Участник 2021

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА ВИДИН 10

Проектант: ПАНИДЕЯ ЕООД, арх. Раймондо Флакомио

Информация

Настоящият проект е на еднофамилна жилищна сграда с басейн. Теренът е почти равен с много малка денивелация. Сградата е двуетажна и е проектирана като свободно застрояване.

Главният подход към сградaтa е откъм южната страна. От запад е проектирана автомобилна алея за достъп. Тя стига до сградата, където се оформят четири паркоместа и преминава до отсрещната улица. Автомобилната алея пресича имота като свързва двете улици. В северозападния ъгъл на парцела се намират две едноетажни съществуващи къщи, които ще бъдат запазени. Отстоянието от съществуващата едноетажна къща до новопостроената двуетажна сграда е около 20,00 метра. В северния ъгъл на имота ще бъде изградена изгребна яма, която ще бъде най-малко на 3 метра от границата на парцела.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ВИЗАТА:
Параметри: по Виза / по Проект:
Площ на парцела: 2716 m² / 2716 m²
Плътност на застрояване /Пзастр./: 30,5%
Коефициент на интензивност /Кинт/: 1 0.2
Етажност / Височина на сградата 2ет.: H ≤ 7.00м 2ет. H ≤ 7.00м
Необходима озеленена площ /Позел./: 70p%

2. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ:
Сградата е ситуирана в североизточната част на парцела. Предвидени са два надземни етажа и един сутерен.
- СУТЕРЕН /кота -3,00/ ЗП=69,1
Подходът към сутерена е отвън посредством външна стълба и английски двор. Обособени са следните помещения: механа, винарна, котелно и WC.
- 1 ЕТАЖ (партер), кота 0,00. (ЗП =303,77 m²)
От входа на къщата се влиза в приемно фоайе, което е връзка с горния етаж /мецанин/ чрез стълба, дневната с трапезарията и към спалния блок. В ляво от фоайето са разположени дневната с трапезарията и кухнята. Към кухнята е предвидено малко помощно помещение. От дневната чрез плъзгащи витрини има излаз навън. Между дневната и трапезарията е предвидена камина. През фоайето също има излаз навън към градината. В дясно от приемното помещение са разположени спалните, в които се влиза през коридор. В началото на коридора от лявата страна се намира малка сауна с баня, която също има връзка с градината чрез външна врата. В дясно на коридора се намират пералното и банята за децата, а в дъното му - спалнята за родители, която разполага със собствена баня и дрешник. Детските спални също имат излаз навън.
- 2 ЕТАЖ (мецанин), кота +3,40м. (ЗП = 48,9 m²):
Достъпът на това ниво е чрез стълба от фоайето на долния етаж.Тук се разполага мецанинът‚ който има поглед към дневната на долния етаж.

3. КОНСТРУКЦИИ:
Сградата ще бъде изпълнена от монолитна стоманобетонова конструкция с носещи колони, шайби и греди. Плочите са стоманобетонови, безгредови, с дебелина 20см. Сградата ще бъде с ивични фундаменти.

4. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ:
Фасадите на сградата ще бъдат облицовани с три основни материала, показани на чертежите с фасади: облицовъчни декоративни камъни, HPL облицовка имитация на дърво и еталбонд - тъмносив цвят. Шапките по бордовете на сградата ще са покрити с Еталбонд в тъмносив цвят. Таваните на козирките ще бъдат облицовани с HPL - имитация дърво. Топлоизолацията по фасадите ще бъде ЕPS (стиропор). Дограмата на прозорците ще бъде алуминиева в тъмносив цвят със стъклопакет, който покрива топлотехническите изисквания. Повечето вътрешни преградни стени в сградата ще бъдат тухлени зидове съответно с 25см и 12см дебелина.

5. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Площ на УПИ 2716 m²
Застроена Площ /ЗП/ 303,77 m²
Разгъната застроена площ /РЗП/ над терена 352,67 m²
Разгъната застроена площ/РЗП/ със сутерен 421,77 m²
Плътност на застрояване /Пзастр./ 18,5%/със същ.постр./
Коефициент на интензивност /Кинт./ 0.2/със същ.постр./
Озеленена площ 70%

6. ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ:
Според сметките за паркиране съгласно Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, чл.24, следва да се предвидят 1-2 места за паркиране:
В проекта са предвидени 4 открити паркоместа в двора, с две повече от изискуемите.© 2020 Archinova All rights reserved!