FAQ

FAQ - Често задавани въпроси

Кой има право да участва?

 • Могат да участват български архитекти/ландшафтни архитекти, архитектурни колективи и  български архитектурни фирми с проекти или сгради на територията на България и чужбина.
 • Могат да участват чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми с проекти или сгради на територията на България и имащи право да проектират в България.
 • Могат да участват чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти и чуджестранни фирми, с проекти или сгради на територията на България или чужбина, в които водещ архитект е Българин.
 • За категория „Концептуални проекти“ могат да участват чуждестранни студенти с  концепцептуални проекти проектирани за територията на България.
 • За категория „Концептуални проекти“ могат да участват български студенти с  концепцептуални проекти проектирани за територията на България и чужбина.

Мога ли да участвам с повече от един проект?

 • Да. Всеки заявител може да участва до 3 проекта в категория.

Мога ли да участвам с един проект в повече от една категория?

 • Не. Изберете най подходящата за вашия проект категория.

Мога ли да участвам с проект, който вече е участвал в други архитектурни конкурси?

 • Да. ARCHINOVA е независим архитектурен конкурс със собствени критерии за оценяване.

Мога ли да участвам с проект, с който вече съм участвал в предходни издания на конкурса ARCHINOVA?

 • Да. В случай, че проекта е на друг етап на изпълнение и не е носител на награди от предходящи издания на конкурса.

Какви са наградите за победителите?

 • Победителят получава статуетка Приз и грамота от страна на организаторите.
 • Във всяка от обявените категории журито излъчва победител.
 • В зависимост от качествата на подадените проекти и обекти в дадена категория журито има  право да не излъчи победител.
 • Ако участващите проекти/обекти в дадена категория са три и по-малко от три организаторите имат право да я премахнат или да я обединят с друга подходяща за целта категория.

Ще бъда ли информиран, че сте получили моят проект?

 • Да. Вие ще получите на имейл потвърждение от страна на организаторите.

Мога ли да променя подадената информация с моето участие?

 • Да. Най късно седмица преди срока за участие.

Мога ли да участвам ако съм чужденец?

 • Да. При някое от следните условия:
  1. Ако вашият проект е изпълнен или проектиран за територията на Република България.
  2. Ако имате права за проектиране в България и членство в КАБ.

Може ли проекта да е в чужбина?

 • Да. Не е задължително проекта или обекта да е на територията на България.

© 2020 Archinova All rights reserved!