Специална награда 2023

Категория: Обекти за обществено ползване

ГРАДСКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

Проектант: "Плейсмейк" ООД, урб. Нурхан Реджеб, урб.Силвия Чакърова, "Дизайн Груп Студио" ООД, ланд. арх. Григор Перчиклийски, ланд.арх.Десислав Евлогиев

Информация

Екипът ни, който работи по проекта с много вдъхновение, ентусиазъм и труд:
place.make: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Магдалена Бобошевска, Маргита Василева, Теодора Стефанова и Красимир Соленков
Design Group Studio: Григор Перчиклийски, Десислав Евлогиев и Стойка Русева
Lichtkompetenz - осветителен дизайн: Лальо Пенев и Звездина Иванова
студио Maxbox – визуализации: Христо Радоев, Радост Атанасова и Иван Минчев

Когато посетихме Добрич, видяхме един много жив и динамичен център, който има нужда от малко грижа и деликатна намеса, за да бъде приветливо място, което да привлича и да задържа жителите и посетителите на града. Работейки по конкурсното предложение, сметнахме, че цитатът от книгата „Градове за хората“ на Ян Геел: „Живот, пространство, сгради – в този ред“, олицетворява приоритетите, които трябва да бъдат поставени и пред развитието на пешеходните пространства в Добрич.

Живот
Проектното предложение цели добавяне на дейности и места в конкурсната територия, които да стимулират социалното взаимодействие между хората. От преходни и пусти пространства създаваме места, които привличат и задържат хората. Предложението ни акцентира върху възможността за „случване“ на разнообразие от дейности, които насърчават различните възрастови групи да прекарват качествено и разнообразно време навън и да се задържат в площадните пространства. Проектът внася елементи и структури за формална и неформална игра в града за всички възрасти – деца, младежи и възрастни. Някои са групирани на определени места, а други са разпръснати из пешеходния център така, че да бъдат откривани случайно и да провокират интерес. Предвидено е и разнообразие от места за сядане, които предлагат възможност за събиране и социализация на повече хора, както и кътове за усамотение и съзерцание. Наличието на активни партерни пространства (магазини, заведения и др.), които рамкират голяма част от пешеходните пространства, подпомага тяхното обживяване.

Пространство
Модернистичното планиране на 20 в. е създало обширни пространства в центъра на Добрич, в които се губи чувството за човешки мащаб. Двата формално разделени площада – „Свобода“ и „Възраждане“, се възприемат като едно общо площадно пространство. Най-наситеното с хора и функции място днес, южната част на бул. „25-ти септември“, е изключение заради сравнително тесния профил на улицата и наситеността с търговски функции.

Основна цел на проектното предложение е ясното обособяване на два отделни площада – „Свобода“ и „Възраждане“, и превръщането им в места, наситени с дейности, които да привличат и задържат хората в тях. Пл. „Демокрация“ запазва ролята си на представително пространство, в което се провеждат различни събития на открито. Рамкиращите го сгради и прилежащите им по-малки пространства се насищат с функции, които да обживят тази част от центъра на града.

Северната част на бул. „25-ти септември“ се освобождава от визуалното и пространственото „замърсяване“ от преместваемите обекти и се трансформира в място за срещи, игра, спорт, търговия и отдих. По улиците в обхвата на конкурса се обособяват различни по функция и мащаб „джобове“ за социализация за всички възрастови групи.

Предвидени са 54% повече дървета от подходящи местни видове, както и разнообразие от храсти и треви, като вегетативните (пропускливи) площи са увеличени с над 30%. Предвидена е и съвременна система за улавяне и преизползване на дъждовната вода в съществуващи и новосъздадени зелени площи. Всичко това подобрява микроклимата чрез намаляване на ветровитостта и прегряването на пешеходните пространства и улеснява поддръжката на зелените площи.

Настилките в пешеходните пространства са предвидени от гранит (по основните пешеходни направления, осигуряващ здравина и дълготрайност, което позволява и преминаването на специализирани автомобили) и специална настилка, тип терацо мозайка, изработена от рециклиране на съществуващите клинкерни плочи и бетон. Предлагат се и елементи на градското обзавеждане, изработени от същия рециклиран материал.

Сгради
Предложените с проекта структури създават пространствена рамка – „декор“ на публичния живот в пешеходните пространства. Техният дизайн позволява проницаемост, като създава усещане за лекота и ненатрапчивост и подпомага ориентацията в пространството. Структурите придават човешки мащаб на големите пространства и приютяват допълнителни функции на открито или на закрито за стимулиране на публичния живот. Разполагането им в близост до обществени сгради (галерията, библиотеката и др.) е възможност дейността им да „излезе“ извън сградите и да достигне до по-голям брой хора. Дизайнът на структурите позволява мултиплицирането им на различни места в града, вкл. като преместваеми обекти или за временни събития с унифицирана визия. Материалите, използвани за структурите, са метал, дърво и стъкло.

 © 2020 Archinova All rights reserved!