, арх. Мартина Канушева, арх. Иван Парлапанов

winner-1

ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА В СОФИЯ - Участник

Проектант: STUDIO 5R, арх. Петя Демирева

winner-1

ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА В ГЕРМАН - Участник

Проектант: СТУДИО 17,5-С, доц. д-р арх. Йордан Ликов

winner-1

SUNNY HOUSE - Участник

Проектант: ТЕХНО ПОЛ БГ ЕОД, арх. Лидия Полухина

winner-1

МОЯТ ПРИСТАН - Участник

Проектант: ТЕХНО ПОЛ БГ, арх. Лидия Полухина

Категория: Проекти - Обществени сгради

winner-1

МОРСКИ МУЗЕЙ - Участник

Проектант: STUDIO MESS, арх. Христо Тритаков, арх. Милица Андреева

Категория: Проекти - Бизнес, администр., търг. и индустр. сгради

winner-1

ВИНАРСКА ИЗБА ЛОЗЕНИЦА - Победител

Проектант: DA ARCHITECTS, aрх. Мартин Ряшев, aрх. Юри Танов, aрх. Александър Асенов, със съдействието на GARTNERFUGLEN ARKITЕKTER

winner-1

ВИЛНЕР ГАРАЖ - Номиниран

Проектант: NiMa Design, арх. Николай Марио

winner-1

ГРАНД КАНЬОН ФАЗА 3 - ОФИСНА И ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ - Участник

Проектант: СТУДИО 17,5-М, доц. д-р арх. Милена Нанова

Категория: Проекти-Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове

winner-1

BS594 - Победител

Проектант: HORA, арх. Андрей Ходкевич

winner-1

ОРИГАМИ - Номиниран

Проектант: STUDIO MESS, арх. Христо Тритаков, арх. Милица Андреева

winner-1

ЕКО СЕЛИЩЕ "ПОЛЯНЕ" - Номиниран

Проектант: Architecture Studio Georgiev, Красимир Георгиев

winner-1

ВИЛНО СЕЛИЩЕ НА МОРЕТО - Участник

Проектант: ПЕРФЕКТ ПРОЕКТ ЕООД, арх. Гергина Симеонова - Ставрева, МАГ ПРО ЕООД, инж.Мартин Георгиев

winner-1

ФУТЬОВИТЕ КОРТОВЕ - Участник

Проектант: STUDIO NADA, арх. Антонина Тритакова, арх. Георги Събев

Категория: Концептуални проекти - архитектура

winner-1

МУЗЕЙ НА ЕМОЦИИТЕ - Номиниран

Проектант: Биляна Апостолова

winner-1

ВЪЛТАВСКА ФИЛХАРМОНИЯ - Номиниран

Проектант: арх. Ева Янакиева

winner-1

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГР. РУСЕ - Участник

Проектант: Виктория Иванчева

winner-1

ВИЛНО СЕЛИЩЕ " СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ" - Участник

Проектант: арх. Илиян Ангелов

winner-1

CHILDREN'S HOUSE - Участник

Проектант: Биляна Апостолова

winner-1

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЛАГЕР, ГР. ТЕТЕВЕН - Участник

Проектант: урб. Михаела Стайкова, инж. Татяна Станчева

winner-1

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЧИРПАН - Участник

Проектант: Анета Лазарова, Денис Камарски

winner-1

"ASTON MARTIN" ШОУРУМ - Участник

Проектант: арх. Ая Тодорова

winner-1

АРТ ХОТЕЛ GUCCI - Участник

Проектант: арх. Лора Панайотова

winner-1

ПЛАНИНСКИ ГЛЕМПИНГ ПОД ВРЪХ ПЕРЕЛИК - Участник

Проектант: SKICA Studio, арх. Руслан Гинчев, арх. Елица Панайотова

winner-1

ЛОВНО-СТОПАНСКА РЕЗИДЕНЦИЯ - Участник

Проектант: RT CONSULT LTD, арх. Радо Тодоров, арх. Мартин Димитров

winner-1

SQUARES - Участник

Проектант: Александър Стойчев

Категория: Ланд. архитектура - Реализации - Частни обекти

winner-1

КЪЩА НАД ВОДАТА - Победител

Проектант: HOME GARDEN VT LTD, инж. Веселка Трифонова

winner-1

ГРАДСКА ВИЛА - Номиниран

Проектант: HOME GARDEN VT LTD, инж. Веселка Трифонова

winner-1

ГРАДСКА КЪЩА В ГОРАТА - Номиниран

Проектант: HOME GARDEN VT LTD, ланд.арх Иван Райков, инж. Веселка Трифонова, TANNE DESIGN инж. Татяна Станчева,

Категория: Ланд. архитектура-Реализации-Обекти за обществено ползване

winner-1

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. БУРГАС - Победител

Проектант: АРХИТЕКТИ УРБАНА, арх. Росица Златанова, арх. Галина Милкова, арх. Владимир Милков

winner-1

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА “БЕТОНОВИ ПЪРЗАЛКИ", ЧАСТ ОТ ПАРК “ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ” - Номиниран

Проектант: АТЕЛИЕ ДУО ЕООД, арх. Пламена Андонова, Пейзаж ЕООД, ланд.арх. Мирела Димитрова - Дуйар

winner-1

ПАРК "СВЕТИ ДУХ" ГР. МОНТАНА - Участник

Проектант: ДЕНЕФ ЕООД, арх. Мариян Денев

winner-1

ПАРК "ЗАПАДНА ПОРТА" - Участник

Проектант: ДЕНЕФ ЕООД, арх. Мариян Денев

winner-1

МАСТЪРПЛАН ЗА СТЕКСПО – "МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО" - Участник

Проектант: URBANVIVA, арх. Милена Фетваджиева, урб. Деспина Кънева

winner-1

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ПАРКОУСТРОЯВАНЕ КВ."117", В КВ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - Участник

Проектант: ланд. арх. Веселин Василев, арх. Биляна Веселинова

Категория: Ланд. архитектура-Проекти-Частни обекти

winner-1

ВИЛА 'КАСАНДРА' - Номиниран

Проектант: ФРАГМЕНТИ ДИЗАЙН СТУДИО ООД, ланд. арх. Христо Ангелов

winner-1

MODERN SPACE GARDEN - Участник

Проектант: HOME GARDEN VT LTD , ланд.арх. Теодора Антова , ланд.арх. Иван Райков, инж. Веселка Трифонова

winner-1

КЪЩА НА МЕЧТИТЕ - Участник

Проектант: HOME GARDEN VT LTD, ланд.арх. Теодора Антова, ланд.арх.Иван Райков, инж. Веселка Трифонова

Категория: Ланд. архитектура-Проекти-Обекти за общ. ползване

winner-1

ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПЪЛНОЦЕННО ЗДРАВЕ - Победител

Проектант: THINK FORWARD, арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, Недко Николов

winner-1

ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В С. ОГНЯНОВО - Номиниран

Проектант: ФРАГМЕНТИ ДИЗАЙН СТУДИО ООД, ланд. арх. Христо Ангелов

winner-1

ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПАРК "ГРАДИНИТЕ НА СВЕТА" - Номиниран

Проектант: ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ ООД, доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов

winner-1

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД ГРАД ТЕТЕВЕН - Участник

Проектант: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ, арх. Росица Петрова

Категория: Концептуални проекти - ландшафтна архитектура

winner-1

ВОД НО ? - Специална награда

Проектант: Анета Лазарова, Денис Камарски

Категория: Елементи за градска среда - Продуктов дизайн

winner-1

ТИПОВ СПИРКОВ НАВЕС С ОЗЕЛЕНЕН ПОКРИВ - Победител

Проектант: А И А АРХИТЕКТИ, арх. Ангел Захариев

Категория: Проекти и реализации-Реставрация,консервация,реконстр.на сгради

winner-1

РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА НА УЛИЦА „СЪБОРНА“, ГР.ПЛОВДИВ - Победител

Проектант: АТЕЛИЕ ДУО ЕООД, арх. Пламена Андонова, арх. Милена Крачанова

winner-1

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КЪЩА В СТАРО СТЕФАНОВО - Участник

Проектант: АТЕЛИЕ ДУО ЕООД, арх. Красимир Тодоров, арх. Пламена Андонова

winner-1

NEXAA - Участник

Проектант: GOEV, арх. Ирина Русанова

© 2020 Archinova All rights reserved!