Номиниран 2021

Категория: Реализации и проекти за урбанизация-градска среда, паркове и др.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД ГРАД МАДАН

Проектант: ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД, л.арх. Григор Перчиклийски, л.арх. Десислав Евлогиев

Информация

Възложител: Община Мадан
Проектант: ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД
Екип: л.арх. Григор Перчиклийски, л.арх. Десислав Евлогиев, л.арх. Антоанета Йорданова
Проект: 2017г.
Строителство: 2018г.

Стремежът на проекта е да формира една градска среда с богато функционално съдържание, която да подобри привлекателността на града и качеството на живот. Създадена е разпознаваема визия, която съчетава модерни и съвременни тенденции, добре планирана среда и идентифицираща същност. Елементите на ландшафта - растителност, настилки, парково обзавеждане, осветителни тела са внимателно обмислени и чрез единство в дизайна подсилват общия облик и идентичност на площада.

Плановото решение до голяма степен съвпада със съществуващото ситуационно развитие, като се съобразява с бъдещите етапи на строителство, което предвижда покриването на част от реката и обединяването на двете площадни пространства. Пешеходните направления се диктуват от главните подходи като осигуряват удобни и логични връзки между зоните и пешеходни пространства, както и връзките им с прилежащите територии.

При решаване на алейната мрежа, освен направленията на пешеходните потоци и местата за отдих, първостепенно значение има и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания. Осигурен е достъпът до читалище „Иван Вазов“ чрез изграждане на трираменна рампа. На места, където има голяма денивелация са търсени алтернативни подходи.

Новата настилка е ключова за трансформирането централният площад в привлекателна градска среда. В основата на решението е растер обвързващ новите композиционни елементи с обкръжаващата архитектурна среда. Ортогонални и диагонални направления създава усещане за обвързаност и обединява площадните пространства. Основното предложение за материалите за настилката се базира на съчетаване на естествени материала в няколко форми: плочи тъмен гранит за ивици и кантове, плочи светъл сив гранит за основен, както и павета от червен пясъчник. Капаците на шахтите и предпазните решетки на дърветата също са интегрирани в дизайна на настилки.

При реконструирането на фонтан мястото и габарита приблизително се запазва, като местоположението му се коригира в западна посока, за да попадне в централната композиционна ос. Пространството около фонтана се разширява, като по този начин се осигурява повече места за сядане и подходяща дистанция за правилно възприятие на водния ефект и цялостната композиция.

Запазена е отворения тип композиция с изявени тревни площи и множество визуални връзки между отделните площадно-паркови зони и пространства. Създадена е изчистена визия чрез оформяне на храстови фигури от вечнозелени видове за интензивно поддържане и подрязване, изграждане на високо декоративни тревни площи и килими от почвопокривна растителност.© 2020 Archinova All rights reserved!