Условия за участие

Кой може да участва в конкурса „Архитектурни награди Арх Инова 2020“?

 • В конкурса могат да участват български  архитекти, дипломирали и работещи в България или в чужбина. 
 • В конкурса могат да участват чуждестранни архитекти, дипломирани и/или работещи в България.
 • В конкурса могат да участват студенти само за категория „Концептуални проекти“.

Какво трябва да подготвите за да участвате в конкурса?

 • В конкурса се участва само електронно, след  регистрация. За да се регистрирате за участие попълнете на регистрационната заявка и я изпратете на konkurs@archinova.bg
 • Максималният размер на елректронното писмо, съдържащо цялата информация не трябва да е по-голям от 15 МВ. В случай, че файловете са в по-голям обем може да бъде изпратен линк за изтеглянето им .
 • Не се приемат материали на твърд носител или хартия.
 • Проектът трябва да съдържа до 20 бр. изображения: чертежи и визуалиции и текстово описание на проекта/обекта (до 3 страници), кореспондиращо с предварително зададените критерии при журирането.
 • Форматът на текстовата част трябва да бъде в някой от следните формати: *.doc, или *.pdf. Максимален размер на файла до 3 МВ
 • Графичната информация (снимки, схеми, визуализации и/или планове) трябва да бъде качествена. Графичната информация се подава в  jpg формат с резолюция 300 dpi. Всяко изображение трябва да е на отделен файл.
 • Визуализациите, чертежите и детайлите да се подават, като отделни снимки. Максимален размер на всеки файл до 3 МВ. Допълнително към снимките могат да се подават и табла също в jpg формат. Не се разрешава изображенията да са с воден знак или брандирани.
 • Желателно да се подават и интериорни решения към участващите проекти в случай, че има такива. 
 • Само интериорни проекти не могат да участват в конкурса.

Как може да участвате в конкурса?

 • Всеки участник - архитект или екип от архитекти, може да участва с до 3 проекта/обекта във всяка от обявените за текущата година категории. 
 • Един проект/обект може да участва само в една от категориите по избор на архитекта.
 • В случай, че категорията е неподходяща за определения тип сграда по преценка на журито или организаторите обектът/проектът ще бъде преместен в съответна подходяща категория.

Получените електронни писма ще бъдат потвърждавани с обратен e-mail в рамките на три работни дни. 

© 2020 Archinova All rights reserved!