Участник 2022

Категория: Проекти - Бизнес, администр., търг. и индустр. сгради

ГРАНД КАНЬОН ФАЗА 3 - ОФИСНА И ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ

Проектант: СТУДИО 17,5-М, доц. д-р арх. Милена Нанова

Информация

Проектът представлява трета фаза от комплекса „Гранд Каньон“, който има сериозно значение за облика на тази част от града. Той включва две свободно стоящи сгради – офис сграда на 13 етажа и жилищна сграда на 19 етажа, които трябва да допълнят силуета на вече проектираните многоетажни сгради около тях.

В партерното ниво на двете сгради е разположено обществено обслужване, което включва магазини, заведения и др. Част от приземния етаж на жилищната сграда е заета от двуетажни жилища тип „мезонет“ с индивидуални зелени площи. Предвижда се изграждането на клуб за тихи игри и рекреация, открит басейн, спортни и детски площадки, предназначени за обитателите на комплекса.
Офис сградата има специфично архитектурно решение, което е резултат от усилията на Възложителя за създаване на безопасна и здравословна среда за служителите в условията на пандемия. Асансьорната група, разположена по северната фасада, етажното фоайе и една от стълбищните клетки са напълно отворени към фасадата и осигуряват свеж въздух в максимална близост до работните помещения. Фоайето преминава в открита озеленена тераса с двуетажна височина, предназначена за рекреация.

Жилищната сграда включва 130 различни по площ и разпределение жилища. Общата функционална организация почива на стремежа за ориентация на максимален брой жилищни помещения към благоприятните посоки. Търсени са кратки хоризонтални комуникации и минимални общи площи на етажите.
Сградите са с омекотени очертания. Обемно-пространственото решение има за цел да подчертае флуидните конвексни и конкавни форми.© 2020 Archinova All rights reserved!