Участник 2023

Категория: Реализации - Бизнес, админ, търговски и индустр. сгради

РАЗЛОГ РИТЕЙЛ ПАРК

Проектант: "Архитектурно Дизайнерско Студио" ЕООД, арх. Иван Щерев

Информация

Търговска сграда е разположена на кръстопът. Развит върху стръмен терен, обекта предлага просторен покрит паркинг за своите посетители.
Основния обем залага на светлия бял цвят, който да олекоти мащаба на сградата, докато вентилируемата фасада със своите алуминиеви облицовки и плътни козирки по цялото си протежение, залагат на пластика и палитра от цветове, инспирирани от герба на град Разлог.

Разлог Ритейл Парк цели да освежи района със своите чисти форми, пъстър облик и едновременно с това силно да се интегрира в градската и природна среда, чрез низ от възприятия и зеленина на всяка стъпка от паркомястото до любимия магазин.

Търговския център е организиран на две нива, съгласно теренните дадености. За вертикална комуникация ще се използват стълбища, външни и вътрешни, както и асансьорен, присъствен подемник. Вътрешното стълбище и подемника ще се използват само служебно, от персонала на съответните магазини, както и за евакуация. Всички посетители ще използват външното стълбище, тип испанско, от изток.

На ниво паркинг, кота -3,65м., се развива паркирането към сградата. То ще бъде изцяло покрито, с общ брой автомобили за посетители от 73. Достъпът ще бъде контролиран, чрез система за контрол на достъпа, автоматични бариери и автомати за билети.

Обособяват се и допълнителни 6 места, извън границите на паркинга за посетители, които ще се използват от магазините за зареждане на стока, както и за експедиция със служебен или личен транспорт.

Потока на движение на посетителите е съобразен така, че да предполага преминаване покрай всички витрини.

Всички нива са предвидени да бъдат преодолявани, чрез рампи и скосения за улеснение на хората.

На второ ниво, кота ±0,00м. се развиват 3 големи магазина. Всички те имат подходи от юг, директно от площада.

Козирки опасват всички пешеходни пасажи за комфорта на клиентите на търговската сграда.

На сутеренно ниво, кота -3,65м. освен паркинг, обслужващ целия обект, се развиват сервизни и обслужващи и санитарни помещения за цялата сграда и съответните търговски обекти. Нивото разполага с общо 4 на брой търговски обекти. Всеки един обект разполага с търговска зала, както и с прилежащи санитарно-битови помещения. В зависимост от нуждите на бъдещите наематели, могат да се устроят и малки складови пространства, преходни за санитарните помещения. Светлите търговски площи на обектите варират от 35,00 до 42,00кв.м. Изложението им е източно, като входовете за всеки един са ясно видими и с подход от пешеходните зони в имота в пряка връзка с основите пешеходни зони от наличната градска инфраструктура.

На второ ниво, кота ±0,00м., центърът разполага с 3 на брой търговски обекта. Всеки един разполага с търговска зала, складови помещения, санитарно-битови зони и такива за почивка на персонала. Всички търговски обекти са с директен достъп от челната за сградата фасада по ул. Гоце Делчев. Сервизните им нужди ще се извършват от северните обслужващи комуникации о помещение за директна връзка с ул. Мехомия, откъдето става и зареждането за всички обекти в търговския център.

Всички обекти са оборудвани с климатични и вентилационни инсталации.© 2020 Archinova All rights reserved!