Участвайте

 • 00

  дни

 • 00

  часа

до крайния срок за регистрация

ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023

 

На 18 май стартира десетото юбилейно издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS.

Нов брандинг, лого и приз са само част от изненадите, съпътстващи тазгодишният конкурс.

В миналогодишното издание за първи път в конкурса бяха включени направление „Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда“ и допълнителна категория към направление „Архитектура“ - за културно наследство. И тази година в двете направления ще бъдат оценявани проекти, реализации и концепции, като в последната категория могат да участват и студенти. Целта е всеки да намери своето място и да се обхване по-голям спектър от архитектурата и строителството.

Организаторите на наградите - специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн: Citybuild.bgKa6tata.com и The-Building.eu, имаме удоволствието да обявим категориите в десетото издание на конкурса.

 

Категории архитектура:

 

Реализации (ново строителство, реставрации и реконструкции):

- Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

- Еднофамилни жилищни сгради

- Обществени сгради (университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, здравни заведения, конферентни центрове, домове за възрастни хора, спортни и обществени зали и други)

- Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, сгради със смесено предназначение

- Хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове, центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм

- Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради - паметници на културата

Проекти (ново строителство, реставрация и реконструкция):

- Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

- Еднофамилни жилищни сгради

- Обществени сгради (университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, здравни заведения, конферентни центрове, домове за възрастни хора, спортни и обществени зали и други)

- Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, сгради със смесено предназначение

- Хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове, центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм

- Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради - паметници на културата

Категория концептуални проекти 

В тази категория участници могат да бъдат архитекти, кандидат-архитекти и студенти по архитектура. Всички участващи проекти се оценяват общо.

 

 

Категории за направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“

Участията в тези категории са реализации или проекти, които демонстрират как те допринасят за благосъстоянието на градската среда чрез подобряване на социалното взаимодействие, икономическата активност, обитаемостта, достъпността и безопасността.

Реализации:

- Частни обекти (ландшафтен дизайн на дворове и градини на къщи, пространства на хотели, бизнес зони, затворени жилищни и други комплекси, производствени зони, хипермаркети, здравни заведения и други)
- Обекти за обществено ползване (градоустройство, урбанизъм, ландшафтен дизайн на площадни пространства, улици, междублокови пространства, детски площадки и атракционни зони, туристически обекти, съоръжения и зони за спорт)

- Градски паркове и градини, лесопаркове, мемориални паркове, крайбрежни/крайречни зони, курортни зони и други
- Климатично положителен дизайн (подобряване на микроклимата на градската среда, зелени покриви, зелени фасади, градско земеделие и други)

Проекти:

- Частни обекти (ландшафтен дизайн на дворове и градини на къщи, пространства на хотели, бизнес зони, затворени жилищни и други комплекси, производствени зони, хипермаркети, здравни заведения и други)
- Обекти за обществено ползване (градоустройство, урбанизъм, ландшафтен дизайн на площадни пространства, улици, междублокови пространства, детски площадки и атракционни зони, туристически обекти, съоръжения и зони за спорт и други)

- Градски паркове и градини, лесопаркове, мемориални паркове, крайбрежни/крайречни зони, курортни зони и други
- Климатично положителен дизайн (подобряване на микроклимата на градската среда, зелени покриви, зелени фасади, градско земеделие и други)

Елементи за градска среда:

Продуктов дизайн (категорията е отворена за участие на продукти и проекти, включително, но не само, на ландшафтни и градински дизайни, ландшафтни продукти и елементи за градска среда, паметници, детски площадки, градински и паркови съоръжения, външно осветление, огради, външни сцени, павилиони, кашпи, пейки, беседки и други)

Категория концептуални проекти 

В тази категория участници могат да бъдат ландшафтни архитекти, урбанисти, студенти по ландшафтна архитектура и урбанизъм. Всички участващи проекти в тази категория се оценяват общо.

 

 

Жури 2023

Срокове и такси за участие

Календар на конкурса

Начало 18.05.2023 г.
Срок за ранна регистрация 18.05 - 18.07 2023г.
Срок за стандартна регистрация 19.07 - 18.09.2023г.
Публикуване на подадените проекти в сайта октомври 2023 г.
Журиране първи етап 02.10.2023 - 18.10.2023 г.
Журиране втори етап 19.10.2023 - 30.10.2023 г.
Церемония по награждаване април 2024 г.

В конкурса може да участвате с предложения, осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие.

Такси за участие
Архитекти/ландшафтни архитекти и фирми
Ранно участие: 135.00 лв. (18.05 - 18.07 2023г.)
Стандартно участие: 195.00 лв. (19.07 - 18.09.2023г.)
Всеки следващ проект: 80.00 лв.
Студенти
Ранно участие: 45.00 лв. (18.05 - 18.07 2023г.)
Стандартно участие: 60.00 лв. (19.07 - 18.09.2023г.)
Всеки следващ проект 20.00 лв. 

Такса за участие се заплаща само за първите 3 регистрирани проекта

Упътване за участие

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

FAQ - Често задавани въпроси

Кой има право да участва?

 • В конкурса могат да участват дипломирани български архитекти/ландшафтни архитекти или български архитектурни фирми/фирми за ландшафтна архитектура с проекти, обекти или сгради на територията на България и чужбина.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми с проекти или сгради на територията на България.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми, с проекти или сгради на територията на България или чужбина, в които водещ архитект е българин.
 • В конкурса могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина.
 • В конкурса могат да участват чуждестранни студенти с концептуални проекти за България.
 • В конкурса, Направление Урбанизъм, ландшафтна архитктура и градска среда могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина, категория Продукти за градска среда могат да участват дизайнери и студенти по дизайн, дизайнерски колективи и фирми производители на продукти за градска среда, ако авторът на дизайна е лице или колектив от самата фирма и фирмата притежава авторските права
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват дипломирани  български продуктови и индустриални дизайнери, архитекти и инженери, както и студенти във всички инженерни специалности и в специалности изучаващи продуктов, индустриален дизайн и архитектура.
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват български фирми разработващи изделия и продукти за градска среда, чрез автора на съответния продукт.
 • В категория „Елементи за градска среда могат да участват и чуждестранни дипломирани продуктови и индустриални дизайнери с продукти разработени за български фирми или българския пазар.

Мога ли да участвам с повече от един проект?

 • Да. Всеки заявител може да участва до 3 проекта в категория и с неограничен брой проекти общо за конкурса;всички проекти участващи в категории проекти или реализации, както и в концептуалните проекти трябва да са осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие в конкурса

Мога ли да участвам с един проект в повече от една категория?

 • Не. Изберете най-подходящата за вашия проект категория.

Мога ли да участвам с проект, който вече е участвал в други архитектурни конкурси?

 • Да. ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDSе независим архитектурен конкурс със собствени критерии за оценяване.

Мога ли да участвам с проект, с който вече съм участвал в предходни издания на конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS?

 • Да. В случай, че проекта е на друг етап на изпълнение и не е носител на награди от предходящи издания на конкурса.

Какви са наградите за победителите?

 • Победителят получава статуетка Приз и грамота от страна на организаторите.
 • Във всяка от обявените категории журито излъчва победител.
 • В зависимост от качествата на подадените проекти и обекти в дадена категория журито има  право да не излъчи победител.
 • Ако участващите проекти/обекти в дадена категория са три и по-малко от три организаторите имат право да я премахнат или да я обединят с друга подходяща за целта категория.

Ще бъда ли информиран, че сте получили моят проект?

 • Да. Вие ще получите на имейл потвърждение от страна на организаторите.

Мога ли да променя подадената информация с моето участие?

 • Да. Най-късно седмица преди срока за участие.

Мога ли да участвам, ако съм чужденец?

 • Да. При някое от следните условия:
  1. Ако вашият проект е изпълнен или проектиран за територията на Република България.
  2. Ако имате права за проектиране в България и членство в КАБ.

Може ли проекта да е в чужбина?

 • Да. Не е задължително проекта или обекта да е на територията на България.

Регистрирайте се за участие

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!