Участник 2022

Категория: Проекти - Бизнес, администр., търг. и индустр. сгради

ЗАВОД НЕКСТ Е.ГО - ИНОВАТИВЕН ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Проектант: ЕС АРХИТЕКЧЪРЪЛ ТИЙМ ЕООД, арх. Любомир Станиславов

Информация

Като част от своята интернационализация и разширяване на капацитета, съвместното предприятие „Некст.e.ГО България“ АД планира да изгради нова e.GO микрофабрика в Ловеч, България. В локацията Ловеч, североизточно от столицата София, ще бъде построена нова фабрика за производство на електрическия малък автомобил e.GO Life R11. Общата площ на фабриката е около 185 000 м². Планираната фабрика ще има площ от приблизително 62 000 m² с допълнителни офис площи от около 3100 m².

Заводът ще бъде разположен върху собствен урегулиран поземлен имот с площ 173 511 кв. м. Имотът се намира в гр. Ловеч, район Ловеч, северна индустриална зона – кв. 9045, в устройствена зона ПП и предназначение – производствена устройствена зона за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения.

Проектът предвижда изграждането на четири сгради със смесено предназначение, комплексно застрояване, в които са развити производствено предприятие, офиси, разливна със столова, търговско помещение 1/ търговско помещение 2, тестова писта за готовите автомобили и паркинги на ниво терен. Имплементирана е „зелена“ концепция за всички от тях. На покрива на завода са разположени оптимален брой соларни панели и покривно остъкляване, което е съобразено с местоположението на димните люкове. Покривът на административната сграда е озеленен, следвайки устойчивата концепция на инвеститора.

Кота ±0.00=178,00м е подбрана такава, че производството да се развие на едно ниво. Разликата в нивата във вътрешния двор е овладяна чрез стълби, рампи и паркови елементи. Предвидени са логистични площадки от северозападната и югоизточната страна на завода, на ниво -1,20м от кота готов под на производството.

Югозападната улица, граничеща със завода, е на ниво ±0.00, съобразно технологичните изисквания, като до нея са разположени тестовата писта, паркингът и офисът за готови автомобили.
На североизточната фасада е разположена административната сграда, през която се осъществява достъпът на служителите във фабриката. До нея са осигурени необходимите бройки паркоместа за посетители и служители, както и открити/покрити зелени площи за рекреация, със свободен достъп.© 2020 Archinova All rights reserved!