Победители

Категория: Концептуални проекти

winner-1

THE OFFICE - Номиниран

Проектант: Александър Стойчев

winner-1

SOFIA GREEN TOWER - Номиниран

Проектант: ИНСЕПТ АРХИТЕКЧЪР, арх. Александър Видински; арх. Марин Керемидски, КЕРЕМИДСКИ АРХИТЕКТС

Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради

winner-1

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "БОЯНА" - Номиниран

Проектант: ИТАЛСТИЛЕ ЕООД, арх. Замфир Хаджийски, арх. Симеон Симеонов

winner-1

ЖИЛИЩНА СГРАДА НАДЕЖДА - Номиниран

Проектант: ИНСЕПТ АРХИТЕКЧЪР, арх. Александър Видински

Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

HOUSE G – МАЛКА НИСКОЕНЕРГИЙНА ПЛАНИНСКА КЪЩА - Номиниран

Проектант: GREENPOINT PROJECTS LTD., арх. Петър Чордов, арх. София Коджаманова

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради

winner-1

ЖИЛИЩНА СГРАДА 2V - Номиниран

Проектант: СТУДИО 5R, арх. Ралица Зортева, арх. Петя Демирева

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

КЪЩА С БУНКЕР 1 - Номиниран

Проектант: арх. Христо Тритаков, арх. Христо Ризов, к.арх. Марина Стоева

Категория: Реализации и проекти за урбанизация-градска среда, паркове и др.

winner-1

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД ГРАД МАДАН - Номиниран

Проектант: ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД, л.арх. Григор Перчиклийски, л.арх. Десислав Евлогиев

winner-1

КОНЦЕПЦИЯ И ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТЪРА НА БОТЕВГРАД - Номиниран

Проектант: НИКИФОРОВ СТУДИО ЕООД, арх. Мила Никифорова, арх. Филип Чипев, арх. Иван Никифоров

Категория: Реализации-Обществени,индустриални сгради и хотели

winner-1

СУПЕРМАРКЕТ "LIFE" / LIFE 10 - Номиниран

Проектант: CITYSCAPE ARCHITECTS, арх. Гергана Милушева

winner-1

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С ОФИСИ - Номиниран

Проектант: АСА ЕООД, проф. д-р арх. Калин Тихолов; ИЕС ПРОЕКТ-2008 ЕООД, доц. д-р арх. Елица Иванова, арх. Ради Захариев; Фотограф: арх. Георги Палов

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

winner-1

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ - Номиниран

Проектант: КОЛЕКТИВ NADA, арх. Антонина Тритакова, арх. Георги Събев, арх. Азалия Саргсян

© 2020 Archinova All rights reserved!