Участник 2023

Категория: Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради паметници на културата

ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „БАНСКИ КОМПЛЕКС“

Проектант: АРТ ПРОЕКТ ЕООД, д-р. арх. Милен Маринов

Информация

ОБЕКТ: Проект за възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда „Бански комплекс“ с.Ягода, община Мъглиж

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Сградата е баня към минералните извори и е построена  около 1920 г. от  старозагорския архитект  Христо Димов. Тя се намира в пределите на село Ягода, Община Мъглиж, област Стара Загора. Сградата беше в аварийно състояние. Същата е била затворена за посетители и не  е функционирала от  години.  Строителството е започнало  от  05.2021г.  и е завършена до 09.2022г.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Целта на проекта бе възстановяване и реставрация на сградата и отварянето на сградата за посетители.
Всички използвани материали да са близки до оригиналните. Пълна реставрация на къпалните, съблекалните , фоайето и вкарване на нови функции като лекарски кабинети, фитнес и масажи.
Реставриране на фасадите на сградата и нова вертикална планировка.

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА
Същност на проекта е след обстойно обследване , подробно  заснимане да се ремонтира и реставрира сградата като същата да отговаря на съвременните изисквания за бански комплекс.
Да се изградят нови съвременни инсталации, осигуряващи конфорта на посетителите.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОМЯНА НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Въздействието на проекта е осигуряване достъп на хората от селото и туристите до лековитата минерална вода.  Извършване на лечебни процедури по съвременен начин, под наблюдението на лекари и физиотерапевти. Възстановяването на парка пред минералната баня ще допринесе за цялостно въздействие на комплекса и връзката му с околната среда.

Сградата е проектирана от 1925-1926г. открита е през 1928г. по проект на арх.Христо Димов от Стара Загора за баня към минералните извори. Сградата е паметник на културата-архитектурно-строителен, декларирана с писмо на НИПК № 4344 от 14.09.1989г. и притежава статут на декларирана недвижима архитектурно-строителна културна ценност. За същата не е определена категория.

Сградата е монолитна, двуетажна с частични ст.б. плочи и монолитни куполи над басейните и входния вестибюл. Сградата е класическа в стил „неокласика“ със четирискатен покрив и фланкиращи две кули над централния вход. Същата е със симетрична планова схема.

Течове от покрива, керемидите са амортизирани и изпочупени, липсва на двойна мембрана. Ламарината е корозирала и на места липсва, течове във всички помещения. Всички улуци и водосточни тръби са изпочупени и амортизирани. Дъждовните води обливат фасадите на сградата.

По сетнешни намеси в сградата са: тампонирани отвори- прозорци на изток, запад и север на основната сграда. Изградена пристройка от север, със ст.б. конструкция и гредореди с ламаринен покрив за разширение на съблекалните.

Амортизирани подове, окапала и обрушена мазилка, корозия по стени и подове са основните проблеми в интериора на сградата.

Подовото покритие е от мозайка, клинкерни плочки и дъсчена обшивка на второ ниво. Всичките те са амортизирани, изпочупени и зацапани с корозия на метали и отлагания. Всички дървени елементи са амортизирани и изгнили. Всички метални елементи са корозирали и амортизирани.

ПРОЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БАНЯТА ПРЕДВИЖДА:

  1. Ремонт на покрива, възстановяване на изгнили дървени елементи, обшивки и елементи на покривната конструкция. Запазване напълно на вида на покрива и наклоните му, двойна мембрана и нови керемиди и обшивки. Възстановяване на куполи- шпилове, кули и куполи от цинкова ламарина. Нова мълниезащита на сградата. Консервиране на дървени елементи по покривната конструкция. Нови и ремонт на стари ламаринени обшивки по целия покрив, куполи на сградата и нови улуци и водосточни тръби, като запазените стари оригинали.
  2. Възстановяване на всички тампонирани отвори на прозорци от запад, изток и север на сградата. Възстановяване на прозорците по запазени стари такива по вид и конструкция. Обработка с антикорозионни материали. Възстановяване на всички врати и прозорци и тяхната антикорозионна и консервираща обработка.
  3. Ремонт и възстановяване на всички подови покрития. Възстановяване на всички стенни и покривни равнини по рецепта на консерватор-реставратор, инженер химик, след вземане на проби за състоянието и вида на мазилките.
  4. Възстановяване да дървени стълби и тяхното консервиране.
  5. Ремонт на всички фасади, реставрация на корнизи и архитектурни елементи по фасадата. Грундиране и боядисване по мостри и цветово решение на фасадите. Цокъл от минерална мазилка за устойчивост от дъждовни води, както и дренаж около сградата. Направа на обиколен тротоар и изолиране на основите на сградата.
  6. Изцяло нова електрическа инсталация, мълниезащита и външно ефектно осветление. Нови ел.табла и предпазители по ел.проект.
  7. Направа на топлоизолация на сградата, от вътрешна страна на стените и на тавани от вътре и над куполи в под покривното пространство.
  8. При реставрацията на всички елементи, дървени, метални, стени вътрешни и външни, тавани и покривни елементи, да се използват трайни материали, антикорозионни по указанията на реставратор-консерватор, инженер химик.

При разкриване на носещата конструкция на късната пристройка се установява следното състояние на конструкцията и следните обстоятелства:

Пристройката е монолитна с носещи колони и греди, както и ст.б. плочи. Колоните са с големи размери от порядъка но 40/40см. и са анкерирани към монолитните тухлени стени от оригиналните зидове на банята, която е НКЦ. Същите са плътно до стените и са самостоятелно фундирани, вероятно под носещите стени на банята. Ст.б. греди, също се допират до монолитните стени на сградата НКЦ и са захванати за тях. Плочите са с дебелина от порядъка на 20 см. и също се допират до стените от тухлена зидария на оригиналната сграда. В северна посока от сградата са изградени множество шахти за ВиК инсталицията и захранване на сградата. Същите са монолитни и с големи размери. На границата непосредствено и близко да сградата е изградена монолитна ограда, която възпрепятства влизането на техника от северна посока.

В пристройката на второ ниво са изградени стаи за релакс и масажи а на първо ниво са част от къпалните.

Банята е построена от известния старозагорски архитект Христо Димов. Той е създал едни от най-красивите сгради в Старозагорска област. Архитект Христо Димов е роден на 22.11.1890 г. в с. Яйканлий дн. Дъбово, Старозагорско. След завършването на гимназия заминава за Прага, където следва архитектура.През 1921 г. завършва с отличие Чешката държавна политехника в Прага. След завръщането си в България се установява в Стара Загора и е назначен за началник на архитектурна служба към Областното инженерство в Стара Загора. Проектантската дейност на арх. Димов е богата и продължава почти до края на неговия живот. Проектира много частни и обществени сгради. Проектант е на Минералните бани в Ягода, Овощник и Кортен. Хигиенните бани в Кърджали и Джебел. По негови проекти са построени много обществени сгради - училища, читалища, институти, а също така и църкви, включително и тази в с.Ягода. За дългогодишната си проектантска дейност архитект Христо Димов е награден с орден „Кирил и Методий“ I степен, орден “За гражданска заслуга” I степен и орден „Народна република България" II степен. Умира на 14 март 1983 г. в Стара Загора.

АРХИТЕКТУРА

Сградата е монолитна, двуетажна с монолитни куполи над басейните и входния вестибюл. Тя е в стил „неокласика“ със четирискатен покрив и фланкиращи две кули над централния вход. Има симетрична планова схема, централно фоайе и две отделения - за мъже и жени.

Фасадите са оформени с щукатурни пиластри с канелюри, декоративни корнизи и отделни пластични елементи. Главният вход е оформен с триделна аркада, над която има балкон с балюстрада. Прозорците на страничните части с басейните са засводени.

ИНТЕРИОР

Фоайето е оформено като най-представителната част на сградата. Има касетиран купол с пластичен орнамент в средата. Мазилката е шпаклована и полирана. Подовата настилка е изпълнена с мозайка.

В другите помещения подовата настилка е от циментови плочки с цветни орнаменти. Този вид плочки са били много популярни през 30-те години на XX век. Изработвани са били ръчно от последователни слоеве разтвор от фин пясък и цимент, а украсата се е получавала при използването на цветни метални окиси.

Подовете на залите с басейните са застлани с осмоъгълни клинкерни плочки в комбинация с малки квадратни. Курните в същите помещения са мозаечни. Те са изработени от бяла мозайка на червен фон /отливка/. Цоклите на залите с басейните са покрити с бели фаянсови плочки, а басейните - със светло сини.

Вратите и дървените елементи са пластично декорирани. Дървена и с пластична декорация е и касата за билети във фоайето. Парапетът на стълбите за втория етаж също е дървен.

Банята има статут на декларирана недвижима културна ценност с писмо на НИПК №4344 от 14.09.1989 г.© 2020 Archinova All rights reserved!