Участник 2022

Категория: Концептуални проекти - архитектура

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЧИРПАН

Проектант: Анета Лазарова, Денис Камарски

Информация

Проектът за културен и бизнес център запазва залата от старата сграда като ядро на сградата, трансформирайки го с нова съвременна функция- лятно кино със стъпаловидна аудитория.

В сърцето на сградата, на мястото на старата сцена, е разположен вътрешен двор, който осъществява връзката на човека с природата, като място за почивка и вдъхновение. Създават се обширни експозиционни площи на партера, а залата за представления се помества в нов обем, облечен с рециклираните тухли от фасадната облицовка на старата сграда. За помещаването на историческия музей се изгражда втори отделен обем, с цел използване на отделните части на сградата самостоятелно. Този обем, обвит с полупрозрачна облицовка от поликарбонат, кореспондира с този на залата и балансира цялостното обемно- пространствено решение и композиция. Резултатът е една честна към околната среда и хората сграда.

Стъпвайки върху старата сграда, планирана като културен дом, допълвайки нейната функция и осъвременявайки я, проектът се превръща в завършек на площада, връзка между минало и бъдещето, подчертавайки, че макар и с нови средства, търсенията остават непроменени.© 2020 Archinova All rights reserved!