Участник 2023

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

ЖИЛИЩНА СГРАДА М

Проектант: ФУНКТ ООД, арх. Илиан Хаджиин, арх. Валентин Денков

Информация

Сградата се намира в гр. София, район Студентски, м. „Малинова долина" като е ориентирана Север-Юг, успоредно на северната улична регулация. Състои се от пет надземни, един прибран и един подземен етаж и включва 108 апартамента и 117 броя места за паркиране на автомобили. Осигурени са три независими пешеходни подхода към трите входа „А“, „В“ и „С“ от Север и обходна алея за пешеходен достъп до паркоустроен двор в южната част на имота. За апартаментите на ниво партер са предвидени индивидуални дворове, за които е осигурена пешеходна връзка с алейната мрежа на общия озеленен двор.

Сградата е формообразувана от три функционални единици със самостоятелна вертикална комуникация, с цел оптимизиране на общите части: западно тяло с основна ориентация Изток-Запад, с главен вход „А“, средно тяло с основна ориентация Север-Юг, с главен вход „В“ и източно тяло с основна ориентация Изток-Запад, с главен вход „С“. Трите тела формират общ П-образен обем, който разделя имота на северна комуникационна зона и южен паркоустроен зелен двор. Общият обем на сградата е решен чрез пропорционирано и функционално членение, с множество остъклявания, сведени до няколко основни типа, насочени към благоприятните по отношение на слънчевото огряване посоки, осигуряващи гледка към Витоша. Фасадите са решени с цветово деление, посредством прилагането на четири цвята фасадни мазилки.© 2020 Archinova All rights reserved!