Участник 2022

Категория: Реализации - Обществени сгради

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

Проектант: СТУДИО ДИЗАРХ ООД, арх. Делян Жечев

Информация

„Kултурно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“

Сградата, с която кандидатстваме в конкурса е строена в далечната 1935 година. Функционирала е като училище. В края на Втората Световна война е преустроена като болница. След 1989 година използването и се преустановява. Сградата е изоставена, неподдържана и става обект на посегателства.
Парцелът се намира в зона с публични функции, с висока обществена значимост за град Бургас. Разположен е на около 100 м от морето и от центъра на града. Съществуващата сграда е с П-образна форма и е с лице към три улици- „Средна гора”, „Св. Св. Кирил и Методий” и „Оборище”. В същият имот също така съществува и двуетажна монолитна сграда и трафопост.

Основната ни задача като проектанти е сградата освен като депозитна и градска библиотека, функционалността и да дава възможност за организиране на събития, изложби, срещи и за общуване между посетителите и. Тя да има значението на мултифункционален културен дом.

За да се запази съществуващият сграден фонд на старото здание, беше запазена и възстановена фасадата към улиците „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Оборище“. Укрепихме старата сграда чрез дублираща носеща конструкция. Запазихме съществуващите стълбищни клетки и изградихме нови, за да удовлетворим изискванията за изходи от сградата. Растерът на същ.отвори на прозорци по фасадите беше запазен, добавихме нови в същата поредност и размери. За да разделим функционално и същевременно да обединим двете съществуващи сгради в имота, „облякохме“, П-образната сграда на библиотеката в HPL панели, а двуетажното здание в стъкло. Така фасадата по улица „Оборище“ прелива от плътността на панелите в прозрачността на стъклото. Този контраст между плът и стъкло, обрисува сградата като изключително атрактивна, провокативна и заинтригуваща.
Фасадата на сградата на Библиотеката събужда интерес в хората, подсказва им предназначението си. Когато се докоснат и изчетат „Думите“ изписани по прозрачността на стъклото, олицетворяващи духовността ни, будността и хармонията в живота, думи като „Знание, Наука, Слово, Мъдрост, Вдъхновение, Култура“, ще изпитат възхищение и любопитство.

Използвани са естествени материали и цветови гами, близки до природните. Използвани са светли, ненатрапчиви нюанси на сивото, естественият цвят на дървото, топло бяло като светлина, като акценти в контрастни цветове са проектирани кабина за заглушаване на шума за спешни телефонни разговори, кресла и експонати.

Екстериорното решение на сградата е пример за съвременно иновативно архитектурно решение.Фасадната трактовка на съществуващата сграда е с окачена фасада с HPL панели, която пунтира видим бетон, но шарката и е много по-атрактивно решена. Избраният панел е новост за Българският пазар- шарката променя цвета си в различен диапазон от светлина. На живо изглежда атрактивна, интересна и иновативна.

 

 © 2020 Archinova All rights reserved!