Участник 2023

Категория: Проекти - Обществени сгради

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "BRITISH SCHOOL OF SOFIA"

Проектант: СТУДИО 17.5-М ЕООД, арх.Милена Нанова, арх. Йордан Ликов

Информация

Сградата е проектирана за нуждите на частно училище „British School Of Sofia“, което покрива курса на обучение от първи до дванадесети клас.
Подходът към сградата на училището е от ул. „Екатерина Ненчева“от север. През фоайето на кота +/-0.00м се излиза на юг към двора на училището. От запад е предвиден изход към спортните площадки. Той дава възможност за самостоятелното ползване на съоръженията и съблекалните във вечерните часове или през уикенда. Откритите и закрити спортни площадки са разположени така, че да ограничават максимално въздействието от шума при ползването им върху учебния процес в учебните помещения.

Сградата включва 4 етажа с различен брой учебни зали, кабинети и канцеларии, чиято площ е съобразена с нормативните изисквания и със заданието за проектиране. Предложена е ясна функционална и обемно-планировъчна структура на сградата. Площите и пространствата в училището са групирани в две обособени учебни зони и в една многофункционална зона. Учебните зони заемат югоизточната част на сградата, а зоните за общо ползване са разположени на северозапад.

Многофункционалната зона обхваща сектори и помещения за избираеми учебни часове (ИУЧ), извънкласни дейности, център за библиотечно-информационно обслужване и зони за спорт, хранене, здравеопазване, административно ръководство и отдих. Зоната за спорт включва закрита спортна зала и открити площадки.

Формата на петното за застрояване предполага създаването на просторно, богато озеленено вътрешно пространство в централната част на фоайето, което се използва за рекреация, неформални занимания, разговори и срещи. То обединява всички функционални зони в общо фоайе-кулоар. Като част от многофункционалната зона там са обособени сектори за отдих за децата от началния етап на обучение на първите две нива и за социални контакти на учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение на трети и четвърти етаж. Проектирани са открити и закрити площадки за игра.
Общата функционална организацияна училището е подчинена на стремежа за ясна ориентация и къси връзки между учебните зали и зоните за общо ползване. Всички класни стаи са ориентирани към най-благоприятното изложение на юг. Размерите и пропорциите им (6.40м/6.05м светло) са съобразени с възможността за гъвкаво използване и разнообразни конфигурации на обзавеждането.

Обемно-пространствената композиция е спокойна и балансирана. Тя се състои от чисти взаимно проникващи се обеми. Основното тяло е обгърнато от външна„кутия“, изрязана така, че да разкрива части от вътрешността на сградата. Равномерният ритъм на прозорците на учебните помещения се отличаваотголемите витрини на залите за хранене и танци – на първия и последния етаж, които създават един по-едър мащаб на многофункционалната зона. Използваните довършителни материали подчертават характера на композицията. Обемът на спортната зала е изявен на фасада не само с ротацията си спрямо основните направления, но и с различния материал на фасадната обшивка. Вътрешният обем е облицован с тухли, а външната обвивка е с бял финиш. Акцент в общото архитектурно решение представляват цветните слънцезащитни елементи пред учебните зали по южната фасада, както и цветните рамки около прозорците от север и запад.

Фасадите са окачени. Бялата облицовка е с пана от фиброцимент. Тухлената облицовка е от естествени керамични елементи. Спортната зала е с хоризонтална ивична облицовка от HPL. В зоната на прозорците тя се превръща в своеобразни жалузии така осигурява засенчване от юг. Пред южните учебни стаи е осигурено засенчване с подвижни метални елементи, монтирани на допълнителна собствена метална конструкция.

Застроена площ - 1438,32м2
Разгъната застроена площ – 5786,50 м2© 2020 Archinova All rights reserved!