Победител 2023

Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради

КЪЩА В МАЛИНОВА ДОЛИНА

Проектант: арх. Арсени Ботушаров, арх. Ирина Гинчева

Информация

Имотът се намира в квартал с ниско застрояване в близост до планината Витоша. Естественият терен е с наклон в северна посока. От по-високата южна страна се открива гледка към планината и източната част на град София.

Целта беше съзсаване жилищно пространство с акцент върху контакта между жилищните помещения, прилежащия двор, богато озеленения квартал и планината Витоша. Обособяване на различни отворени пространства, които да осигурят целогодишно и пълноценно ползване не двора. Създване на динамична, но същевременно опростена композция от обеми и елементи.

Сградата са развива не три нива: едно полувкопано и две надземни.Сградата се съсътои от три нива. Първото приютява сервизните помещения, а също и широко входно предверие, отворено към голямо външно покрито пространство. Експонираната интериорна стълба, която води към горните две нива, демонстрира връзката между входното пространство и останалата част от къщата. Второто ниво е изравнено с прилежащия южен двор. Състои от помещенията на дневната зона и родителският тракт. Ключов елемент на това ниво е голяма покрита южна веранда. Тя свързва помещенията за дневно ползване с градината.

Покривът ѝ осигурява слънцезащита на големите южни витрини и осигурява визуален контакт без риск от прегряване в топлите месеци. На третото ниво са разположени индивидуалните жилищни помещения. От тази височина се разкрива нова перспектива към планината и околното пространсвто, уловена с помощта на големи витрини от пода до тавана и прилежащи отворени тераси.Интегрирани са решения за постигане на висока енергийна ефективност по време на експлоатацията: нискоенергийни стъкла, външни щори, високоефективна термопомпа както и вентилационна система с рекупериране на топлината от отработения въздух. Големите конзолни козирки служат като пасивна защита от прегряване на южната богато остъклена фасада.

Сградата контрастира на преобладаващите в района къщи в от 20-ти век, изградени с опростена структура и обемно решение, често пристроявани хаотиочно. Със своите преливащи покрити постранства, големи отвори и висящ обем над входа сградата, сградата демонстрира възможностите на свъременния архитектурнен подход и строителни технолгии.© 2020 Archinova All rights reserved!