Участвайте

 • 00

  дни

 • 00

  часа

до крайния срок за регистрация

ARCHINOVA 2022

 

На 11.04.2022г стартира деветото издание на конкурса Годишни Архитектурни Награди ARCHINOVA. Тазгодишното издание на конкурса ще протече под мотото "Архитектура за по-добро бъдеще".

И тази година в надпреварата ще бъдат оценявни отделно проекти, реализации и концептуални проекти. В последната категория могат да участват и студенти по архитектура. Новото в деветото издание на конкурса е  допълнителното направление Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда.

Организаторите на наградите - специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн: Citybuild.bgKa6tata.com и The-Building.eu, имаме удоволствието да обявим категориите в деветото издание на конкурса.

 

Категории архитектура:

 

Реализации (Ново строителство, реставрации и реконструкции):

 •  Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси.
 •  Еднофамилни жилищни сгради.
 •  Обществени сгради. (Университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, здравни заведения, конферентни центрове, домове за възрастни хора, спортни и обществени зали и др.)
 •  Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, Сгради със смесено предназначение.
 •  Хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове. Центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм.
 • Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради - паметници на културата

 

Проекти (Ново строителство, реставрация и реконструкция):

 •  Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси.
 •  Еднофамилни жилищни сгради.
 •  Обществени сгради. (Университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, здравни заведения, конферентни центрове, домове за възрастни хора, спортни и обществени зали и др.)
 •  Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, Сгради със смесено предназначение.
 •  Хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове. Центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм.
 • Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради - паметници на културата

 

Концептуални проекти

В тази категория участници могат да бъдат архитекти, кандидат-архитекти и студенти по архитектура. Всички участващи проекти се оценяват общо.

 

Категории урбанизъм, градска среда и ландшафтна архитектура:
 

Участията в тези категории са реализации или проекти, които демонстрират как те допринасят за благосъстоянието на градската среда чрез подобряване на социалното взаимодействие, икономическата активност, обитаемостта, достъпността и безопасността.

 

Реализации:

 •  Частни обекти (Ландшафтен дизайн на дворове, градини, пространства на хотели, бизнес зони, затворени жилищни и др. комплекси, производствени зони, хипермаркети, здравни заведения и др.).
 •  Обекти за обществено ползване (Градоустройство, урбанизъм, ландшафтен дизайн на площадни пространства, улици, градски паркове и градини, лесопаркове, мемориални паркове, междублокови пространства, крайбрежни/крайречни зони, съоръжения и зони за спорт, детски площадки и атракционни зони, туристически обекти, курортни зони и др.).
 •  Климатично положителен дизайн (Подобряване на микроклимата на градската среда, зелени покриви, зелени фасади, градско земеделие и др.).

 

Проекти:

 •  Частни обекти (Ландшафтен дизайн на дворове, градини, пространства на хотели, бизнес зони, затворени жилищни и др. комплекси, производствени зони, хипермаркети, здравни заведения и др.).
 •  Обекти за обществено ползване (Градоустройство, урбанизъм, ландшафтен дизайн на площадни пространства, улици, градски паркове и градини, лесопаркове, мемориални паркове, междублокови пространства, крайбрежни/крайречни зони, съоръжения и зони за спорт, детски площадки и атракционни зони, туристически обекти, курортни зони и др.).
 •  Климатично положителен дизайн (Подобряване на микроклимата на градската среда, зелени покриви, зелени фасади, градско земеделие и др.).

 

Концептуални проекти:

 •  Урбанизъм, градска среда, ландшафтна архитектура. (В тази категория участници могат да бъдат архитекти, ландшафтни архитекти,кандидат-архитекти и студенти по ландшафта архитектура и архитектура. Всички участващи проекти се оценяват общо).

 

Елементи за градска среда:

 •  Продуктов дизайн. (Категорията е отворена за участие на продукти и проекти, включително, но не само, ландшафтни и градински дизайни, ландшафтни продукти и елементи за градска среда, паметници, детски площадки, градински и паркови съоръжения, външно осветление, огради, външни сцени , павилиони, кашпи, пейки, беседки и др.).

 

Срокове и такси за участие

Календар на конкурса

Начало 11.04.2022 г.
Срок за ранна регистрация 11.04 - 22.05 2022г.
Срок за стандартна регистрация 23.05 - 31.07.2022г.
Публикуване на подадените проекти в сайта 10.08 2022 г.
Журиране първи етап 10.08.2022 - 05.09.2022 г.
Журиране втори етап 12.09.2022 - 16.09.2022 г.
Церемония по награждаване 12.10.2022 г.

Такси за участие
Архитекти и архитектурни фирми
Ранно участие: 120.00 лв. (11.04 - 22.05 2022г.)
Стандартно участие: 180.00 лв. (23.05 - 31.07.2022г.)
Всеки следващ проект: 60.00 лв.
Студенти
Ранно участие: 30.00 лв. (11.04 - 22.05 2022г.)
Стандартно участие: 50.00 лв. (23.05 - 31.07.2022г.)
Всеки следващ проект 15.00 лв. 

Такса за участие се заплаща само за първите 3 регистрирани проекта

Упътване за участие

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

FAQ - Често задавани въпроси

Кой има право да участва?

 • В конкурса могат да участват дипломирани български архитекти/ландшафтни архитекти или български архитектурни фирми/фирми за ландшафтна архитектура с проекти, обекти или сгради на територията на България и чужбина.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми с проекти или сгради на територията на България.
 • В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми, с проекти или сгради на територията на България или чужбина, в които водещ архитект е българин.
 • В конкурса могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина.
 • В конкурса могат да участват чуждестранни студенти с концептуални проекти за България.
 • В конкурса, Направление Урбанизъм, ландшафтна архитктура и градска среда могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина, категория Продукти за градска среда могат да участват дизайнери и студенти по дизайн, дизайнерски колективи и фирми производители на продукти за градска среда, ако авторът на дизайна е лице или колектив от самата фирма и фирмата притежава авторските права
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват дипломирани  български продуктови и индустриални дизайнери, архитекти и инженери, както и студенти във всички инженерни специалности и в специалности изучаващи продуктов, индустриален дизайн и архитектура.
 • В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват български фирми разработващи изделия и продукти за градска среда, чрез автора на съответния продукт.
 • В категория „Елементи за градска среда могат да участват и чуждестранни дипломирани продуктови и индустриални дизайнери с продукти разработени за български фирми или българския пазар.

.

Мога ли да участвам с повече от един проект?

 • Да. Всеки заявител може да участва до 3 проекта в категория и с неограничен брой проекти общо за конкурса;всички проекти участващи в категории проекти или реализации, както и в концептуалните проекти трябва да са осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие в конкурса

Мога ли да участвам с един проект в повече от една категория?

 • Не. Изберете най-подходящата за вашия проект категория.

Мога ли да участвам с проект, който вече е участвал в други архитектурни конкурси?

 • Да. ARCHINOVA е независим архитектурен конкурс със собствени критерии за оценяване.

Мога ли да участвам с проект, с който вече съм участвал в предходни издания на конкурса Арх Инова?

 • Да. В случай, че проекта е на друг етап на изпълнение и не е носител на награди от предходящи издания на конкурса.

Какви са наградите за победителите?

 • Победителят получава статуетка Приз и грамота от страна на организаторите.
 • Във всяка от обявените категории журито излъчва победител.
 • В зависимост от качествата на подадените проекти и обекти в дадена категория журито има  право да не излъчи победител.
 • Ако участващите проекти/обекти в дадена категория са три и по-малко от три организаторите имат право да я премахнат или да я обединят с друга подходяща за целта категория.

Ще бъда ли информиран, че сте получили моят проект?

 • Да. Вие ще получите на имейл потвърждение от страна на организаторите.

Мога ли да променя подадената информация с моето участие?

 • Да. Най-късно седмица преди срока за участие.

Мога ли да участвам, ако съм чужденец?

 • Да. При някое от следните условия:
  1. Ако вашият проект е изпълнен или проектиран за територията на Република България.
  2. Ако имате права за проектиране в България и членство в КАБ.

Може ли проекта да е в чужбина?

 • Да. Не е задължително проекта или обекта да е на територията на България.

Регистрирайте се за участие

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!