Участвайте

 • 79

  дни

 • 14

  часа

до крайния срок за регистрация

ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

 

На 20 юни стартира единадесетото издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS.

Нов брандинг, лого и приз бяха само част от изненадите, съпътстващи миналогодишният конкурс.

В тазгодишното 11-о издание на конкурса отново ще бъдат отличени качествената архитектура, градска среда, иновациите и баланса между инвестиция и идея. Може да подадете своите проекти, като изберете между категориите в двете направления - „Архитектура“ и „Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда“ и допълнителна категория към направление „Архитектура“ - за културно наследство. И тази година в двете направления ще бъдат оценявани проекти, реализации и концепции, като в последната категория могат да участват и студенти. Целта е всеки да намери своето място и да се обхване по-голям спектър от архитектурата и строителството.

Организаторите на наградите - специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн: Citybuild.bgKa6tata.com и The-Building.eu, имаме удоволствието да обявим категориите в десетото издание на конкурса.

 

Категории за направление „Архитектура“:

Реализации (ново строителство, реставрации и реконструкции):

 • Многофамилни жилищни сгради
 • Еднофамилни жилищни сгради
 • Затворени комплекси от жилищни сгради
 • Обществени сгради: университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, конферентни центрове, домове за възрастни хора, здравни заведения, спортни и обществени зали и други
 • Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, сгради със смесено бизнес предназначение
 • Хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове, центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм
 • Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради паметници на културатата

 

Проекти (ново строителство, реставрация и реконструкция):

 • Многофамилни жилищни сгради
 • Еднофамилни жилищни сгради
 • Затворени комплекси от жилищни сгради
 • Обществени сгради: университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, конферентни центрове, домове за възрастни хора, здравни заведения, спортни и обществени зали и други
 • Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, сгради със смесено бизнес предназначение
 • Хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове, центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм
 • Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради паметници на културата

 

Концептуални проекти:

В тази категория участници могат да бъдат архитекти и студенти по архитектура. Всички участващи проекти се оценяват общо.

 

Категории за направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“

Реализации:

 • Частни обекти: частични изменения за пространства на хотели, бизнес зони, затворени жилищни и други комплекси, производствени зони, хипермаркети, здравни заведения и други.
 • Обекти за обществено ползване: площадни пространства, улици, междублокови пространства, детски площадки и атракционни зони, туристически обекти, курортни зони и зони за спорт и други
 • Градски паркове и градини, мемориални паркове, крайбрежни/крайречни зони
 • Градоустройствени планове. Тази категория е за планове и проучване на значителна област, която предоставя стратегия за развитие или преустройство за градска трансформация в средносрочен до дългосрочен план. Проучвания на градския дизайн, генерални планове, стратегии за преустройство и планове на общността с потенциал за значително въздействие върху устойчивостта или развитието на общността са допустими в тази категория.

 

Проекти:

 • Частни обекти – частични изменения за пространства на хотели, бизнес зони, затворени жилищни и други комплекси, производствени зони, хипермаркети, здравни заведения и други.
 • Обекти за обществено ползване: площадни пространства, улици, междублокови пространства, детски площадки и атракционни зони, туристически обекти, курортни зони и зони за спорт и други
 • Градски паркове и градини, мемориални паркове, крайбрежни/крайречни зони
 • Градоустройствени планове. Тази категория е за планове и проучване на значителна област, която предоставя стратегия за развитие или преустройство за градска трансформация в средносрочен до дългосрочен план. Проучвания на градския дизайн, генерални планове, стратегии за преустройство и планове на общността с потенциал за значително въздействие върху устойчивостта или развитието на общността са допустими в тази категория.

В тези категории могат да участват архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти.

 

Концептуални проекти:

В тази категория могат да участват архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти и студенти по архитектура, ландшафтна архитектура и урбанизъм. Проектите се оценяват общо.

Климатично положителен дизайн: подобряване на микроклимата на градската среда, зелени покриви, зелени фасади, градско земеделие и други

В тази категория могат да участват архитекти и архитектурни студиа, ландшафтни архитекти и студиа за ландшафтна архитектура.

Елементи за градска среда: продукти и проекти за продукти с функция в градската среда - паметници, арт инсталации, детски площадки, градински и паркови съоръжения, външно осветление, огради, външни сцени, павилиони, кашпи, пейки, беседки, павилиони, спирки за градски транспорт и други

В тази категория могат да участват архитекти, ландшафтни архитекти, дизайнери, художници и др.

 

 

Жури 2024

Срокове и такси за участие

Календар на конкурса

Начало 20.06.2024 г.
Срок за ранна регистрация 20.06 - 31.07 2024г.
Срок за стандартна регистрация 01.08 - 15.09.2024г.       

Срок за късна регистрация: 16.09 - 30.09.2024г.
Публикуване на подадените проекти октомври 2024 г.
Журиране първи етап 22.10.2024 - 12.11.2024 г.
Журиране втори етап 13.11.2024 - 14.11.2024 г.
Церемония по награждаване април 2025 г. 

                     

В конкурса може да участвате с предложения, осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие.

Такси за участие
Архитекти/ландшафтни архитекти и фирми
Ранно участие: 150.00 лв. (20.06 - 31.07 2024г.)
Стандартно участие: 200.00 лв. (01.08 - 15.09.2024г.)

Късна регистрация: 250.00 лв  (16.09 - 30.09.2024г)
Всеки следващ проект: 80.00 лв.
Студенти:
Стандартно участие: 60.00 лв. (20.06 - 30.09.2024г.)
Всеки следващ проект 20.00 лв. 

Такса за участие се заплаща само за първите 3 регистрирани проекта

Упътване за участие

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

FAQ - Често задавани въпроси

Кой има право да участва?

 • В конкурса могат да участват дипломирани български архитекти/ландшафтни архитекти или български архитектурни фирми/фирми за ландшафтна архитектура с проекти, обекти или сгради на територията на България и чужбина.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми с проекти или сгради на територията на България.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми, с проекти или сгради на територията на България или чужбина, в които водещ архитект е българин.
 • В конкурса могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина.
 • В конкурса могат да участват чуждестранни студенти с концептуални проекти за България.
 • В конкурса, Направление Урбанизъм, ландшафтна архитктура и градска среда могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина, категория Продукти за градска среда могат да участват дизайнери и студенти по дизайн, дизайнерски колективи и фирми производители на продукти за градска среда, ако авторът на дизайна е лице или колектив от самата фирма и фирмата притежава авторските права
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват дипломирани  български продуктови и индустриални дизайнери, архитекти и инженери, както и студенти във всички инженерни специалности и в специалности изучаващи продуктов, индустриален дизайн и архитектура.
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват български фирми разработващи изделия и продукти за градска среда, чрез автора на съответния продукт.
 • В категория „Елементи за градска среда могат да участват и чуждестранни дипломирани продуктови и индустриални дизайнери с продукти разработени за български фирми или българския пазар.

Мога ли да участвам с повече от един проект?

 • Да. Всеки заявител може да участва до 3 проекта в категория и с неограничен брой проекти общо за конкурса;всички проекти участващи в категории проекти или реализации, както и в концептуалните проекти трябва да са осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие в конкурса

Мога ли да участвам с един проект в повече от една категория?

 • Не. Изберете най-подходящата за вашия проект категория.

Мога ли да участвам с проект, който вече е участвал в други архитектурни конкурси?

 • Да. ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDSе независим архитектурен конкурс със собствени критерии за оценяване.

Мога ли да участвам с проект, с който вече съм участвал в предходни издания на конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS?

 • Да. В случай, че проекта е на друг етап на изпълнение и не е носител на награди от предходящи издания на конкурса.

Какви са наградите за победителите?

 • Победителят получава статуетка Приз и грамота от страна на организаторите.
 • Във всяка от обявените категории журито излъчва победител.
 • В зависимост от качествата на подадените проекти и обекти в дадена категория журито има  право да не излъчи победител.
 • Ако участващите проекти/обекти в дадена категория са три и по-малко от три организаторите имат право да я премахнат или да я обединят с друга подходяща за целта категория.

Ще бъда ли информиран, че сте получили моят проект?

 • Да. Вие ще получите на имейл потвърждение от страна на организаторите.

Мога ли да променя подадената информация с моето участие?

 • Да. Най-късно седмица преди срока за участие.

Мога ли да участвам, ако съм чужденец?

 • Да. При някое от следните условия:
  1. Ако вашият проект е изпълнен или проектиран за територията на Република България.
  2. Ако имате права за проектиране в България и членство в КАБ.

Може ли проекта да е в чужбина?

 • Да. Не е задължително проекта или обекта да е на територията на България.

Регистрирайте се за участие

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!