Условия за участие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024“


Общи условия

 • За да участвате в конкурса е необходимо да се регистрирате и да попълните регистрационната форма в сайта. След регистрация на нов профил ще получите имейл за потвърждение.
 • Всеки участник може да участва с до 3 проекта във всяка от обявените за текущата година категории. За всеки проект кандидатът трябва да направи отделна регистрация чрез попълване на регистрационната форма.
 • В конкурса може да участвате с предложения, осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие.
 • Студенти по архитектура/ ландшафтна архитектура имат право да участват само в категория ”Концептуални проекти”.
 • Всеки проект може да участва само в една от категориите по избор на подателя.
 • В случай, че категорията е неподходяща за определения тип сграда по преценка на журито или организаторите обектът/проектът ще бъде преместен в съответна подходяща категория.
 • След регистрация на вашите проекти ще получите проформа фактура, със съответните такси за участие. Таксите за ранна регистрация са преференциални. Всеки участник може да участва с неограничен брой проекти (до 3бр.вкатегория) като заплаща такса само за 3 проекта.
 • Повече информация може да намерите в секциите СРОКОВЕ и ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ.
 • Регистрацията включва: Създаване на профил на участник, попълване на регистрационната форма и заплащане на съответната такса.
 • Вашите регистрации ще бъдат потвърждавани с имейл. Фактура оригинал ще може да бъде изтеглена от вашия профил в рамките на три работни дни след получен превод.
 • Не се приемат материали на твърд носител или хартия.
 • Проектът трябва да съдържа до 20 бр. изображения: снимки, чертежи, визуализации и текстово описание.
 • Графичната информация (снимки, схеми, визуализации и/или планове) трябва да бъде с високо качество. Файловете се подават във формат *.jpg, с резолюция 72 dpi и максимална големина 4 MB. Всяко изображение трябва да е на отделен файл.

Максималната широчина на изображението е 1920 рх.

Не се допускат изображения с воден знак, лога или с брандиране.

 • Желателно е да се подават и интериорни решения към участващите проекти в случай, че има такива. В конкурса не се допускат до участие само интериорни проекти.
 • Изискване към текстовата част: препоръчително е заглавието да бъде кратко и подходящо за проекта. Желателно е в описанието на проекта да присъства и името на фотографа. Не е желателно заглавието и текста да съдържат конкретни данни, като № на УПИ, парцел, скици и друга информация, съдържаща лични данни.
 • Не се допускат за подаване на проекти във вид табла съдържащи цялата информация на едно място. Препоръчително е, с оглед по- доброто разглеждане и оценка на проекта, всеки елемент ( чертеж, текст, снимки, визуализации) от таблото да бъде на отделен файл.

 

Кой може да участва?

 • В конкурса могат да участват дипломирани български архитекти/ландшафтни архитекти/ урбанисти или български архитектурни фирми/фирми за ландшафтна архитектура или урбанизъм с проекти или сгради на територията на България и чужбина.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ ландшафтни архитекти/ урбанисти или чуждестранни фирми с проекти или сгради на територията на България.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ ландшафтни архитекти/ урбанисти или чуждестранни фирми, с проекти или сгради на територията на България или чужбина, в които водещ архитект е българин.
 • В конкурса могат да участват български студенти по архитектура, ландшафтна архитектура или урбанизъм с концептуални проекти за България или чужбина.
 • В конкурса могат да участват чуждестранни студенти по архитектура, ландшафтна архитектура или урбанизъм с концептуални проекти за България.
 • В конкурса, направление Урбанизъм, ландшафтна архитктура и градска среда могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина, категория Продукти за градска среда могат да участват дизайнери и студенти по дизайн, дизайнерски колективи и фирми производители на продукти за градска среда, ако авторът на дизайна е лице или колектив от самата фирма и фирмата притежава авторските права
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват дипломирани  български продуктови и индустриални дизайнери, архитекти и инженери, както и студенти във всички инженерни специалности и в специалности изучаващи продуктов, индустриален дизайн и архитектура.
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват български фирми разработващи изделия и продукти за градска среда, чрез автора на съответния продукт.
 • В категория „Елементи за градска среда могат да участват и чуждестранни дипломирани продуктови и индустриални дизайнери с продукти разработени за български фирми или българския пазар.

 

Срокове за регистрация и подаване на проекти

 • Ранна регистрация: 20.06 - 31.07.2024г.
 • Стандартна регистрация: 01.08 - 15.09.2024г.
 • Късна регистрация 16.09 - 30.09.2024г.

 

Такси за участие

Архитекти/ ландшафтни архитекти/ урбанисти и архитектурни/ ландшафтни и урбанистични фирми

 • Ранна регистрация:          150.00 лв. (20.06 - 31.07.2024г.), всеки следващ проект: 80.00 лв. 
 • Стандартна регистрация: 200.00 лв. (01.08 - 15.09.2024г.), всеки следващ проект:80.00 лв. 
 • Късна регистрация            250.00 лв  (16.09 - 30.09.2024г), всеки следващ проект. 80.00 лв 


Студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм и продуктов дизайн

 • Първи проект: 60.00 лв. (20.06 - 30.09.2024г.)
 • Всеки следващ проект 20.00 лв.
   

*** Такса за участие се заплаща само за първите 3 регистрирани проекта

*** Всички цени са без включен ДДС

*** Всеки участник има право да подаде неограничен брой проекти ( до 3 бр. в категория ), като заплаща такси само за първите 3 проекта

*** Таксата включва участие в конкурса и възможност за получаване на престижното отличие Archinova  Architecture Award.

*** Всички участници получават и два пропуска за официалната церемония по награждаването на конкурса.

Плащането на таксата за участие за съответния брой проекти се извършва по банков път по следната банкова сметка:

Ди енд Ди консулт ЕООД

Уникредит Булбанк АД

IBAN:BG54 UNCR7000 1507 4234 27

BIC:UNCRBGSF

Основание: Плащане по проформа (номера на документа).

 

Календар на конкурса

Начало: 20.06.2024г.

Срок за ранна регистрация: 20.06 - 31.07.2024г.

Срок за стандартна регистрация: 01.08 - 15.09.2024г.

Срок за късна регистрация: 16.09 - 30.09.2024г.

Публикуване на подадените проекти в сайта: октомври 2024г.

Журиране първи етап: 22.10 - 12.11.2024г.

Журиране втори етап: 13.11 - 14.11.2024г.

Обяване номинации: декември 2024г.

Церемония по награждаване: април 2025г.
 

На всички участници пожелаваме успех!


Екипът на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS

© 2020 Archinova All rights reserved!