Победители

Категория: Концептуални проекти

Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради

winner-1

ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТСКИ ГРАД - Специална награда

Проектант: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

СТУДИО ,,NADA" - Победител

Проектант: NADA, арх. Антонина Тритакова, арх. Георги Събев

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради

winner-1

АПАРТАМЕНТНА СГРАДА - Победител

Проектант: КОНТРАСТЕР ООД, арх. Искрен Галев

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

winner-1

ЕЗЕРНА КЪЩА - Победител

Проектант: КОНТРАСТЕР ООД, арх. Александра Атанасова

winner-1

BS257 - Специална награда

Проектант: HORA, арх. Андрей Ходкевич

Категория: Реализации и проекти за урбанизация-градска среда, паркове и др.

Категория: Реализации-Обществени,индустриални сгради и хотели

winner-1

КЛУБ ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ - Победител

Проектант: "АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ДИАГОНАЛИ", арх. Николай Давидков, арх. Петър Бубев, инж. Асен Страшимиров

winner-1

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА КУЛТУРЕН ДОМ НХК - Специална награда

Проектант: Архитектурно студио „Мото“: арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова, арх. Габриела Илиева-Нунева

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

winner-1

ОФИС СГРАДА - ТЕХ ПАРК РОЖЕН - Победител

Проектант: КОНТРАСТЕР ООД, арх. Искрен Галев

© 2020 Archinova All rights reserved!