Участник 2023

Категория: Концептуални проекти - Архитектура

ДЕТСКА ГРАДИНА

Проектант: Анна-Мария Донова

Информация

Проектът е разработен като първи преддипломен проект през учебната 2022-2023 г. в УАСГ на база техническо задание на район „Триадица“ от 2015 г. за изготвяне на проект за Обединено детско заведение за осем групи в „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“, гр. София.

Имотът е с денивелация близо 4м. като най-високата точка е в югозападния край, а най-ниската в североизточния край на имота. Това позволява част от сутерена да има естествено осветление.
Сградата е предвидена за 8 градински групи с по 25 деца. Тя е разположена в северната част, за да се обособи южен двор. Състои се от централен издължен обем за административни и обслужващи дейности. Той служи за връзка между петте по-малки тела. От южната страна са разположени четирите еднакви обема за детските групи като всеки от тях е ориентиран по различен начин, за да покаже възможностите на формата, а от изток се намират басейна и физкултурният салон.

Шестоъгълната форма е основен акцент в проекта. Нейното предназначение е да стимулира детското въображение, предизвиквайки асоциации с природата и животните. В интериор тя се появява още в касетираните тавани с шестоъгълни касети при детските групи, а в екстериор е допълнително подчертана с ярки цветове.

Освен задължителните за детската градина функции, са предвидени закрити пространства за игри за всяка група, басейн с възможност за провеждане на тренировки в почивните дни, подземен паркинг, който оползотворява пространството под сградата без естествено осветление и осигурява необходимите паркоместа за родителите когато има тържества, тренировки по плуване, както и за администрацията.

Фасадите са оформени с различни материали според функциите им. Обемите на детските групи са в 4 различни цвята, символизиращи лятото, есента, зимата и пролетта и имат подвижни алуминиеви ламели, които позволяват ефективно да се регулира засенчването. Административният обем е оформен с HPL панели, чрез които е създаден динамичен растер.

 © 2020 Archinova All rights reserved!