Победители

Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради и жилищни к-си

winner-1

ЖИТНИЦА - ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ - Победител

Проектант: SKICA Studio, арх. Кристина Радева, арх. Елица Панайотова

Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

ВЪЗДУШНА КЪЩА В ПОКРАЙНИНИТЕ НА СОФИЯ - Победител

Проектант: ХЕЛИКС СМ ООД, арх. Севдалина Недева, арх. Емил Пелитев, арх. Камен Неделчев

winner-1

КЪЩАТА НА ГРАДИНАРЯ - Специална награда

Проектант: GINN STUDIO, арх. Игнат Тодоров, арх. Незабравка Тушнина

Категория: Реализации - Обществени сгради

winner-1

КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ,, МЕЛНИЦАТА" - Победител

Проектант: STUDIO NADA, арх. Антонина Тритакова, арх. Георги Събев

Категория: Реализации - Бизнес, админ, търговски и индустр. сгради

winner-1

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ХИДРОБЕТОН - Победител

Проектант: MI CONCRETE LTD, арх. Михаела Димитрова

Категория: Реализации - Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове

winner-1

ХОТЕЛ "AMARA SUGAR" - Победител

Проектант: ПРОЕКТТА СТУДИО ООД, арх. Таня Митакева, арх. Андрей Арнаудов

winner-1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА - Специална награда

Проектант: АРХИТЕКТ КИРЯКОВ ЕООД, арх. Иван Киряков

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

winner-1

ОБОРИЩЕ 26 - Победител

Проектант: NiMa Design, арх. Николай Марио

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В ГЪРЦИЯ - Победител

Проектант: SIMPLE.ARCHITECTURE, арх. Александър Йончев, арх. Моника Стойкова

winner-1

HOUSE N1 - Победител

Проектант: NiMa Design, арх. Николай Марио

Категория: Проекти - Бизнес, администр., търг. и индустр. сгради

winner-1

ВИНАРСКА ИЗБА ЛОЗЕНИЦА - Победител

Проектант: DA ARCHITECTS, aрх. Мартин Ряшев, aрх. Юри Танов, aрх. Александър Асенов, със съдействието на GARTNERFUGLEN ARKITЕKTER

Категория: Проекти-Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове

winner-1

BS594 - Победител

Проектант: HORA, арх. Андрей Ходкевич

Категория: Ланд. архитектура - Реализации - Частни обекти

winner-1

КЪЩА НАД ВОДАТА - Победител

Проектант: HOME GARDEN VT LTD, инж. Веселка Трифонова

Категория: Ланд. архитектура-Реализации-Обекти за обществено ползване

winner-1

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. БУРГАС - Победител

Проектант: АРХИТЕКТИ УРБАНА, арх. Росица Златанова, арх. Галина Милкова, арх. Владимир Милков

Категория: Ланд. архитектура-Проекти-Обекти за общ. ползване

winner-1

ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПЪЛНОЦЕННО ЗДРАВЕ - Победител

Проектант: THINK FORWARD, арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, Недко Николов

Категория: Концептуални проекти - ландшафтна архитектура

winner-1

ВОД НО ? - Специална награда

Проектант: Анета Лазарова, Денис Камарски

Категория: Елементи за градска среда - Продуктов дизайн

winner-1

ТИПОВ СПИРКОВ НАВЕС С ОЗЕЛЕНЕН ПОКРИВ - Победител

Проектант: А И А АРХИТЕКТИ, арх. Ангел Захариев

Категория: Проекти и реализации-Реставрация,консервация,реконстр.на сгради

winner-1

РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА НА УЛИЦА „СЪБОРНА“, ГР.ПЛОВДИВ - Победител

Проектант: АТЕЛИЕ ДУО ЕООД, арх. Пламена Андонова, арх. Милена Крачанова

© 2020 Archinova All rights reserved!