Жури

Нашето жури оценява творбата, като я разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки  дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание. Разчитаме на доказана безпристрастност и колегиална етика. Опитът ни дотук показва, че самият процес на журиране е не по-малко атрактивен от награждаването, което за нас като организатори и идеолози на конкурса е истинско удволетворение! 

juri_1
plus

Арх. Венелин Кокалов

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Венета Кавалджиева

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

juri_1
plus

Арх. Владимир Михов

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Вяра Запрева

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Георги Кътов

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Мила Никифорова

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

juri_1
plus

Арх. Милена Фетваджиева

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

juri_1
plus

Арх. Павел Гетов

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Петър Торньов

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Теодор Тодоров

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Тихомир Казаков

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Тодор Обрешков

направление Архитектура

juri_1
plus

Арх. Цветан Симеонов

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

juri_1
plus

Ланд. арх. урб. Мирела Дуйар

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

juri_1
plus

Ланд.Арх. Александър Петров

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

juri_1
plus

Урб. Благой Петков

направление Ланд.архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!