Участник 2022

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

ЖИЛИЩНА СГРАДА FK BUILDING

Проектант: АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД, арх. Иван Щерев

Информация

Многофамилната жилищна сграда е със средна височина, разделена във вертикално отношение на общо 7 нива – едно подземно и 6 надземни.

Комуникацията между всички тях става посредством стълбище, а за автомобилите чрез рампа.
На кота -3,00м. се развива подземен паркинг за общо 35 автомобила.
На кота ±0,00м. се разполага наземния паркинг за общо 28 автомобила, всички до един разположени под обема на сградата. Всички паркоместа ще бъдат оборудвани със захранване за зареждане на електромобили.

Главния вход и стълбищната клетка са централно разположени, с прилежащо атриумно пространство, което дава възможност за естествено осветление на самото стълбище, както и на останалите общи части, обслужващи всеки етаж – коридорите. Вертикалната комуникация разполага със стълбищна клетка, изцяло отделена от всичко останало. Сградата разполага с два асансьора, всеки обслужващ само по 4 апартамента на етаж.

На жилищните нива, коти +3,05м., +6,05м., +9,05м., +12,05м. и +15,05м. се развиват апартаментите, организирани по равен брой от двете страни на атриума. Така един асансьор обслужва 4 на брой апартамента на етаж, а стълбището се явява централно, на равни отстояния от всяка входна врата. Условно има два самостоятелни коридора за етаж - източен и западен. Коридорите имат връзка помежду си посредством пасаж през атриумното пространство, където живущите могат да се насладят на атмосферата, от облицованата в зеленина вертикална градина на гърба на преходния балкон, както и на облетия в естествена светлина вертикален тунел минавайки през центъра на сградата.

Визуализации: Merdzh Studio© 2020 Archinova All rights reserved!