Специална награда 2023

Категория: Ландшафтна архитектура - Концептуални проекти

ОТ БЕТОН ДО ЦЪФТЯЩО БЪДЕЩЕ

Проектант: Александър Прегьов

Информация

Основната цел на проекта e да се създаде функционална и въздействаща среда в имот за обществена сграда. Обект на разглеждане е 33 ОУ „Санкт Петербург“. Следващата основна цел е заместването на една голяма част от настилките, в двора на училището, с озеленени площи.

Имотът е разположен в гр. София, кв. Люлин. Училището е основно и там пребивават по-малките ученици ( до VIII клас).
Природни особености – Растителността е предимно широколистна, но се срещат и иглолистни видове. Климатът е влажен континентален с топло лято. Средните месечни температури падат под 0 °C и не надхвърлят 22 °C, като повече от 3 месеца имат средна температура над 10 °C. Зимите са студени и снеговити. Мъглата е характерно явление в началото на зимния сезон. В най-студените зимни дни температурите могат да паднат до –15 °C или още по-ниско. В най - горещите летни дни температурите могат да превишат 35 °C. Пролетта и есента в София са сравнително кратки. Средните годишни валежи са
581,8 mm, достигайки своя максимум в края на пролетта и началото на лятото. Ветровете са главно западни.

Градоустройствени условия – Местонахождението е в кв. Люлин, на 10 мин пешеходно разстояние от метростанция. Училището е добре обслужено откъм всякакъв вид градски транспорт. Заобиколено е от жилищни сгради . Наоколо има няколко обществено обслужващи обекта – заведения, магазини и т.н.

Изготвена е експертна оценка на съществуващата растителност в територията.
Подлежащи на картотекиране - 231 индивида.

Обща идея на решението: функционално, планово и обемно-пространствено решение:
Обособени са два входа – главен и второстепенен. Главният вход е осмислен в по – широко пространство с места за отдих, паркинг за велосипеди. Второстепенният вход води към входа на спортния салон. Алеята, която започва от него е по-широка (8.5м) с цел безпроблемното навлизане на МПС със специален режим на движение, при необходимост. Около него е изградена спортна зона с две комбинирани игрища и едно за мини футбол .В близост до спортната зона е предвиден планетариум – обект не толкова често срещан, който ще привлече посетители и същевременно с това прави препратка към името на училището.

В обхвата на територията са предвидени две зони, наименувани като „Градина на поколенията“, в духа на традицията на училището за засаждане на фиданка всяка година от името на випуска. За тази цел са обозначени посадни места, за да може след години дървесните видове да се вписват добре и по отношение на обемно-пространствената композиция на територията. Предвидени са две класни стаи на открито, които са покрити с перголи с озеленени екстензивни покриви. По протежение на цялата територия са разположени места за сядане, поради настоящата им липса. За децата също е предвидена детска зона, както и зона „ Безопасност на пътя“ – полигон за придобиване на основни познания за движение по пътищата. В обемно – пространствено отношение – новопредвидената растителност е изцяло в духа на съществуващата, за да се усети единството на територията (един от единадесетте художествени принципа). Парковата територия би могла свободно да се използва и от външни за училището лица. Предвидена е стопанска зона с обръщало за обслужване на нуждите на обществената сграда.

Предвидени са функционални зони, които да предизвикат интереса на младите личности, които се обучават в сградата, да засилят връзката им с природата, както и да ги обучат, по отношение на тяхната безопасност по пътищата. Същевременно с това проектното решение предвижда модерна, функционална и привлекателна среда за учащите се и доказва, че образованието би могло да е забавно и интересно.

"Училището винаги трябва да се стреми младият човек да напуска неговите пейки не като специалист, а като хармонична личност." - Алберт Айнщайн

 © 2020 Archinova All rights reserved!