Участник 2023

Категория: Реализации - Обществени сгради

КЛИНИКА ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ "МАМА И АЗ"

Проектант: Architectural and Construction Bureau Helvetia, арх. Елена Каменов

Информация

Площ: 9000 кв.м.
Проектанти: арх. Елена Каменов, арх. Даниела Георгиева, арх. Христина Несторова, арх. Томица Пелтекова
Инвеститор: „Търговска лига – ГАЦ“ АД

Клиниката за майчино и детско здраве ,Мама и Аз‘ заема новопостроено болнично крило, част от високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък‘ в гр. Плевен, като осигурява на българските пациенти най-висока световна експертиза в специализираната диагностика и лечение, както и развиване на научноизследователска и учебна дейност. След успешното завършване на първите три крила на ‚Сърце и Мозък‘– Крило Север, Разширение и Крило Онкология, в края на 2022 г. ‚Търговска лига‘ финализира и новото Крило ‚Мама и Аз‘. Новото крило разполага с 200 болнични легла, а целият болничен комплекс – с над 700.
Инициативата на инвеститора да изгради първата специално новопостроена (от повече от пет десетилетия насам) клиника, посветена на майчиното и детското здраве, е провокирана от тревожните данни на Световната банка, според които детската смъртност в България за 2020 г., (на деца под 5 години) е една от най-високите в ЕС – 6 деца на 1‘000 раждания.

В новото крило функционират високотехнологично оборудвани отделения по акушерство и гинекология с родилен блок, както и педиатрия и неонатология. Специализираните педиатрични сектори по ендокринология, ревматология и ортопедия заемат важно място в новата клиника – със стремеж и доказана готовност за бързо достигане на водещо европейско ниво. Плевенските екипи по детска кардиохирургия, неврохирургия и специализирани интензивни грижи се подготвят в Европа и Съединените щати за работа в новата клиника. Броени седмици след откриването й, в болницата са родени над 30 бебета.

Архитектите, проектантите и строителите от ,АСБ Хелвеция‘ ООД предоставят всички удобства в съчетание с най-съвременните медицински технологии в грижата за бъдещите майки и техните рожби. Благодарение на експертизата и дългогодишния си опит в изграждането на модерни болници ,АСБ Хелвеция‘ успя да издигне новата клиника за майчино и детско здраве само за 12 месеца.
‚Мама и Аз‘ е разположено северно от първото Крило ‚Север‘ /завършено през 2016 г./, и представлява 8 етажна постройка със сутерен. Разгънатата застроена площ на всички етажи е 9000 кв.м., като РЗП на целия болничен комплекс е над 27 000 кв.м.

Новото крило хармонично допълва съществуващата П-образна композиция на комплекса, като фасадната мазилка отново е изпълнена в сивата цветова гама. За разлика от предишните крила, при които характерните геометрични форми и акценти по фасадата са изпълнени в червен цвят, тук тези акценти са изпълнени в син цвят. Главният вход е подчертан чрез хлътване навътре в обема на сградата, като по този начин се обособява по-голямо пространство пред входа. Фасадната облицовка от алуминиев композитен панел в син цвят подсилва този ефект.

Северната и източната фасади са осветени с вертикални осветителни тела, подчертаващи основните акценти на сградата.

Интериорът е решен по аналогичен начин на другите крила в болничния комплекс – всеки етаж е с различен цвят на подовите настилки, обзавеждането и елементите на визуалната комуникация.

Специално внимание е обърнато на етажите, на които са разположени клиниките по майчино и детско здравеопазване. В тях са използвани различни дървесни текстури за създаване на по-уютна и естествена среда, цветовете са живи. В занималнята за деца също са използвани по-ярки цветове като акценти.© 2020 Archinova All rights reserved!