Участник 2022

Категория: Реализации - Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове

ВИЛА ФЛАВИЯ

Проектант: АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД, арх. Иван Щерев

Информация

Имотът попада в Архитектурно Исторически Резерват „Старинен Пловдив“. По данни от Държавен Архив, гр. Пловдив и наличните там архитектурни проекти за съответния имот, изготвени от арх. Джаков и арх. Стойков през ‘20 години на миналия век, съществуващата на място сграда е замисляна да бъде със смесено функционално предназначение. Цел на настоящия проект е да възобнови, допълни и обогати оригиналните идеи за визия, такива каквито са били замисляни тогава, както и да внедри съвременни удобства и функции, отговарящи на начина на живот и динамиката на днешното време, което ще позволи на сградата да бъде конкурентно способна, но и да пази и носи в себе си духа на времето в средата, в която се изгражда.

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Проектът предвижда разполагането на два бутика с директен достъп от ул. Отец Паисий, които да нямат пряка връзка с останалата част от сградата, но които да бъдат нейното „лице“. През проход се достига до хотелското лоби, дневен бар и рецепция, както и интимния и тих вътрешен двор. На вяско следващо надземно ниво се разгръща семейния хотел, докато на последното ниво е развита покривна тераса с уникална гледка към Стария град и античния театър на град Пловдив, разположен между Джамбаз и Таксим тепета.
Истинската „душа“ на сградата се намира дълбоко под нея, където е изложена частично разкритата римска баня. Там човек може да се пренесе в отминала епоха, да разбере „тайните“ технологии на римските строители или да усети релаксиращата атмосфера в имперските терми.

ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ:

Настоящата разработка изгражда остъкленията по западната фасада на партерно ниво и ниво мецанин, изцяло по оригиналния проект на архитект Джаков от 1922г. Заложения каменен цокъл в тъмни тонове и умерено хоризонтално членение, разположен под и над витрините обогатява пластичността. Канелирани пиластри рамкират фасадата и придават елегантност и симетрия в нейната визия. Покривните прозорци, тип капандури, завършващи западната фасада във вертикално отношение, започват от кота готов под, за да могат да се използват пълноценно и като своебразни лоджии с ажурен парапет от ковано желязо. Всички парапети са изготвени по модел и като точно копие на запазен от мястото оригинален парапет. Източната фасада също е оформена в духа на сецесиона, но с леко минималистичен привкус, като по този начин не нарушава цялостното визуално въздействие на сградата, погледната дори от Стария град. Същевременно западната фасада остава водеща с начина по който изпъква и с по-богатата си палитра от орнаментика и пластичност. Канелираните пиластри са използвани, за да издължат сградата вертикално и да й придадат стройна осанка, докато корнизи в хоризонтално направление я насичат на интервали, различни от етажността й.

Вила Флавия дава заявка да възроди миналото с поглед към бъдещето.

Фотограф: Венцислав Кутинков© 2020 Archinova All rights reserved!